Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Babice nad Svitavou (okres Brno-venkov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 582794
NUTS5: CZ0643582794
LAU 1 (NUTS 4): CZ0643 - okres Brno-venkov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Šlapanice
Obec s rozšířenou působností: Šlapanice
Katastrální plocha (ha): 1742
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1374
Nadmořská výška (m n.m.): 420
První písemná zpráva (rok): 1365
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Babice nad Svitavou      
Babice nad Svitavou 197      
66401 Babice nad Svitavou   Starosta/tka: Marek Starý
    Telefon: 545237208
Pošta: Bílovice nad Svitavou E-mail:
IČ: 00281557    
Úřední hodiny: Po:8-17.00, St:8-16.00    
Telefon: 545 237 208    
Datová schránka: 7r7azss E-mail: obec@babice-nad-svitavou.cz
Web: www.babice-nad-svitavou.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Babice nad Svitavou

Základní sídelní jednotka díl

Babice nad Svitavou

Část obce díl

Babice nad Svitavou

Územně technická jednotka

UTJ Babice nad Svitavou

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Brno-venkov
Příkop 834/ 8
60424
545125111
podatelna3005@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3005
Hygienická stanice KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
60200
545113091
podatelna@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 471/6
65677
542532211
kp.brnovenkov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/brnovenkov
Matriční úřad Obecní úřad Bílovice nad Svitavou - Matrika
Komenského 446
66401
545212850
binarova@bilovicens.cz
www.bilovicens.cz
Obecní úřad Obecní úřad
197
66401
545 237 208
obec@babice-nad-svitavou.cz
www.babice-nad-svitavou.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Brno-venkov
Kounicova 14
60200
950197666
posta.bi@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov#obsah
Soud Okresní soud Brno-venkov
Polní 994/39
60804
546511111
podatelna@osoud.brnv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-brno-venkov
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Brno-venkov
Polní 41
60803
546561101
podatelna@osz.brnv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-brno-venkov
Stavební úřad Obecní úřad Bílovice nad Svitavou - Stavební úřad
Těsnohlídkovo náměstí 1000
66401
545227113
obec@bilovice-nad-svitavou.cz
www.bilovice-nad-svitavou.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13247
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ivančice
Široká 390/16
66491
950105441
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ivancice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pohořelice
Vídeňská 699
69123
950105433
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pohorelice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rosice
Tyršova 75
66501
950105421
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rosice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tišnov
Brněnská 148
66601
950105411
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tisnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Židlochovice
Komenského 80
66701
950105401
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/zidlochovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Šlapanice Brno-venkov (Kuřim)
Bezrušova čtvrť 844/5
66434
950105524
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/brno-venkov#kurim
Živnostenský úřad MÚ Šlapanice - Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2
60200
533304810
zu@slapanice.cz
www.slapanice.cz

MAS

MAS Moravský kras z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Sloup 221/x, 679 13 Sloup
Založeno: 5.4.2006
Kontaktní telefon: 603505300
E-mail: masmk@seznam.cz
WWW: mas-moravsky-kras.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 374 332 744 55 243 1 374
Muži 693 171 366 29 115 692
Ženy 681 161 378 26 128 682

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 15 9 6 39 26 13 19
Muži 7 4 3 23 16 7 10
Ženy 8 5 3 16 10 6 9

Data pro rok 2021

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 5

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 859
z toho muži 413
z toho ženy 446

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 859
v tom ve věku 0-14 139
15-64 577
65 a více let 143

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 720
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 148
vyučení a stř. odborné bez mat. 249
úplné střední s maturitou 204
vyšší odborné a nástavbové 21
vysokoškolské 92

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 839
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 385
Nezjištěné vyznání 63

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 813
v tom zaměstnaní celkem 378
nezaměstnaní celkem 24

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 813
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 141
stavebnictví 37
obchod,opravy motor. vozidel 38
doprava, pošty a telekomunikace 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 21
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 51

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 298
denně mimo obec 264
denně mimo obec nad 60min. 60

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 285
Cenzové domácnosti 329
v tom úplné rodiny 214
neúplné rodiny 37
nerodinné domácnosti 10
domácnosti jednotlivců 68

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 260
Trvale obydlené domy - rodinné domy 255
Neobydlené obydlené domy celkem 39
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 244
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 11

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 260
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 14
vodovodem 252
plynem 4
ústředním topením 196

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 285
Trvale obydlené byty v rodin. domech 278
Neobydlené byty 44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 285
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 238
v osobním vlastnictví 0
nájemní 12
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 285
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 274
připojení na veřejnou kanalizační síť 15
ústřední topení, etážové topení 212
vlastní koupelna, sprchový kout 270

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 021
z toho muži 506
z toho ženy 515

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 021
v tom ve věku 0-14 160
15-64 712
65 a více let 149

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 861
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 119
vyučení a stř. odborné bez mat. 235
úplné střední s maturitou 265
vyšší odborné a nástavbové 20
vysokoškolské 190
nezjištěné vzdělání 31

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 488
v tom zaměstnaní celkem 452
nezaměstnaní celkem 36

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 488
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 110
stavebnictví 43
obchod,opravy motor. vozidel 49
doprava a skladování 24
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 21
vzdělávání 34
zdravotní a sociální péče 24

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 224
denně mimo obec 216
Dojíždějící do zaměstnání 19
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 311
Obydlené rodinné domy 305
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 294
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 8
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 346
Obydlené byty v rodinných domech 338
Neobydlené byty 56

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 346
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 278
v osobním vlastnictví 0
nájemní 13
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 346
Byty podle vybavení plyn v bytě 5
vodovod v bytě 314
připojení na veřejnou kanalizační síť 202
ústřední topení 291
etážové topení 7

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 18 1 1 3 6 2 1 4 7
Muži 5 1 3 0 0 1 3
Ženy 13 1 0 2 3 2 1 3 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 18
Muži 5
Ženy 13

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,214%
Muži 1,217%
Ženy 3,234%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 6
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 8
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Lesní mateřská škola Sedmikrásek, z. s. Mateřská škola (lesní mateřská škola)

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.276
Svobodná povolání12
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní19

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců159
s 1-9 zaměst.- mikropodniky21
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno164

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství8
B-E Průmysl celkem44
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl42
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví54
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid64
H Doprava a skladování8
I Ubytování; stravování a pohostinství10
J Informační a komunikační činnosti15
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí8
M Profesní; vědecké a technické činnosti63
N Administrativní a podpůrné činnosti6
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání9
Q Zdravotní a sociální péče5
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti6
S Ostatní činnosti33
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno12

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 742
Orná půda191
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady27
Ovocné sady5
Trvalé travní porosty (býv.louky)10
Pastviny3
Zemědělská půda233
Lesní půda1 448
Vodní plochy9
Zastavěné plochy15
Ostatní plochy37