Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bedřichov (okres Blansko)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 581313
NUTS5: CZ0641581313
LAU 1 (NUTS 4): CZ0641 - okres Blansko
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Boskovice
Obec s rozšířenou působností: Boskovice
Katastrální plocha (ha): 628
Počet bydlících obyvatel k 2023: 241
Nadmořská výška (m n.m.): 628
První písemná zpráva (rok): 1392

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bedřichov      
Bedřichov 50      
67971 Bedřichov   Starosta/tka: Michal Vyskočil
    Telefon: 516473125
Pošta: Lysice E-mail:
IČ: 00636665    
Úřední hodiny: Pá:19-20.00    
Telefon: 516 473 125    
Datová schránka: z52azta E-mail: obecniurad.bedrichov@tiscali.cz
Web: www.obecbedrichov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bedřichov

Základní sídelní jednotka díl

Bedřichov

Část obce díl

Bedřichov

Územně technická jednotka

UTJ Bedřichov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Boskovicích
17. listopadu 2026/ 6
68001
516498311
podatelna3007@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3007
Hygienická stanice Územní pracoviště Blansko
Mlýnská 2
67829
516497110
martina.vesela@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Boskovice
Hybešova 1007/5
68011
516428961
kp.boskovice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/boskovice
Matriční úřad Úřad městyse Lysice - Matrika
Horní nám. 157
67971
516472210
matrika@mestys.lysice.cz
www.lysice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
50
67971
516 473 125
obecniurad.bedrichov@tiscali.cz
www.obecbedrichov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Blansko
Seifertova 5
67801
516483111
posta.bk@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/blansko#obsah
Soud Okresní soud v Blansku
Hybešova 2047/5
67828
516429111
podatelna@osoud.bla.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-blansku
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Blansko
Seifertova 9
67844
516426011
posta@osz.bla.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-blansko
Stavební úřad Úřad městyse Lysice - Stavební úřad
Horní nám. 157
67971
516472211
stavebni@mestys.lysice.cz
www.lysice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13402
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blansko
Vodní 1992/9
67801
950103111
podatelna.bk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blansko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Boskovice
nám. Dr. Snětiny 2275/2
68001
950103601
podatelna.bk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/boskovice
Živnostenský úřad MÚ Boskovice - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 4/2
68001
516488660
libor.polacek@boskovice.cz
www.boskovice.cz

MAS

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
Založeno: 27.2.2006
Kontaktní telefon: 731630386
E-mail: mas@masboskovickoplus.cz
WWW: www.masboskovickoplus.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 241 32 147 14 46 241
Muži 109 12 77 6 18 111
Ženy 116 20 70 8 28 118

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 1 -2 27 12 15 16
Muži 0 0 0 3 5 0 -2
Ženy 1 2 -1 5 3 2 1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 248
z toho muži 120
z toho ženy 128

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 248
v tom ve věku 0-14 57
15-64 151
65 a více let 40

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 191
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 55
vyučení a stř. odborné bez mat. 87
úplné střední s maturitou 30
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 14

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 242
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 181
Nezjištěné vyznání 24

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 146
v tom zaměstnaní celkem 97
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 146
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 42
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 79
denně mimo obec 64
denně mimo obec nad 60min. 10

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 82
Cenzové domácnosti 92
v tom úplné rodiny 57
neúplné rodiny 12
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 22

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 69
Trvale obydlené domy - rodinné domy 66
Neobydlené obydlené domy celkem 35
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 28
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 64
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 69
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 54
vodovodem 68
plynem 47
ústředním topením 38

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 82
Trvale obydlené byty v rodin. domech 75
Neobydlené byty 37

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 82
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 67
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 82
Byty podle vybavení plyn v bytě 57
vodovod v bytě 81
připojení na veřejnou kanalizační síť 65
ústřední topení, etážové topení 68
vlastní koupelna, sprchový kout 79

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 255
z toho muži 136
z toho ženy 119

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 255
v tom ve věku 0-14 41
15-64 177
65 a více let 37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 214
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 39
vyučení a stř. odborné bez mat. 80
úplné střední s maturitou 56
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 25
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 123
v tom zaměstnaní celkem 109
nezaměstnaní celkem 14

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 123
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 34
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava a skladování 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 8
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 62
denně mimo obec 61
Dojíždějící do zaměstnání 8
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 78
Obydlené rodinné domy 75
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 71
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 94
Obydlené byty v rodinných domech 86
Neobydlené byty 39

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 94
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 76
v osobním vlastnictví 0
nájemní 7
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 94
Byty podle vybavení plyn v bytě 61
vodovod v bytě 86
připojení na veřejnou kanalizační síť 79
ústřední topení 71
etážové topení 7

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 1 0 2 1 1 1 2 1
Muži 4 0 0 1
Ženy 1 1 0 0 0 0 0 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 3
Ženy 7

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,803%
Muži 5,195%
Ženy 10,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.38
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců24
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno24

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem10
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl7
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví8
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid4
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku628
Orná půda170
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady10
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)20
Pastviny13
Zemědělská půda201
Lesní půda397
Vodní plochy1
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy25