Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Popice (okres Břeclav)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 584819
NUTS5: CZ0644584819
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hustopeče
Obec s rozšířenou působností: Hustopeče
Katastrální plocha (ha): 999
Počet bydlících obyvatel k 2023: 993
Nadmořská výška (m n.m.): 188
První písemná zpráva (rok): 1175
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Popice      
Hlavní 62      
69127 Popice   Starosta/tka: Marek Sekanina
    Telefon: 519 415 523, 725 111 293
Pošta: Popice E-mail: starosta@obecpopice.eu
IČ: 00283517    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,7:30-11:30,12:00-16:30    
Telefon: 519 415 523    
Datová schránka: f4sbue4 E-mail: starosta@obecpopice.eu
Web: www.obecpopice.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Popice

Základní sídelní jednotka díl

Popice

Část obce díl

Popice

Územně technická jednotka

UTJ Popice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hustopečích
Nádražní 1169/ 35
69301
519404311
podatelna3011@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3011
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hustopeče
Nádražní 1169/35
69301
519361111
kp.hustopece@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hustopece
Matriční úřad Obecní úřad Popice - Matrika
Hlavní 62
69127
519415523
podatelna@obecpopice.eu
www.obecpopice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
Hlavní 62
69127
519 415 523
starosta@obecpopice.eu
www.obecpopice.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Hustopeče - Stavební úřad
Dukelské nám. 22
69301
519441045
stavebni@hustopece.cz
www.hustopece.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12304
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Hustopeče - Obecní živnostenský úřad
Dukelské nám. 77/22
69301
519441048
zivnostenky@hustopece-city.cz
www.hustopece-city.cz

MAS

MAS Hustopečsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Založeno: 17.8.2007
Kontaktní telefon: 606728388
E-mail: starosta@vrbice.cz
WWW: www.mashustopecsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 993 175 612 59 195 993
Muži 481 93 312 30 81 477
Ženy 500 82 300 29 114 497

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 6 -2 30 20 10 11
Muži 6 7 -1 15 5 6 9
Ženy 9 2 7 13 9 -3 11

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 962
z toho muži 471
z toho ženy 491

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 962
v tom ve věku 0-14 168
15-64 680
65 a více let 114

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 794
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 270
vyučení a stř. odborné bez mat. 379
úplné střední s maturitou 109
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 14

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 931
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 585
Nezjištěné vyznání 63

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 610
v tom zaměstnaní celkem 463
nezaměstnaní celkem 38

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 610
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 71
průmysl 172
stavebnictví 56
obchod,opravy motor. vozidel 41
doprava, pošty a telekomunikace 27
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 21
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 17

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 348
denně mimo obec 302
denně mimo obec nad 60min. 46

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 299
Cenzové domácnosti 348
v tom úplné rodiny 226
neúplné rodiny 35
nerodinné domácnosti 16
domácnosti jednotlivců 71

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 267
Trvale obydlené domy - rodinné domy 261
Neobydlené obydlené domy celkem 17
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 40
Domy podle vlastnictví soukromých osob 256
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 6
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 267
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 18
vodovodem 266
plynem 4
ústředním topením 185

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 299
Trvale obydlené byty v rodin. domech 272
Neobydlené byty 17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 299
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 246
v osobním vlastnictví 1
nájemní 3
člena bytového družstva 24

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 299
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 298
připojení na veřejnou kanalizační síť 19
ústřední topení, etážové topení 195
vlastní koupelna, sprchový kout 291

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 974
z toho muži 476
z toho ženy 498

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 974
v tom ve věku 0-14 156
15-64 691
65 a více let 127

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 818
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 211
vyučení a stř. odborné bez mat. 377
úplné střední s maturitou 150
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 40
nezjištěné vzdělání 22

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 493
v tom zaměstnaní celkem 431
nezaměstnaní celkem 62

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 493
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 29
průmysl 105
stavebnictví 35
obchod,opravy motor. vozidel 38
doprava a skladování 30
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
vzdělávání 11
zdravotní a sociální péče 14

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 155
denně mimo obec 144
Dojíždějící do zaměstnání 15
do škol 7

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 276
Obydlené rodinné domy 267
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 244
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 20
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 311
Obydlené byty v rodinných domech 282
Neobydlené byty 37

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 311
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 225
v osobním vlastnictví 0
nájemní 10
družstevní 22

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 311
Byty podle vybavení plyn v bytě 108
vodovod v bytě 265
připojení na veřejnou kanalizační síť 89
ústřední topení 227
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 33 7 1 1 11 2 3 10 4
Muži 7 2 3 1 2 3 1
Ženy 13 5 1 1 8 1 1 7 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 33
Muži 23
Ženy 10

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,392%
Muži 2,244%
Ženy 3,333%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 7
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.174
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel16
Ostatní18

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců87
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno137

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství27
B-E Průmysl celkem43
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl22
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví26
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid9
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství7
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti4
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti15
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku999
Orná půda425
Chmelnice0
Vinice201
Zahrady15
Ovocné sady151
Trvalé travní porosty (býv.louky)36
Pastviny64
Zemědělská půda829
Lesní půda0
Vodní plochy5
Zastavěné plochy17
Ostatní plochy149