Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Valašské Klobouky (okres Zlín)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 585891
NUTS5: CZ0724585891
LAU 1 (NUTS 4): CZ0724 - okres Zlín
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Valašské Klobouky
Obec s rozšířenou působností: Valašské Klobouky
Katastrální plocha (ha): 2695
Počet bydlících obyvatel k 2023: 4880
Nadmořská výška (m n.m.): 390
První písemná zpráva (rok): 1341
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Valašské Klobouky      
Masarykovo nám. 189      
76601 Valašské Klobouky   Starosta/tka: Josef Bělaška
    Telefon: 577311111
Pošta: Valašské Klobouky E-mail: podatelna@mu-vk.cz
IČ: 00284611    
Úřední hodiny: Po,St:7-17.00,Út,Čt:7-15.00,Pá:7-13.30    
Telefon: 577 311 111    
Datová schránka: wi4brk7 E-mail: podatelna@mu-vk.cz
Web: www.valasskeklobouky.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Lipina Mirošov u Valašských Klobouk Smolina
Valašské Klobouky

Základní sídelní jednotka díl

Blažejovce-Rozsoší Dubovec Lipina
Mirošov Mladý Háj-Královec Pod nádražím
Průmyslový obvod Rybníčky Smolina
Valašské Klobouky-střed

Část obce díl

Lipina Mirošov Smolina
Valašské Klobouky

Územně technická jednotka

UTJ Lipina UTJ Mirošov u Valašských Klobouk UTJ Smolina
UTJ Valašské Klobouky

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách
Smetanova 1110
76601
577311311
podatelna3311@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3311
Hygienická stanice KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
76001
577006737
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25224-pracoviste-zlin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
Československé armády 259
76601
577311227
kp.valklobouky@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vklobouky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Valas-Klobouky/Katastralni-pracoviste-Valasske-Klobouky.aspx
Matriční úřad Městský úřad Valašské Klobouky - Matrika
Masarykovo nám. 189
76601
577311109
kovarikova@mu-vk.cz
www.valasskeklobouky.cz
Městský úřad Městský úřad
Masarykovo nám. 189
76601
577 311 111
podatelna@mu-vk.cz
www.valasskeklobouky.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Zlín
Třída Tomáše Bati 3792
76261
577041111
posta.zl@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/zlin#obsah
Soud Okresní soud ve Zlíně
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
podatelna@osoud.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=200&j=210&k=1997
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Zlín
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
posta@osz.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=113&j=123&k=1214
Stavební úřad Městský úřad Valašské Klobouky - Stavební úřad
Masarykovo náměstí 189
76601
577311103
stavebni@mu-vk.cz
www.valasskeklobouky.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12471
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zlín
Čiperova 5182
76042
950175111
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zlin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Otrokovice
tř. Osvobození 1388
76502
950175602
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/otrokovice#otrokovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slavičín
Osvobození 25
76321
950175641 - 642
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/slavicin#slavicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky
Smetanova 1076
76601
950175661 - 665
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/valasske-klobouky#valasske-klobouky
Živnostenský úřad MÚ Valašské Klobouky - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 189
76601
577311120
zu@mu-vk.cz
www.valasskeklobouky.cz

Euroregiony

Bílé Karpaty

Účel: Všestranný rozvoj přeshraničního regionu zahrnující území působení sdružení Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně a území působení sdružení Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kraj: Zlínský kraj
Rok založení: 2000
Předseda: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Kontaktní telefon: 573776055
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
WWW: www.regionbilekarpaty.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Ploština, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Vysoké Pole 118/x, 763 25 Újezd
Založeno: 6.5.2005
Kontaktní telefon: 606766008
E-mail: obecvp@volny.cz
WWW: www.mas.plostina.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 4 880 768 3 129 335 971 4 880
Muži 2 376 408 1 605 179 375 2 392
Ženy 2 463 360 1 524 156 596 2 471

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 46 48 -2 127 113 14 12
Muži 31 40 -9 63 69 17 -15
Ženy 41 26 15 57 73 14 -1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 24
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 5 191
z toho muži 2 485
z toho ženy 2 706

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 5 191
v tom ve věku 0-14 1 014
15-64 3 512
65 a více let 665

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 177
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 017
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 589
úplné střední s maturitou 1 050
vyšší odborné a nástavbové 156
vysokoškolské 334

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 4 972
Cizinci s dlouhodobým pobytem 7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 12
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 3 870
Nezjištěné vyznání 441

