Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Uherčice (okres Břeclav)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 584967
NUTS5: CZ0644584967
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hustopeče
Obec s rozšířenou působností: Hustopeče
Katastrální plocha (ha): 1356
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1105
Nadmořská výška (m n.m.): 169
První písemná zpráva (rok): 1220
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Uherčice      
Uherčice 32      
69162 Uherčice   Starosta/tka: Marcel Slezák
    Telefon: 519418113
Pošta: Uherčice u Hustopečí E-mail: starosta@uhercice.cz
IČ: 00283657    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 519 418 113    
Datová schránka: iica2vh E-mail: obec@uhercice.cz
Web: www.uhercice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Uherčice u Hustopečí

Základní sídelní jednotka díl

Uherčice

Část obce díl

Uherčice

Územně technická jednotka

UTJ Uherčice u Hustopečí

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hustopečích
Nádražní 1169/ 35
69301
519404311
podatelna3011@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3011
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hustopeče
Nádražní 1169/35
69301
519361111
kp.hustopece@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hustopece
Matriční úřad Úřad městyse Velké Němčice - Matrika
Městečko 85
69163
519417221
matrika@velkenemcice.cz
www.velkenemcice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
32
69162
519 418 113
obec@uhercice.cz
www.uhercice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Hustopeče - Stavební úřad
Dukelské nám. 22
69301
519441045
stavebni@hustopece.cz
www.hustopece.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12304
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Hustopeče - Obecní živnostenský úřad
Dukelské nám. 77/22
69301
519441048
zivnostenky@hustopece-city.cz
www.hustopece-city.cz

Euroregiony

Pomoraví

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Rok založení:
Předseda: Mgr. Miroslav Ondruš
Kontaktní telefon: (plus 43) 2742 71800
E-mail: office@noeregional.at
WWW: www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/ , https://www.noeregional.at
Dokumenty:

MAS

MAS Hustopečsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Založeno: 17.8.2007
Kontaktní telefon: 606728388
E-mail: starosta@vrbice.cz
WWW: www.mashustopecsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 105 212 678 66 210 1 105
Muži 529 92 363 41 89 534
Ženy 544 120 315 25 121 545

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 8 1 23 17 6 5
Muži 2 7 -5 10 3 11 2
Ženy 3 4 -1 10 4 15 5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 5

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 010
z toho muži 516
z toho ženy 494

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 010
v tom ve věku 0-14 179
15-64 695
65 a více let 136

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 831
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 303
vyučení a stř. odborné bez mat. 377
úplné střední s maturitou 118
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 21

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 003
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 727
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 682
v tom zaměstnaní celkem 448
nezaměstnaní celkem 30

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 682
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 80
průmysl 132
stavebnictví 99
obchod,opravy motor. vozidel 37
doprava, pošty a telekomunikace 22
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 19
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 33

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 337
denně mimo obec 305
denně mimo obec nad 60min. 53

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 307
Cenzové domácnosti 369
v tom úplné rodiny 249
neúplné rodiny 34
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 83

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 276
Trvale obydlené domy - rodinné domy 270
Neobydlené obydlené domy celkem 44
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 26
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41
Domy podle vlastnictví soukromých osob 266
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 6
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 276
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 74
vodovodem 276
plynem 251
ústředním topením 230

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 307
Trvale obydlené byty v rodin. domech 280
Neobydlené byty 46

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 307
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 237
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
člena bytového družstva 24

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 307
Byty podle vybavení plyn v bytě 271
vodovod v bytě 304
připojení na veřejnou kanalizační síť 87
ústřední topení, etážové topení 244
vlastní koupelna, sprchový kout 300

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 029
z toho muži 523
z toho ženy 506

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 029
v tom ve věku 0-14 145
15-64 729
65 a více let 150

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 884
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 211
vyučení a stř. odborné bez mat. 405
úplné střední s maturitou 193
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 37
nezjištěné vzdělání 26

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 537
v tom zaměstnaní celkem 496
nezaměstnaní celkem 41

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 537
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 33
průmysl 155
stavebnictví 73
obchod,opravy motor. vozidel 42
doprava a skladování 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 20
zdravotní a sociální péče 19

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 225
denně mimo obec 205
Dojíždějící do zaměstnání 8
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 315
Obydlené rodinné domy 307
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 282
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 20
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 352
Obydlené byty v rodinných domech 325
Neobydlené byty 43

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 352
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 287
v osobním vlastnictví 0
nájemní 6
družstevní 23

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 352
Byty podle vybavení plyn v bytě 295
vodovod v bytě 334
připojení na veřejnou kanalizační síť 219
ústřední topení 312
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 27 11 1 5 14 1 7 26 2
Muži 17 3 3 6 0 3 14 0
Ženy 19 8 0 2 8 1 4 12 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 25
Muži 9
Ženy 16

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,687%
Muži 3,989%
Ženy 5,079%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 8

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1

Data pro rok 1998

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.229
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel10
Ostatní12

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců123
s 1-9 zaměst.- mikropodniky16
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno135

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství13
B-E Průmysl celkem48
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl20
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného4
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví53
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování6
I Ubytování; stravování a pohostinství7
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti15
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti16
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 356
Orná půda769
Chmelnice0
Vinice19
Zahrady16
Ovocné sady18
Trvalé travní porosty (býv.louky)109
Pastviny41
Zemědělská půda932
Lesní půda285
Vodní plochy28
Zastavěné plochy23
Ostatní plochy87