Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Perná (okres Břeclav)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 584789
NUTS5: CZ0644584789
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Mikulov
Obec s rozšířenou působností: Mikulov
Katastrální plocha (ha): 933
Počet bydlících obyvatel k 2023: 803
Nadmořská výška (m n.m.): 228
První písemná zpráva (rok): 1322
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Perná      
Perná 294      
69186 Perná   Starosta/tka: Ladislava Charvátová
    Telefon: 519 517 135, 604 285 726
Pošta: Perná E-mail:
IČ: 00283487    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-12:00,13:00-17:00    
Telefon: 519 517 135    
Datová schránka: uyaa6af E-mail: ouperna@sendme.cz
Web: www.obec-perna.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Perná

Základní sídelní jednotka díl

Perná

Část obce díl

Perná

Územně technická jednotka

UTJ Perná

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mikulově
Gagarinova 1616/9
69201
519500311
podatelna3014@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3014
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Mikulov
Sady 28. Října 16/720
69002
519361361
kp.breclav@cuzk.cz
www.mikulov.cz/mesto-mikulov/urady-a-instituce/jine-urady-a-instituce-ve-meste/?contentId=78172#accDetail_78172
Matriční úřad Obecní úřad Dolní Dunajovice - Matrika
Zahradní 613
69185
519500051
obec@dolni-dunajovice.cz
www.dolni-dunajovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
294
69186
519 517 135
ouperna@sendme.cz
www.obec-perna.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Mikulov - Stavební úřad
Náměstí 1
69201
519444513
podatelna@mikulov.cz
www.mikulov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12305
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Mikulov - Obecní živnostenský úřad
Náměstí 1
69201
519444606
svechotova@mikulov.cz
www.mikulov.cz

MAS

MAS Mikulovsko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: K Vápence 69/x, 692 01 Mikulov
Založeno: 27.4.2006
Kontaktní telefon: 602775498
E-mail: pavlikjozef@masmikulovsko.cz
WWW: www.masmikulovsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 803 148 502 50 155 803
Muži 397 78 250 20 78 396
Ženy 400 70 252 30 77 395

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 6 4 18 21 -3 -2
Muži 3 6 -3 8 4 4 1
Ženy 9 3 6 16 1 0 21

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 756
z toho muži 372
z toho ženy 384

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 756
v tom ve věku 0-14 133
15-64 540
65 a více let 83

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 623
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 211
vyučení a stř. odborné bez mat. 264
úplné střední s maturitou 118
vyšší odborné a nástavbové 13
vysokoškolské 13

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 740
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 333
Nezjištěné vyznání 50

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 527
v tom zaměstnaní celkem 319
nezaměstnaní celkem 60

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 527
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 61
průmysl 101
stavebnictví 49
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava, pošty a telekomunikace 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 17

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 203
denně mimo obec 167
denně mimo obec nad 60min. 16

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 239
Cenzové domácnosti 275
v tom úplné rodiny 171
neúplné rodiny 33
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 67

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 231
Trvale obydlené domy - rodinné domy 229
Neobydlené obydlené domy celkem 38
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 20
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 228
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 231
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 94
vodovodem 231
plynem 195
ústředním topením 192

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 239
Trvale obydlené byty v rodin. domech 237
Neobydlené byty 39

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 239
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 218
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 239
Byty podle vybavení plyn v bytě 203
vodovod v bytě 239
připojení na veřejnou kanalizační síť 99
ústřední topení, etážové topení 194
vlastní koupelna, sprchový kout 231

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 748
z toho muži 381
z toho ženy 367

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 748
v tom ve věku 0-14 108
15-64 551
65 a více let 88

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 640
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 153
vyučení a stř. odborné bez mat. 279
úplné střední s maturitou 147
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 35
nezjištěné vzdělání 10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 388
v tom zaměstnaní celkem 334
nezaměstnaní celkem 54

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 388
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 61
průmysl 103
stavebnictví 39
obchod,opravy motor. vozidel 23
doprava a skladování 17
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 11
zdravotní a sociální péče 6

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 184
denně mimo obec 158
Dojíždějící do zaměstnání 16
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 236
Obydlené rodinné domy 231
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 203
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 27
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 244
Obydlené byty v rodinných domech 239
Neobydlené byty 57

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 244
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 209
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 244
Byty podle vybavení plyn v bytě 186
vodovod v bytě 233
připojení na veřejnou kanalizační síť 193
ústřední topení 205
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 23 4 1 3 11 1 2 15 2
Muži 12 3 0 2 5 0 10 1
Ženy 9 1 1 1 6 1 2 5 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 22
Muži 11
Ženy 11

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,382%
Muži 4,494%
Ženy 4,365%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 7

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1

Data pro rok 1998

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 6
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Perná, okres Břeclav, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.165
Svobodná povolání6
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel40
Ostatní14

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců118
s 1-9 zaměst.- mikropodniky11
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno110

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství40
B-E Průmysl celkem26
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl20
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví26
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid12
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství16
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti9
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti11
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku933
Orná půda336
Chmelnice0
Vinice313
Zahrady15
Ovocné sady30
Trvalé travní porosty (býv.louky)31
Pastviny6
Zemědělská půda724
Lesní půda16
Vodní plochy3
Zastavěné plochy18
Ostatní plochy172