Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lysice (okres Blansko)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 582018
NUTS5: CZ0641582018
LAU 1 (NUTS 4): CZ0641 - okres Blansko
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Boskovice
Obec s rozšířenou působností: Boskovice
Katastrální plocha (ha): 1076
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1944
Nadmořská výška (m n.m.): 362
První písemná zpráva (rok): 1308

Informace

Samospráva

Obecní úřad Lysice      
Horní náměstí 157      
67971 Lysice   Starosta/tka: Pavel Dvořáček
    Telefon: 516 472 210, 602 792 864
Pošta: Lysice E-mail: starosta@mestys.lysice.cz
IČ: 00280615    
Úřední hodiny: Po,Stř.,8:00-11:30,12:30-17:00    
Telefon: 516 472 210    
Datová schránka: aheb3ze E-mail: starosta@mestys.lysice.cz
Web: www.lysice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Lysice

Základní sídelní jednotka díl

Lysice

Část obce díl

Lysice

Územně technická jednotka

UTJ Lysice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Boskovicích
17. listopadu 2026/ 6
68001
516498311
podatelna3007@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3007
Hygienická stanice Územní pracoviště Blansko
Mlýnská 2
67829
516497110
martina.vesela@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Boskovice
Hybešova 1007/5
68011
516428961
kp.boskovice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/boskovice
Matriční úřad Úřad městyse Lysice - Matrika
Horní nám. 157
67971
516472210
matrika@mestys.lysice.cz
www.lysice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Horní náměstí 157
67971
516 472 210
starosta@mestys.lysice.cz
www.lysice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Blansko
Seifertova 5
67801
516483111
posta.bk@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/blansko#obsah
Soud Okresní soud v Blansku
Hybešova 2047/5
67828
516429111
podatelna@osoud.bla.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-blansku
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Blansko
Seifertova 9
67844
516426011
posta@osz.bla.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-blansko
Stavební úřad Úřad městyse Lysice - Stavební úřad
Horní nám. 157
67971
516472211
stavebni@mestys.lysice.cz
www.lysice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13402
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blansko
Vodní 1992/9
67801
950103111
podatelna.bk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blansko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Boskovice
nám. Dr. Snětiny 2275/2
68001
950103601
podatelna.bk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/boskovice
Živnostenský úřad MÚ Boskovice - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 4/2
68001
516488660
libor.polacek@boskovice.cz
www.boskovice.cz

MAS

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
Založeno: 27.2.2006
Kontaktní telefon: 731630386
E-mail: mas@masboskovickoplus.cz
WWW: www.masboskovickoplus.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 944 341 1 195 111 401 1 944
Muži 930 171 609 58 180 931
Ženy 947 170 586 53 221 948

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 17 20 9 45 35 10 7
Muži 7 11 -4 16 17 24 -5
Ženy 13 9 4 23 21 27 6

Data pro rok 2023

Počet sňatků 12
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 843
z toho muži 914
z toho ženy 929

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 843
v tom ve věku 0-14 320
15-64 1 282
65 a více let 241

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 523
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 314
vyučení a stř. odborné bez mat. 590
úplné střední s maturitou 396
vyšší odborné a nástavbové 46
vysokoškolské 165

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 775
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 976
Nezjištěné vyznání 207

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 200
v tom zaměstnaní celkem 863
nezaměstnaní celkem 59

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 200
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 52
průmysl 304
stavebnictví 62
obchod,opravy motor. vozidel 76
doprava, pošty a telekomunikace 71
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 63
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 113

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 543
denně mimo obec 426
denně mimo obec nad 60min. 45

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 626
Cenzové domácnosti 689
v tom úplné rodiny 452
neúplné rodiny 65
nerodinné domácnosti 10
domácnosti jednotlivců 162

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 460
Trvale obydlené domy - rodinné domy 429
Neobydlené obydlené domy celkem 93
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 59
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 416
obce, státu 14
bytové družstvo - SBD 12
ostatní vlastnictví 16

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 460
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 338
vodovodem 456
plynem 420
ústředním topením 360

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 626
Trvale obydlené byty v rodin. domech 521
Neobydlené byty 122

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 626
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 432
v osobním vlastnictví 0
nájemní 60
člena bytového družstva 43

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 626
Byty podle vybavení plyn v bytě 548
vodovod v bytě 622
připojení na veřejnou kanalizační síť 448
ústřední topení, etážové topení 548
vlastní koupelna, sprchový kout 596

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 885
z toho muži 937
z toho ženy 948

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 885
v tom ve věku 0-14 295
15-64 1 311
65 a více let 275

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 590
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 242
vyučení a stř. odborné bez mat. 549
úplné střední s maturitou 459
vyšší odborné a nástavbové 59
vysokoškolské 238
nezjištěné vzdělání 37

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 920
v tom zaměstnaní celkem 833
nezaměstnaní celkem 87

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 920
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 23
průmysl 227
stavebnictví 72
obchod,opravy motor. vozidel 92
doprava a skladování 40
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 62
vzdělávání 60
zdravotní a sociální péče 68

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 467
denně mimo obec 395
Dojíždějící do zaměstnání 199
do škol 195

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 499
Obydlené rodinné domy 464
Obydlené bytové domy 26
Domy podle vlastnictví soukromých osob 447
obce, státu 16
spoluvlastnictví vlastníků bytů 20
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 693
Obydlené byty v rodinných domech 558
Neobydlené byty 153

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 693
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 465
v osobním vlastnictví 24
nájemní 80
družstevní 26

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 693
Byty podle vybavení plyn v bytě 596
vodovod v bytě 658
připojení na veřejnou kanalizační síť 616
ústřední topení 544
etážové topení 70

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 40 13 0 7 18 2 8 19 13
Muži 18 7 0 2 9 0 4 10 3
Ženy 26 6 0 5 9 2 4 9 10

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 36
Muži 16
Ženy 20

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,013%
Muži 2,299%
Ženy 3,413%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 21

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 6
Parkoviště Ano 5
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 9
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Lysice, okres Blansko, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Edvarda Beneše Lysice Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.337
Svobodná povolání15
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní31

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců166
s 1-9 zaměst.- mikropodniky27
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.3
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno225

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství13
B-E Průmysl celkem63
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl40
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví33
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid30
H Doprava a skladování7
I Ubytování; stravování a pohostinství10
J Informační a komunikační činnosti7
K Peněžnictví a pojišťovnictví4
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti39
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání7
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti9
S Ostatní činnosti32
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno6

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 076
Orná půda451
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady67
Ovocné sady97
Trvalé travní porosty (býv.louky)36
Pastviny22
Zemědělská půda650
Lesní půda274
Vodní plochy9
Zastavěné plochy24
Ostatní plochy118