Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Červená Voda (okres Ústí nad Orlicí)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 580015
NUTS5: CZ0534580015
LAU 1 (NUTS 4): CZ0534 - okres Ústí nad Orlicí
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Králíky
Obec s rozšířenou působností: Králíky
Katastrální plocha (ha): 4734
Počet bydlících obyvatel k 2023: 3007
Nadmořská výška (m n.m.): 532
První písemná zpráva (rok): 1596
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Červená Voda      
Červená Voda 268      
56161 Červená Voda   Starosta/tka: Petr Mareš
    Telefon: 465626212
Pošta: Červená Voda 1 E-mail: urad@cervenavoda.cz
IČ: 00278637    
Úřední hodiny: Po.St:8-11.30,12-17.00; Čt: 7-11:30, 12-15; Pá: 7-11:30 12-13:30    
Telefon: 465 626 212    
Datová schránka: kdqbe3j E-mail: urad@cervenavoda.cz
Web: www.cervenavoda.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bílá Voda Červená Voda Dolní Orlice
Horní Orlice Mlýnice u Červené Vody Mlýnický Dvůr
Moravský Karlov Šanov u Červené Vody

Základní sídelní jednotka díl

Bílá Voda Červená Voda Dolní Orlice
Horní Orlice Mlýnice Mlýnický Dvůr
Moravský Karlov Šanov

Část obce díl

Bílá Voda Červená Voda Dolní Orlice
Horní Orlice Mlýnice Mlýnický Dvůr
Moravský Karlov Šanov

Územně technická jednotka

UTJ Bílá Voda UTJ Červená Voda UTJ Dolní Orlice
UTJ Horní Orlice UTJ Mlýnice u Červené Vody UTJ Mlýnický Dvůr
UTJ Moravský Karlov UTJ Šanov u Červené Vody

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Žamberku
Pionýrů 1360
56401
465678111
podatelna2811@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2811
Hygienická stanice Územní pracoviště Ústí nad Orlicí
Smetanova 43
56201
465525419
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-usti-nad-orlici
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Mírové nám. 1389
56201
465513111
kp.ustino@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ustino
Matriční úřad Obecní úřad Červená Voda - Matrika
Červená Voda 268
56161
465626212
urad@cervenavoda.cz
www.cervenavoda.cz
Obecní úřad Obecní úřad
268
56161
465 626 212
urad@cervenavoda.cz
www.cervenavoda.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Ústí nad Orlicí
Smetanova 43
56201
465563111
posta.uo@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/usti-nad-orlici#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí
Štefánikova 980
56221
465350330
podatelna@osz.uno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=109&j=119&k=1178
Soud Okresní soud v Ústí nad Orlicí
Husova 975
56217
465521143
podatelna@osoud.uno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=196&j=206&k=1961
Stavební úřad Obecní úřad Červená Voda - Stavební úřad
Červená Voda 268
56161
465322615
stavebni@cervenavoda.cz
www.cervenavoda.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13256
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí
17. listopadu  1394
56201
950172111
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/usti-nad-orlici
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Česká Třebová
Trávník 155
56002
950172200
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ceska-trebova
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Králíky
Sadová 314
56169
950172230
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kraliky
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Lanškroun
Opletalova 92
56301
950172240
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/lanskroun
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vysoké Mýto
Žižkova 272
56601
950172260
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vysoke-myto
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žamberk
Nádražní 833
56401
950172280
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zamberk
Živnostenský úřad MÚ Králíky - Obecní živnostenský úřad
Karla Čapka 316
56169
465670891
m.mlynar@orlicko.cz
www.kraliky.eu

MAS

MAS ORLICKO, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Zemědělská 1004/x, 564 01 Žamberk
Založeno: 30.5.2006
Kontaktní telefon: 739455264
E-mail: kubin@agrokonzulta.cz
WWW: www.mas.orlicko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 007 501 1 824 165 645 3 007
Muži 1 425 253 944 83 252 1 436
Ženy 1 502 248 880 82 393 1 526

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 31 43 -54 121 72 49 37
Muži 22 29 -7 25 35 42 -17
Ženy 11 43 -32 44 52 55 -40

Data pro rok 2023

Počet sňatků 21
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 227
z toho muži 1 572
z toho ženy 1 655