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3 202
v tom zaměstnaní celkem 2 169
nezaměstnaní celkem 294

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3 202
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 66
průmysl 796
stavebnictví 222
obchod,opravy motor. vozidel 242
doprava, pošty a telekomunikace 124
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 154
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 321

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 914
denně mimo obec 572
denně mimo obec nad 60min. 71

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 751
Cenzové domácnosti 1 973
v tom úplné rodiny 1 199
neúplné rodiny 237
nerodinné domácnosti 19
domácnosti jednotlivců 518

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 927
Trvale obydlené domy - rodinné domy 824
Neobydlené obydlené domy celkem 143
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 25
Průměrné stáří trvale obydlených domů 38
Domy podle vlastnictví soukromých osob 819
obce, státu 16
bytové družstvo - SBD 38
ostatní vlastnictví 51

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 927
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 733
vodovodem 906
plynem 576
ústředním topením 720

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 751
Trvale obydlené byty v rodin. domech 916
Neobydlené byty 195

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 751
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 821
v osobním vlastnictví 194
nájemní 292
člena bytového družstva 348

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 751
Byty podle vybavení plyn v bytě 774
vodovod v bytě 1 729
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 510
ústřední topení, etážové topení 1 428
vlastní koupelna, sprchový kout 1 709

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4 911
z toho muži 2 385
z toho ženy 2 526

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4 911
v tom ve věku 0-14 760
15-64 3 364
65 a více let 776

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 151
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 799
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 468
úplné střední s maturitou 1 124
vyšší odborné a nástavbové 177
vysokoškolské 475
nezjištěné vzdělání 103

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 329
v tom zaměstnaní celkem 2 052
nezaměstnaní celkem 277

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 329
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 46
průmysl 657
stavebnictví 182
obchod,opravy motor. vozidel 187
doprava a skladování 77
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 136
vzdělávání 181
zdravotní a sociální péče 119

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 039
denně mimo obec 594
Dojíždějící do zaměstnání 579
do škol 378

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 956
Obydlené rodinné domy 850
Obydlené bytové domy 91
Domy podle vlastnictví soukromých osob 810
obce, státu 12
spoluvlastnictví vlastníků bytů 78
nezjištěno 6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 788
Obydlené byty v rodinných domech 956
Neobydlené byty 274

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 788
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 813
v osobním vlastnictví 296
nájemní 298
družstevní 217

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 788
Byty podle vybavení plyn v bytě 940
vodovod v bytě 1 684
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 577
ústřední topení 1 514
etážové topení 56

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 93 14 2 4 41 1 14 32 21
Muži 39 6 0 3 21 5 21 9
Ženy 44 8 2 1 20 3 9 11 12

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 88
Muži 45
Ženy 43

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,812%
Muži 1,955%
Ženy 2,822%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 14

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé3
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa6
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2
Dětský domov1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 3
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 3
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 4
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ano 2
most Ano 8
Obecní úřad Ano 3
Obchod s potravinami Ano 7
Ordinace lékaře Ano 13
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 7
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 12
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 33
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.2
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk2
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2021

Školy

Základní umělecká škola Valašské Klobouky Základní umělecká škola
Gymnázium Valašské Klobouky Střední škola
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Střední škola, Internát, Domov mládeže
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Základní škola, Střední škola, Školní družina, Internát, Dětský domov
Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Valašské Klobouky Základní škola, Školní družina, Školní klub
Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín Dům dětí a mládeže

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace9
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti196
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.1 113
Svobodná povolání60
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel27
Ostatní131

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců524
s 1-9 zaměst.- mikropodniky122
s 10-49 zaměst.- malé podniky18
s 50-249 zaměst.- střed.podn.6
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno887

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství51
B-E Průmysl celkem249
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl135
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného15
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa5
F Stavebnictví149
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid91
H Doprava a skladování21
I Ubytování; stravování a pohostinství74
J Informační a komunikační činnosti6
K Peněžnictví a pojišťovnictví24
L Činnosti v oblasti nemovitostí15
M Profesní; vědecké a technické činnosti71
N Administrativní a podpůrné činnosti7
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání15
Q Zdravotní a sociální péče26
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti16
S Ostatní činnosti65
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno14

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 695
Orná půda549
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady73
Ovocné sady46
Trvalé travní porosty (býv.louky)579
Pastviny161
Zemědělská půda1 247
Lesní půda1 113
Vodní plochy21
Zastavěné plochy54
Ostatní plochy259