Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Šitbořice (okres Břeclav)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 584932
NUTS5: CZ0644584932
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hustopeče
Obec s rozšířenou působností: Hustopeče
Katastrální plocha (ha): 1225
Počet bydlících obyvatel k 2023: 2137
Nadmořská výška (m n.m.): 264
První písemná zpráva (rok): 1255
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Šitbořice      
Osvobození 92      
69176 Šitbořice   Starosta/tka: Lukáš Franěk
    Telefon: 519421253
Pošta: Šitbořice E-mail: starosta@sitborice.cz
IČ: 00283622    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.30,12-17.00    
Telefon: 519 421 253    
Datová schránka: evubbis E-mail: podatelna@sitborice.cz
Web: www.sitborice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Šitbořice

Základní sídelní jednotka díl

Šitbořice

Část obce díl

Šitbořice

Územně technická jednotka

UTJ Šitbořice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hustopečích
Nádražní 1169/ 35
69301
519404311
podatelna3011@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3011
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hustopeče
Nádražní 1169/35
69301
519361111
kp.hustopece@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hustopece
Matriční úřad Obecní úřad Šitbořice - Matrika
Osvobození 92
69176
519421253
matrika@sitborice.cz
www.sitborice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Osvobození 92
69176
519 421 253
podatelna@sitborice.cz
www.sitborice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Hustopeče - Stavební úřad
Dukelské nám. 22
69301
519441045
stavebni@hustopece.cz
www.hustopece.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12304
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Hustopeče - Obecní živnostenský úřad
Dukelské nám. 77/22
69301
519441048
zivnostenky@hustopece-city.cz
www.hustopece-city.cz

MAS

MAS Hustopečsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Založeno: 17.8.2007
Kontaktní telefon: 606728388
E-mail: starosta@vrbice.cz
WWW: www.mashustopecsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 137 398 1 312 123 414 2 137
Muži 1 060 207 684 66 183 1 065
Ženy 1 035 191 628 57 231 1 025

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 24 19 16 40 32 8 13
Muži 15 10 5 9 16 8 -2
Ženy 14 8 6 15 10 5 11

Data pro rok 2023

Počet sňatků 11
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 948
z toho muži 993
z toho ženy 955

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 948
v tom ve věku 0-14 354
15-64 1 332
65 a více let 262

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 594
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 516
vyučení a stř. odborné bez mat. 733
úplné střední s maturitou 256
vyšší odborné a nástavbové 33
vysokoškolské 44

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 914
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 684
Nezjištěné vyznání 46

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 313
v tom zaměstnaní celkem 877
nezaměstnaní celkem 69

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 313
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 97
průmysl 341
stavebnictví 206
obchod,opravy motor. vozidel 91
doprava, pošty a telekomunikace 46
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 22
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 47

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 575
denně mimo obec 517
denně mimo obec nad 60min. 103

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 544
Cenzové domácnosti 643
v tom úplné rodiny 469
neúplné rodiny 60
nerodinné domácnosti 27
domácnosti jednotlivců 87

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 514
Trvale obydlené domy - rodinné domy 506
Neobydlené obydlené domy celkem 45
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 10
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 504
obce, státu 5
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 514
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 192
vodovodem 496
plynem 497
ústředním topením 410

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 544
Trvale obydlené byty v rodin. domech 520
Neobydlené byty 51

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 544
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 479
v osobním vlastnictví 0
nájemní 14
člena bytového družstva 11

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 544
Byty podle vybavení plyn v bytě 523
vodovod v bytě 524
připojení na veřejnou kanalizační síť 197
ústřední topení, etážové topení 443
vlastní koupelna, sprchový kout 514

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 916
z toho muži 957
z toho ženy 959

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 916
v tom ve věku 0-14 273
15-64 1 354
65 a více let 286

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 643
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 427
vyučení a stř. odborné bez mat. 695
úplné střední s maturitou 344
vyšší odborné a nástavbové 45
vysokoškolské 85
nezjištěné vzdělání 28

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 949
v tom zaměstnaní celkem 874
nezaměstnaní celkem 75

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 949
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 310
stavebnictví 135
obchod,opravy motor. vozidel 67
doprava a skladování 31
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 24
vzdělávání 29
zdravotní a sociální péče 35

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 413
denně mimo obec 358
Dojíždějící do zaměstnání 86
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 531
Obydlené rodinné domy 520
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 475
obce, státu 5
spoluvlastnictví vlastníků bytů 44
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 585
Obydlené byty v rodinných domech 555
Neobydlené byty 48

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 585
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 486
v osobním vlastnictví 2
nájemní 20
družstevní 7

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 585
Byty podle vybavení plyn v bytě 532
vodovod v bytě 540
připojení na veřejnou kanalizační síť 501
ústřední topení 511
etážové topení 9

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 28 7 1 8 10 5 6 11 7
Muži 11 3 1 5 0 2 6 2
Ženy 17 4 0 7 5 5 4 5 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 27
Muži 7
Ženy 20

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,058%
Muži 1,282%
Ženy 3,185%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 7

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ano 2
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.294
Svobodná povolání5
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel5
Ostatní20

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců130
s 1-9 zaměst.- mikropodniky15
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.2
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno191

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství8
B-E Průmysl celkem65
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl23
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví40
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid27
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti4
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti13
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti27
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 225
Orná půda899
Chmelnice0
Vinice34
Zahrady51
Ovocné sady25
Trvalé travní porosty (býv.louky)17
Pastviny15
Zemědělská půda1 026
Lesní půda55
Vodní plochy8
Zastavěné plochy31
Ostatní plochy105