Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Litostrov (okres Brno-venkov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 583308
NUTS5: CZ0643583308
LAU 1 (NUTS 4): CZ0643 - okres Brno-venkov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rosice
Obec s rozšířenou působností: Rosice
Katastrální plocha (ha): 754
Počet bydlících obyvatel k 2023: 133
Nadmořská výška (m n.m.): 440
První písemná zpráva (rok): 1376
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Litostrov      
Litostrov 59      
66483 Litostrov   Starosta/tka: Josef Trnka
    Telefon: 546 441 151, 725 111 510
Pošta: Domašov u Brna E-mail:
IČ: 00637556    
Úřední hodiny: Stř.,17:00-18:00    
Telefon: 775338453    
Datová schránka: igqj2n6 E-mail: litostrov@post.cz
Web: www.litostrov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Litostrov

Základní sídelní jednotka díl

Litostrov

Část obce díl

Litostrov

Územně technická jednotka

UTJ Litostrov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Brno-venkov
Příkop 834/ 8
60424
545125111
podatelna3005@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3005
Hygienická stanice KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
60200
545113091
podatelna@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 471/6
65677
542532211
kp.brnovenkov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/brnovenkov
Matriční úřad Městský úřad Rosice - Matrika
Žerotínovo náměstí 1
66501
546492172
kvacalova@mesto.rosice.cz
www1.rosice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
59
66483
775338453
litostrov@post.cz
www.litostrov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Brno-venkov
Kounicova 14
60200
950197666
posta.bi@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov#obsah
Soud Okresní soud Brno-venkov
Polní 994/39
60804
546511111
podatelna@osoud.brnv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-brno-venkov
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Brno-venkov
Polní 41
60803
546561101
podatelna@osz.brnv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-brno-venkov
Stavební úřad Městský úřad Rosice - Stavební úřad
Žerotínovo nám. 1
66501
546492180
osu@mesto.rosice.cz
www.rosice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12299
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ivančice
Široká 390/16
66491
950105441
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ivancice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pohořelice
Vídeňská 699
69123
950105433
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pohorelice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rosice
Tyršova 75
66501
950105421
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rosice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tišnov
Brněnská 148
66601
950105411
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tisnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Židlochovice
Komenského 80
66701
950105401
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/zidlochovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Šlapanice Brno-venkov (Kuřim)
Bezrušova čtvrť 844/5
66434
950105524
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/brno-venkov#kurim
Živnostenský úřad MÚ Rosice - Obecní živnostenský úřad
Žerotínovo nám. 1
66501
546492130
ozu@mesto.rosice.cz
www.rosice.cz

MAS

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim
Založeno: 18.9.2012
Kontaktní telefon: 604171798
E-mail: kavka@branabrnenska.cz
WWW: branabrnenska.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 133 23 85 5 22 133
Muži 63 5 47 2 12 61
Ženy 61 18 38 3 10 61

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 0 0 4 1 3 3
Muži 0 1 -1 2 5 2 -4
Ženy 0 1 -1 1 6 4 -6

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 100
z toho muži 48
z toho ženy 52

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 100
v tom ve věku 0-14 20
15-64 59
65 a více let 21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 80
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 26
vyučení a stř. odborné bez mat. 40
úplné střední s maturitou 9
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 99
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 52
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 90
v tom zaměstnaní celkem 37
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 90
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 13
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 26
denně mimo obec 24
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 41
Cenzové domácnosti 46
v tom úplné rodiny 22
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 17

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 38
Trvale obydlené domy - rodinné domy 38
Neobydlené obydlené domy celkem 14
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 6
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50
Domy podle vlastnictví soukromých osob 36
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 38
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 8
vodovodem 37
plynem 20
ústředním topením 23

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 41
Trvale obydlené byty v rodin. domech 41
Neobydlené byty 14

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 41
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 30
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 41
Byty podle vybavení plyn v bytě 22
vodovod v bytě 40
připojení na veřejnou kanalizační síť 8
ústřední topení, etážové topení 29
vlastní koupelna, sprchový kout 38

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 113
z toho muži 55
z toho ženy 58

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 113
v tom ve věku 0-14 18
15-64 77
65 a více let 18

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 95
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 24
vyučení a stř. odborné bez mat. 37
úplné střední s maturitou 23
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 7
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 50
v tom zaměstnaní celkem 44
nezaměstnaní celkem 6

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 50
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 0
průmysl 21
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 2

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 20
denně mimo obec 17
Dojíždějící do zaměstnání 9
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 42
Obydlené rodinné domy 42
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 40
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 45
Obydlené byty v rodinných domech 45
Neobydlené byty 17

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 45
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 32
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 45
Byty podle vybavení plyn v bytě 24
vodovod v bytě 39
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 35
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 5 1 0 1 1 1 1 1 1
Muži 1 0 0 0 0 0
Ženy 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 5
Muži 2
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,882%
Muži 2,000%
Ženy 7,895%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 1
Škola Ne
Trafostanice Ne
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.24
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců20
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno15

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem9
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid6
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství0
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti0
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku754
Orná půda137
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady6
Ovocné sady9
Trvalé travní porosty (býv.louky)30
Pastviny5
Zemědělská půda181
Lesní půda544
Vodní plochy1
Zastavěné plochy4
Ostatní plochy25