Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Valtice (okres Břeclav)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 584975
NUTS5: CZ0644584975
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Břeclav
Obec s rozšířenou působností: Břeclav
Katastrální plocha (ha): 4785
Počet bydlících obyvatel k 2023: 3593
Nadmořská výška (m n.m.): 192
První písemná zpráva (rok): 1192
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Valtice      
náměstí Svobody 21      
69142 Valtice   Starosta/tka: Aleš Hofman
    Telefon: 519 301 401, 606 795 910
Pošta: Valtice E-mail: starosta@valtice.eu
IČ: 00283665    
Úřední hodiny: Po,St:8-11.30,12-17.00, Út,Čt:8-11.30    
Telefon: 519 301 400    
Datová schránka: qv3buey E-mail: info@valtice.eu
Web: www.valtice.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Úvaly u Valtic Valtice

Základní sídelní jednotka díl

Boří dvůr Úvaly Valtice

Územně technická jednotka

UTJ Úvaly u Valtic UTJ Valtice

Část obce díl

Úvaly Valtice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Břeclavi
Sladová 2884/ 1
69002
519304111
podatelna3008@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3008
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Břeclav
Sady 28. Října 720/16
69002
519361361
kp.breclav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/breclav
Matriční úřad Městský úřad Valtice - Matrika
nám. Svobody 21
69142
519301404
jana.martincova@valtice.eu
www.valtice.eu
Městský úřad Městský úřad
náměstí Svobody 21
69142
519 301 400
info@valtice.eu
www.valtice.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Valtice - Stavební úřad
nám. Svobody 21
69142
519301405
info@valtice.eu
www.valtice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13206
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Břeclav - Obecní živnostenský úřad
nám. T. G. Masaryka 3
69002
519311111
posta@breclav.eu
www.breclav.eu

Euroregiony

Pomoraví

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Rok založení:
Předseda: Mgr. Miroslav Ondruš
Kontaktní telefon: (plus 43) 2742 71800
E-mail: office@noeregional.at
WWW: www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/ , https://www.noeregional.at
Dokumenty:

MAS

MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav
Založeno: 14.5.2015
Kontaktní telefon: 733594811
E-mail: hlavinka@mas-lva.cz
WWW: mas-lva.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 593 482 2 275 201 802 3 593
Muži 1 716 244 1 158 98 348 1 703
Ženy 1 772 238 1 117 103 454 1 772

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 28 36 -1 127 85 42 34
Muži 19 23 -4 40 37 33 -1
Ženy 20 25 -5 45 50 39 -10

Data pro rok 2023

Počet sňatků 14
Počet rozvodů 8

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 630
z toho muži 1 784
z toho ženy 1 846

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 630
v tom ve věku 0-14 606
15-64 2 601
65 a více let 423

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 024
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 804
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 098
úplné střední s maturitou 768
vyšší odborné a nástavbové 94
vysokoškolské 223

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3 445
Cizinci s dlouhodobým pobytem 13
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 8
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 4

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 263
Nezjištěné vyznání 225

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 316
v tom zaměstnaní celkem 1 739
nezaměstnaní celkem 197

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 316
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 172
průmysl 436
stavebnictví 106
obchod,opravy motor. vozidel 179
doprava, pošty a telekomunikace 161
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 138
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 301

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 851
denně mimo obec 608
denně mimo obec nad 60min. 35

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 278
Cenzové domácnosti 1 428
v tom úplné rodiny 857
neúplné rodiny 200
nerodinné domácnosti 31
domácnosti jednotlivců 340

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 848
Trvale obydlené domy - rodinné domy 769
Neobydlené obydlené domy celkem 86
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 771
obce, státu 31
bytové družstvo - SBD 21
ostatní vlastnictví 24

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 848
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 633
vodovodem 839
plynem 677
ústředním topením 656

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 278
Trvale obydlené byty v rodin. domech 815
Neobydlené byty 112

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 278
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 700
v osobním vlastnictví 30
nájemní 236
člena bytového družstva 155

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 278
Byty podle vybavení plyn v bytě 859
vodovod v bytě 1 257
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 028
ústřední topení, etážové topení 1 056
vlastní koupelna, sprchový kout 1 220

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 652
z toho muži 1 766
z toho ženy 1 886

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 652
v tom ve věku 0-14 468
15-64 2 525
65 a více let 647

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 184
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 714
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 000
úplné střední s maturitou 842
vyšší odborné a nástavbové 155
vysokoškolské 322
nezjištěné vzdělání 136

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 787
v tom zaměstnaní celkem 1 556
nezaměstnaní celkem 231

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 787
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 112
průmysl 364
stavebnictví 75
obchod,opravy motor. vozidel 133
doprava a skladování 87
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 80
vzdělávání 97
zdravotní a sociální péče 145

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 636
denně mimo obec 440
Dojíždějící do zaměstnání 362
do škol 164

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 906
Obydlené rodinné domy 834
Obydlené bytové domy 53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 782
obce, státu 17
spoluvlastnictví vlastníků bytů 73
nezjištěno 6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 315
Obydlené byty v rodinných domech 870
Neobydlené byty 200

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 315
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 740
v osobním vlastnictví 173
nájemní 170
družstevní 64

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 315
Byty podle vybavení plyn v bytě 889
vodovod v bytě 1 187
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 119
ústřední topení 1 055
etážové topení 80

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 100 9 1 9 19 4 14 21 27
Muži 36 5 0 5 11 2 6 16 10
Ženy 35 4 1 4 8 2 8 5 17

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 94
Muži 43
Ženy 51

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,132%
Muži 2,558%
Ženy 4,566%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 14

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 2
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 2
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 8
LDN Ano 1
Lekárna Ano 2
most Ano 13
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 8
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 8
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 14
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 18
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže, Školní hospodářství
Mateřská škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace4
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti146
Družstevní organizace2
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.576
Svobodná povolání27
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel36
Ostatní115

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců335
s 1-9 zaměst.- mikropodniky70
s 10-49 zaměst.- malé podniky18
s 50-249 zaměst.- střed.podn.5
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno500

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství62
B-E Průmysl celkem122
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl80
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného10
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví42
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid89
H Doprava a skladování17
I Ubytování; stravování a pohostinství83
J Informační a komunikační činnosti7
K Peněžnictví a pojišťovnictví8
L Činnosti v oblasti nemovitostí14
M Profesní; vědecké a technické činnosti57
N Administrativní a podpůrné činnosti10
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání10
Q Zdravotní a sociální péče8
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti10
S Ostatní činnosti38
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno5

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku4 785
Orná půda1 966
Chmelnice0
Vinice687
Zahrady109
Ovocné sady90
Trvalé travní porosty (býv.louky)27
Pastviny10
Zemědělská půda2 880
Lesní půda1 346
Vodní plochy19
Zastavěné plochy79
Ostatní plochy461