Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Přibice (okres Brno-venkov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 584843
NUTS5: CZ0643584843
LAU 1 (NUTS 4): CZ0643 - okres Brno-venkov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pohořelice
Obec s rozšířenou působností: Pohořelice
Katastrální plocha (ha): 745
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1085
Nadmořská výška (m n.m.): 180
První písemná zpráva (rok): 1222
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Přibice      
Přibice 348      
69124 Přibice   Starosta/tka: Miroslav Effenberger
    Telefon: 519 432 223, 724 168 712
Pošta: Přibice E-mail: starosta@pribice.cz
IČ: 00600211    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-17:00    
Telefon: 519 432 223    
Datová schránka: raqb6e7 E-mail: ou@pribice.cz
Web: www.pribice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Přibice

Základní sídelní jednotka díl

Přibice

Část obce díl

Přibice

Územně technická jednotka

UTJ Přibice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Brno-venkov
Příkop 834/ 8
60424
545125111
podatelna3005@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3005
Hygienická stanice KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
60200
545113091
podatelna@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 471/6
65677
542532211
kp.brnovenkov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/brnovenkov
Matriční úřad Obecní úřad Vranovice - Matrika
Školní 1
69125
519433103
matrika@vranovice.eu
www.vranovice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
348
69124
519 432 223
ou@pribice.cz
www.pribice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Brno-venkov
Kounicova 14
60200
950197666
posta.bi@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Pohořelice - Stavební úřad
Vídeňská 699
69123
519301343
podatelna@pohorelice.cz
www.pohorelice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12306
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ivančice
Široká 390/16
66491
950105441
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ivancice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pohořelice
Vídeňská 699
69123
950105433
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pohorelice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rosice
Tyršova 75
66501
950105421
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rosice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tišnov
Brněnská 148
66601
950105411
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tisnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Židlochovice
Komenského 80
66701
950105401
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/zidlochovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Šlapanice Brno-venkov (Kuřim)
Bezrušova čtvrť 844/5
66434
950105524
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/brno-venkov#kurim
Živnostenský úřad MÚ Pohořelice - Obecní živnostenský úřad
Vídeňská 699
69123
519301330
irena.mitosinkova@pohořelice.cz
www.pohorelice.cz

MAS

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Brněnská 2/x, 691 23 Pohořelice
Založeno: 16.1.2013
Kontaktní telefon: 702282365
E-mail: vesely@podbrnensko.cz
WWW: www.podbrnensko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 085 180 709 56 183 1 085
Muži 532 82 387 33 74 535
Ženy 514 98 322 23 109 515

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 12 12 0 34 21 13 13
Muži 8 10 -2 14 13 11 -1
Ženy 4 11 -7 24 15 15 2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 9
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 999
z toho muži 525
z toho ženy 474

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 999
v tom ve věku 0-14 165
15-64 675
65 a více let 159

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 834
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 293
vyučení a stř. odborné bez mat. 379
úplné střední s maturitou 105
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 33

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 964
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 568
Nezjištěné vyznání 42

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 680
v tom zaměstnaní celkem 432
nezaměstnaní celkem 42

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 680
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 43
průmysl 123
stavebnictví 69
obchod,opravy motor. vozidel 60
doprava, pošty a telekomunikace 45
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 32
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 28

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 341
denně mimo obec 302
denně mimo obec nad 60min. 88

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 335
Cenzové domácnosti 392
v tom úplné rodiny 237
neúplné rodiny 38
nerodinné domácnosti 9
domácnosti jednotlivců 108

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 296
Trvale obydlené domy - rodinné domy 283
Neobydlené obydlené domy celkem 63
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 32
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 280
obce, státu 8
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 296
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 113
vodovodem 280
plynem 248
ústředním topením 193

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 335
Trvale obydlené byty v rodin. domech 290
Neobydlené byty 65

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 335
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 258
v osobním vlastnictví 0
nájemní 32
člena bytového družstva 12

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 335
Byty podle vybavení plyn v bytě 281
vodovod v bytě 312
připojení na veřejnou kanalizační síť 150
ústřední topení, etážové topení 223
vlastní koupelna, sprchový kout 302

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 063
z toho muži 550
z toho ženy 513

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 063
v tom ve věku 0-14 154
15-64 740
65 a více let 169

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 909
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 224
vyučení a stř. odborné bez mat. 376
úplné střední s maturitou 174
vyšší odborné a nástavbové 24
vysokoškolské 76
nezjištěné vzdělání 29

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 529
v tom zaměstnaní celkem 458
nezaměstnaní celkem 71

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 529
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 28
průmysl 110
stavebnictví 55
obchod,opravy motor. vozidel 43
doprava a skladování 38
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 22
vzdělávání 19
zdravotní a sociální péče 23

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 201
denně mimo obec 189
Dojíždějící do zaměstnání 10
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 321
Obydlené rodinné domy 309
Obydlené bytové domy 11
Domy podle vlastnictví soukromých osob 288
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 27
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 369
Obydlené byty v rodinných domech 326
Neobydlené byty 72

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 369
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 282
v osobním vlastnictví 24
nájemní 21
družstevní 3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 369
Byty podle vybavení plyn v bytě 303
vodovod v bytě 327
připojení na veřejnou kanalizační síť 319
ústřední topení 295
etážové topení 13

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 29 7 1 3 15 2 5 16 7
Muži 22 5 0 2 11 1 3 12 5
Ženy 9 2 1 1 4 1 2 4 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 28
Muži 19
Ženy 9

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,949%
Muži 5,333%
Ženy 2,795%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 14

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1

Data pro rok 1998

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 11
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.169
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel19
Ostatní16

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců96
s 1-9 zaměst.- mikropodniky16
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno128

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství16
B-E Průmysl celkem27
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl23
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví24
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid11
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství9
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí8
M Profesní; vědecké a technické činnosti13
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti16
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno4

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku745
Orná půda583
Chmelnice0
Vinice3
Zahrady33
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)2
Pastviny2
Zemědělská půda622
Lesní půda2
Vodní plochy13
Zastavěné plochy21
Ostatní plochy87