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 227
v tom ve věku 0-14 663
15-64 2 164
65 a více let 400

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 564
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 991
vyučení a stř. odborné bez mat. 986
úplné střední s maturitou 431
vyšší odborné a nástavbové 49
vysokoškolské 79

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3 037
Cizinci s dlouhodobým pobytem 6
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 401
Nezjištěné vyznání 264

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 860
v tom zaměstnaní celkem 1 345
nezaměstnaní celkem 148

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 860
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 91
průmysl 644
stavebnictví 131
obchod,opravy motor. vozidel 113
doprava, pošty a telekomunikace 51
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 74
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 176

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 530
denně mimo obec 336
denně mimo obec nad 60min. 45

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 044
Cenzové domácnosti 1 171
v tom úplné rodiny 720
neúplné rodiny 126
nerodinné domácnosti 13
domácnosti jednotlivců 312

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 574
Trvale obydlené domy - rodinné domy 494
Neobydlené obydlené domy celkem 153
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 104
Průměrné stáří trvale obydlených domů 53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 494
obce, státu 45
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 25

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 574
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 104
vodovodem 563
plynem 217
ústředním topením 375

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 044
Trvale obydlené byty v rodin. domech 578
Neobydlené byty 201

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 044
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 490
v osobním vlastnictví 53
nájemní 395
člena bytového družstva 29

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 044
Byty podle vybavení plyn v bytě 431
vodovod v bytě 1 028
připojení na veřejnou kanalizační síť 303
ústřední topení, etážové topení 811
vlastní koupelna, sprchový kout 965

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 078
z toho muži 1 465
z toho ženy 1 613

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 078
v tom ve věku 0-14 469
15-64 2 025
65 a více let 567

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 609
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 798
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 017
úplné střední s maturitou 491
vyšší odborné a nástavbové 78
vysokoškolské 119
nezjištěné vzdělání 90

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 350
v tom zaměstnaní celkem 1 215
nezaměstnaní celkem 135

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 350
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 64
průmysl 459
stavebnictví 66
obchod,opravy motor. vozidel 88
doprava a skladování 44
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 55
vzdělávání 52
zdravotní a sociální péče 110

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 425
denně mimo obec 306
Dojíždějící do zaměstnání 153
do škol 5

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 605
Obydlené rodinné domy 512
Obydlené bytové domy 69
Domy podle vlastnictví soukromých osob 521
obce, státu 25
spoluvlastnictví vlastníků bytů 44
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 054
Obydlené byty v rodinných domech 574
Neobydlené byty 288

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 054
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 511
v osobním vlastnictví 88
nájemní 323
družstevní 17

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 054
Byty podle vybavení plyn v bytě 477
vodovod v bytě 982
připojení na veřejnou kanalizační síť 424
ústřední topení 855
etážové topení 89

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 61 15 1 5 27 3 19 29 8
Muži 31 7 0 3 12 1 10 16 5
Ženy 28 8 1 2 15 2 9 13 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 53
Muži 35
Ženy 18

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,906%
Muži 2,932%
Ženy 2,045%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 5

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 2002

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 7
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 5
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ano 1
Lekárna Ano 1
most Ano 34
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 6
Ordinace lékaře Ano 6
Parkoviště Ano 8
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 15
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 26
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 14
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 19
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola Červená Voda Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti44
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.534
Svobodná povolání8
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel35
Ostatní45

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců271
s 1-9 zaměst.- mikropodniky33
s 10-49 zaměst.- malé podniky5
s 50-249 zaměst.- střed.podn.5
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno368

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství68
B-E Průmysl celkem75
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl38
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví75
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid47
H Doprava a skladování10
I Ubytování; stravování a pohostinství24
J Informační a komunikační činnosti11
K Peněžnictví a pojišťovnictví7
L Činnosti v oblasti nemovitostí5
M Profesní; vědecké a technické činnosti23
N Administrativní a podpůrné činnosti5
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání6
Q Zdravotní a sociální péče8
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti6
S Ostatní činnosti24
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno7

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku4 733
Orná půda607
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady38
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)1 189
Pastviny340
Zemědělská půda1 835
Lesní půda2 554
Vodní plochy25
Zastavěné plochy59
Ostatní plochy260