Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Rakvice (okres Břeclav)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 584860
NUTS5: CZ0644584860
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Břeclav
Obec s rozšířenou působností: Břeclav
Katastrální plocha (ha): 2179
Počet bydlících obyvatel k 2023: 2308
Nadmořská výška (m n.m.): 164
První písemná zpráva (rok): 1248
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Rakvice      
Náměstí 22      
69103 Rakvice   Starosta/tka: Pavel Rous
    Telefon: 519 349 100, 725 111 297
Pošta: Rakvice E-mail: starosta@rakvice.cz
IČ: 00283568    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-11:30,12:00-17:00    
Telefon: 519 349 100    
Datová schránka: azjb2vh E-mail: starosta@rakvice.cz
Web: www.rakvice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Rakvice

Základní sídelní jednotka díl

Rakvice Trkmanský Dvůr

Část obce díl

Rakvice

Územně technická jednotka

UTJ Rakvice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Břeclavi
Sladová 2884/ 1
69002
519304111
podatelna3008@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3008
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Břeclav
Sady 28. Října 720/16
69002
519361361
kp.breclav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/breclav
Matriční úřad Obecní úřad Rakvice - Matrika
Náměstí 22
69103
519349204
matrika@rakvice.cz
www.rakvice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Náměstí 22
69103
519 349 100
starosta@rakvice.cz
www.rakvice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Podivín - Stavební úřad
Masarykovo nám. 180
69145
519344205
stavebni@podivin.cz
www.podivin.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13138
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Břeclav - Obecní živnostenský úřad
nám. T. G. Masaryka 3
69002
519311111
posta@breclav.eu
www.breclav.eu

MAS

MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav
Založeno: 14.5.2015
Kontaktní telefon: 733594811
E-mail: hlavinka@mas-lva.cz
WWW: mas-lva.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 308 353 1 463 152 471 2 308
Muži 1 112 182 756 78 207 1 111
Ženy 1 050 171 707 74 264 1 056

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 14 -2 97 68 29 21
Muži 9 11 -2 21 22 37 -3
Ženy 4 13 -9 26 12 90 5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 10
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 074
z toho muži 1 040
z toho ženy 1 034

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 074
v tom ve věku 0-14 303
15-64 1 521
65 a více let 250

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 771
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 474
vyučení a stř. odborné bez mat. 775
úplné střední s maturitou 383
vyšší odborné a nástavbové 42
vysokoškolské 87

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 990
Cizinci s dlouhodobým pobytem 6
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 802
Nezjištěné vyznání 148

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 450
v tom zaměstnaní celkem 1 022
nezaměstnaní celkem 89

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 450
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 166
průmysl 292
stavebnictví 134
obchod,opravy motor. vozidel 111
doprava, pošty a telekomunikace 85
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 59
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 92

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 600
denně mimo obec 504
denně mimo obec nad 60min. 62

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 678
Cenzové domácnosti 784
v tom úplné rodiny 503
neúplné rodiny 90
nerodinné domácnosti 17
domácnosti jednotlivců 174

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 630
Trvale obydlené domy - rodinné domy 618
Neobydlené obydlené domy celkem 103
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 10
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36
Domy podle vlastnictví soukromých osob 609
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 10

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 630
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 353
vodovodem 609
plynem 599
ústředním topením 469

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 678
Trvale obydlené byty v rodin. domech 636
Neobydlené byty 112

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 678
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 583
v osobním vlastnictví 6
nájemní 21
člena bytového družstva 12

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 678
Byty podle vybavení plyn v bytě 642
vodovod v bytě 645
připojení na veřejnou kanalizační síť 380
ústřední topení, etážové topení 502
vlastní koupelna, sprchový kout 643

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 120
z toho muži 1 065
z toho ženy 1 055

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 120
v tom ve věku 0-14 309
15-64 1 503
65 a více let 303

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 811
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 344
vyučení a stř. odborné bez mat. 764
úplné střední s maturitou 435
vyšší odborné a nástavbové 57
vysokoškolské 145
nezjištěné vzdělání 62

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 117
v tom zaměstnaní celkem 1 004
nezaměstnaní celkem 113

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 117
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 106
průmysl 285
stavebnictví 66
obchod,opravy motor. vozidel 94
doprava a skladování 71
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 39
vzdělávání 48
zdravotní a sociální péče 51

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 386
denně mimo obec 315
Dojíždějící do zaměstnání 78
do škol 16

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 662
Obydlené rodinné domy 648
Obydlené bytové domy 9
Domy podle vlastnictví soukromých osob 594
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 57
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 754
Obydlené byty v rodinných domech 701
Neobydlené byty 108

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 754
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 600
v osobním vlastnictví 14
nájemní 22
družstevní 13

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 754
Byty podle vybavení plyn v bytě 661
vodovod v bytě 695
připojení na veřejnou kanalizační síť 594
ústřední topení 608
etážové topení 30

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 70 10 1 2 21 1 4 27 10
Muži 21 4 1 10 2 15 3
Ženy 22 6 0 1 11 3 2 12 7

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 67
Muži 36
Ženy 31

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,580%
Muži 2,717%
Ženy 4,385%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 8

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 3
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 10
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 4
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 11
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 10
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, okres Břeclav Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti51
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.356
Svobodná povolání12
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel80
Ostatní25

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců236
s 1-9 zaměst.- mikropodniky41
s 10-49 zaměst.- malé podniky6
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno250

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství88
B-E Průmysl celkem74
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl39
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví40
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid37
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství17
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví9
L Činnosti v oblasti nemovitostí4
M Profesní; vědecké a technické činnosti23
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče3
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti28
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno4

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 179
Orná půda1 454
Chmelnice0
Vinice231
Zahrady17
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)24
Pastviny3
Zemědělská půda1 726
Lesní půda74
Vodní plochy122
Zastavěné plochy60
Ostatní plochy197