Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Březová (okres Zlín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 585131
NUTS5: CZ0724585131
LAU 1 (NUTS 4): CZ0724 - okres Zlín
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vizovice
Obec s rozšířenou působností: Vizovice
Katastrální plocha (ha): 269
Počet bydlících obyvatel k 2023: 506
Nadmořská výška (m n.m.): 348
První písemná zpráva (rok): 1407
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Březová      
Březová 36      
76315 Březová   Starosta/tka: Zdeněk Kráčalík
    Telefon: 572695728
Pošta: Slušovice E-mail: obec@obecbrezova.cz
IČ: 00568511    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-12, 14.30-17    
Telefon: 577 983 683    
Datová schránka: adqjd3e E-mail: obec@brezovauzlina.cz
Web: www.brezovauzlina.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Březová u Zlína

Základní sídelní jednotka díl

Březová

Část obce díl

Březová

Územně technická jednotka

UTJ Březová u Zlína

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Zlíně
tř. Tomáše Bati 21
76186
577617111
podatelna3301@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3301
Hygienická stanice KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
76001
577006737
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25224-pracoviste-zlin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Zlín
třída Tomáše Bati 1565
76096
577577711
kp.zlin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/zlin, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Zlin/Katastralni-pracoviste-Zlin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Slušovice - Matrika
nám. Svobody 25
76315
577981376
matrika@slusovice.cz
www.slusovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
36
76315
577 983 683
obec@brezovauzlina.cz
www.brezovauzlina.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Zlín
Třída Tomáše Bati 3792
76261
577041111
posta.zl@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/zlin#obsah
Soud Okresní soud ve Zlíně
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
podatelna@osoud.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=200&j=210&k=1997
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Zlín
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
posta@osz.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=113&j=123&k=1214
Stavební úřad Městský úřad Slušovice - Stavební úřad
nám. Svobody 25
76315
577981141
stavebni@slusovice.cz
www.slusovice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13173
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zlín
Čiperova 5182
76042
950175111
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zlin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Otrokovice
tř. Osvobození 1388
76502
950175602
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/otrokovice#otrokovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slavičín
Osvobození 25
76321
950175641 - 642
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/slavicin#slavicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky
Smetanova 1076
76601
950175661 - 665
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/valasske-klobouky#valasske-klobouky
Živnostenský úřad MÚ Vizovice - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1007
76312
777471144
david.haba@vizovice.eu
www.vizovice.eu

MAS

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo nám. 1007/x, 763 12 Vizovice
Založeno: 5.11.2013
Kontaktní telefon: 577599128
E-mail: info@masvas.cz
WWW: www.masvas.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 506 88 331 33 96 506
Muži 254 42 168 18 43 256
Ženy 255 46 163 15 53 254

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 5 1 5 12 -7 -9
Muži 1 2 -1 2 2 1 -1
Ženy 3 2 1 4 6 4 -1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 443
z toho muži 212
z toho ženy 231

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 443
v tom ve věku 0-14 67
15-64 300
65 a více let 76

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 376
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 107
vyučení a stř. odborné bez mat. 164
úplné střední s maturitou 83
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 15

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 430
Cizinci s dlouhodobým pobytem 7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 7
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 338
Nezjištěné vyznání 34

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 329
v tom zaměstnaní celkem 215
nezaměstnaní celkem 5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 329
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 96
stavebnictví 26
obchod,opravy motor. vozidel 25
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 16

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 170
denně mimo obec 156
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 149
Cenzové domácnosti 166
v tom úplné rodiny 111
neúplné rodiny 14
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 40

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 126
Trvale obydlené domy - rodinné domy 123
Neobydlené obydlené domy celkem 9
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 123
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 126
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 71
vodovodem 124
plynem 90
ústředním topením 104

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 149
Trvale obydlené byty v rodin. domech 148
Neobydlené byty 10

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 149
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 123
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 149
Byty podle vybavení plyn v bytě 109
vodovod v bytě 148
připojení na veřejnou kanalizační síť 90
ústřední topení, etážové topení 126
vlastní koupelna, sprchový kout 146

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 506
z toho muži 248
z toho ženy 258

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 506
v tom ve věku 0-14 80
15-64 354
65 a více let 71

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 426
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 88
vyučení a stř. odborné bez mat. 161
úplné střední s maturitou 107
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 31
nezjištěné vzdělání 22

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 249
v tom zaměstnaní celkem 230
nezaměstnaní celkem 19

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 249
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 77
stavebnictví 15
obchod,opravy motor. vozidel 26
doprava a skladování 22
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 11
zdravotní a sociální péče 13

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 92
denně mimo obec 80
Dojíždějící do zaměstnání 79
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 143
Obydlené rodinné domy 142
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 137
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 169
Obydlené byty v rodinných domech 168
Neobydlené byty 19

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 169
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 129
v osobním vlastnictví 0
nájemní 11
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 169
Byty podle vybavení plyn v bytě 119
vodovod v bytě 161
připojení na veřejnou kanalizační síť 142
ústřední topení 150
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 9 1 1 1 3 1 1 1 3
Muži 2 0 1 2 0
Ženy 3 1 0 1 1 0 1 1 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 8
Muži 6
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,417%
Muži 1,220%
Ženy 1,227%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Březová, okres Zlín, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.109
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel7
Ostatní8

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců56
s 1-9 zaměst.- mikropodniky12
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno81

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství8
B-E Průmysl celkem34
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl12
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví19
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid11
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti7
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku269
Orná půda112
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady22
Ovocné sady31
Trvalé travní porosty (býv.louky)18
Pastviny3
Zemědělská půda184
Lesní půda29
Vodní plochy2
Zastavěné plochy11
Ostatní plochy42