Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dolní Lhota (okres Zlín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 585173
NUTS5: CZ0724585173
LAU 1 (NUTS 4): CZ0724 - okres Zlín
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Luhačovice
Obec s rozšířenou působností: Luhačovice
Katastrální plocha (ha): 501
Počet bydlících obyvatel k 2023: 701
Nadmořská výška (m n.m.): 299
První písemná zpráva (rok): 1449
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dolní Lhota      
Dolní Lhota 129      
76323 Dolní Lhota   Starosta/tka: Jaroslav Masař
    Telefon: 577138038
Pošta: Dolní Lhota u Luhačovic E-mail: obec@dolni-lhota.cz
IČ: 00283878    
Úřední hodiny: Po,Út,Čt:8-15; St:8-16.30; Pá:8-12    
Telefon: 577 138 038    
Datová schránka: hu8amnv E-mail: obec@dolni-lhota.cz; obecdolnilhota@volny.cz
Web: www.dolni-lhota.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dolní Lhota u Luhačovic

Základní sídelní jednotka díl

Dolní Lhota

Část obce díl

Dolní Lhota

Územně technická jednotka

UTJ Dolní Lhota u Luhačovic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Luhačovicích
Masarykova 137
76326
577197311
podatelna3305@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3305
Hygienická stanice KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
76001
577006737
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25224-pracoviste-zlin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
Československé armády 259
76601
577311227
kp.valklobouky@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vklobouky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Valas-Klobouky/Katastralni-pracoviste-Valasske-Klobouky.aspx
Matriční úřad Městský úřad Luhačovice - Matrika
nám. 28 října 543
76326
577197424
matrika@mesto.luhacovice.cz
www.mesto.luhacovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
129
76323
577 138 038
obec@dolni-lhota.cz; obecdolnilhota@volny.cz
www.dolni-lhota.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Zlín
Třída Tomáše Bati 3792
76261
577041111
posta.zl@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/zlin#obsah
Soud Okresní soud ve Zlíně
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
podatelna@osoud.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=200&j=210&k=1997
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Zlín
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
posta@osz.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=113&j=123&k=1214
Stavební úřad Městský úřad Luhačovice - Stavební úřad
nám. 28. října 543
76326
577197452
podatelna@mesto.luhacovice.cz
www.mesto.luhacovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12469
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zlín
Čiperova 5182
76042
950175111
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zlin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Otrokovice
tř. Osvobození 1388
76502
950175602
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/otrokovice#otrokovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slavičín
Osvobození 25
76321
950175641 - 642
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/slavicin#slavicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky
Smetanova 1076
76601
950175661 - 665
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/valasske-klobouky#valasske-klobouky
Živnostenský úřad MÚ Luhačovice - Obecní živnostenský úřad
Masarykova 137
76326
577197474
zabojnik@luhacovice.eu
www.luhacovice.cz

Euroregiony

Bílé Karpaty

Účel: Všestranný rozvoj přeshraničního regionu zahrnující území působení sdružení Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně a území působení sdružení Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kraj: Zlínský kraj
Rok založení: 2000
Předseda: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Kontaktní telefon: 573776055
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
WWW: www.regionbilekarpaty.cz
Dokumenty:

MAS

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Osvobození 25/x, 763 21 Slavičín
Založeno: 29.6.2007
Kontaktní telefon: 608197051
E-mail: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
WWW: www.luhacovskezalesi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 701 131 442 59 116 701
Muži 317 73 222 28 49 316
Ženy 337 58 220 31 67 337

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 7 8 32 19 13 12
Muži 8 3 5 3 3 20 5
Ženy 3 3 0 8 5 7 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 565
z toho muži 278
z toho ženy 287

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 565
v tom ve věku 0-14 108
15-64 404
65 a více let 53

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 457
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 136
vyučení a stř. odborné bez mat. 218
úplné střední s maturitou 88
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 541
Cizinci s dlouhodobým pobytem 5
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 504
Nezjištěné vyznání 33

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 434
v tom zaměstnaní celkem 292
nezaměstnaní celkem 13

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 434
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 122
stavebnictví 40
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava, pošty a telekomunikace 25
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 19

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 212
denně mimo obec 158
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 140
Cenzové domácnosti 190
v tom úplné rodiny 148
neúplné rodiny 12
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 29

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 133
Trvale obydlené domy - rodinné domy 131
Neobydlené obydlené domy celkem 13
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 33
Domy podle vlastnictví soukromých osob 129
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 133
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 33
vodovodem 131
plynem 71
ústředním topením 119

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 140
Trvale obydlené byty v rodin. domech 133
Neobydlené byty 13

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 140
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 125
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
člena bytového družstva 5

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 140
Byty podle vybavení plyn v bytě 69
vodovod v bytě 136
připojení na veřejnou kanalizační síť 33
ústřední topení, etážové topení 115
vlastní koupelna, sprchový kout 136

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 601
z toho muži 292
z toho ženy 309

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 601
v tom ve věku 0-14 108
15-64 428
65 a více let 65

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 493
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 109
vyučení a stř. odborné bez mat. 207
úplné střední s maturitou 112
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 38
nezjištěné vzdělání 11

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 310
v tom zaměstnaní celkem 288
nezaměstnaní celkem 22

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 310
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 79
stavebnictví 31
obchod,opravy motor. vozidel 26
doprava a skladování 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
vzdělávání 12
zdravotní a sociální péče 13

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 125
denně mimo obec 114
Dojíždějící do zaměstnání 85
do škol 6

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 149
Obydlené rodinné domy 146
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 138
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 7
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 189
Obydlené byty v rodinných domech 181
Neobydlené byty 21

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 189
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 150
v osobním vlastnictví 6
nájemní 10
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 189
Byty podle vybavení plyn v bytě 110
vodovod v bytě 180
připojení na veřejnou kanalizační síť 157
ústřední topení 172
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 1 0 2 4 1 1 6 4
Muži 5 0 0 1 2 0 0 3 2
Ženy 8 1 0 1 2 1 1 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 4
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,584%
Muži 1,852%
Ženy 1,364%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 3

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.147
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní12

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců72
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno88

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství5
B-E Průmysl celkem30
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl16
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví24
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid11
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti8
N Administrativní a podpůrné činnosti7
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti10
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku501
Orná půda109
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady8
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)95
Pastviny29
Zemědělská půda212
Lesní půda247
Vodní plochy4
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy30