Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Blatnička (okres Hodonín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 586056
NUTS5: CZ0645586056
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Veselí nad Moravou
Obec s rozšířenou působností: Veselí nad Moravou
Katastrální plocha (ha): 882
Počet bydlících obyvatel k 2023: 429
Nadmořská výška (m n.m.): 263
První písemná zpráva (rok): 1371
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Blatnička      
Blatnička 163      
69671 Blatnička   Starosta/tka: Antonín Minařík
    Telefon: 518 331 522,
Pošta: Blatnice pod Svatým Antonínkem E-mail:
IČ: 00488518    
Úřední hodiny: Po,Út,St:6.30-15; Čt:6.30-17;Pá:6.30-13;    
Telefon: 518 331 522    
Datová schránka: 4qabmnf E-mail: podatelna@obecblatnicka.cz
Web: www.obecblatnicka.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Blatnička

Základní sídelní jednotka díl

Blatnička

Část obce díl

Blatnička

Územně technická jednotka

UTJ Blatnička

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou
náměstí Míru 1759
69801
518399311
podatelna3018@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3018
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255/1
69501
518309560
kp.hodonin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hodonin
Matriční úřad Obecní úřad Blatnice pod Svatým Antonínkem - Matrika
Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
69671
518331225
matrika@obecblatnice.cz
www.obecblatnice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
163
69671
518 331 522
podatelna@obecblatnicka.cz
www.obecblatnicka.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou - Stavební úřad
tř. Masarykova 119
69813
518670210
v_SU@veseli-nad-moravou.cz
www.veseli-nad-moravou.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12309
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Veselí nad Moravou - Obecní živnostenský úřad
tř. Masarykova 119
69801
518670252
vladarova@veseli-nad-moravou.cz
www.veseli-nad-moravou.cz

Euroregiony

Pomoraví

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Rok založení:
Předseda: Mgr. Miroslav Ondruš
Kontaktní telefon: (plus 43) 2742 71800
E-mail: office@noeregional.at
WWW: www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/ , https://www.noeregional.at
Dokumenty:

MAS

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Míru 664/x, 698 01 Veselí nad Moravou
Založeno: 14.12.2005
Kontaktní telefon: 602587903
E-mail: starosta@mestohluk.cz
WWW: www.masostrozsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 429 58 273 39 95 429
Muži 218 29 152 21 38 219
Ženy 193 29 121 18 57 187

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 5 6 3 10 6 4 3
Muži 1 5 -4 8 3 1 1
Ženy 0 0 0 7 1 11 6

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 449
z toho muži 221
z toho ženy 228

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 449
v tom ve věku 0-14 69
15-64 316
65 a více let 64

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 380
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 114
vyučení a stř. odborné bez mat. 160
úplné střední s maturitou 80
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 16

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 442
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 359
Nezjištěné vyznání 42

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 277
v tom zaměstnaní celkem 210
nezaměstnaní celkem 13

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 277
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 61
stavebnictví 32
obchod,opravy motor. vozidel 23
doprava, pošty a telekomunikace 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 15

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 126
denně mimo obec 97
denně mimo obec nad 60min. 9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 158
Cenzové domácnosti 163
v tom úplné rodiny 109
neúplné rodiny 18
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 34

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 134
Trvale obydlené domy - rodinné domy 132
Neobydlené obydlené domy celkem 37
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 8
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 130
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 134
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 128
vodovodem 133
plynem 89
ústředním topením 106

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 158
Trvale obydlené byty v rodin. domech 144
Neobydlené byty 40

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 158
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 132
v osobním vlastnictví 1
nájemní 4
člena bytového družstva 8

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 158
Byty podle vybavení plyn v bytě 98
vodovod v bytě 157
připojení na veřejnou kanalizační síť 152
ústřední topení, etážové topení 125
vlastní koupelna, sprchový kout 153

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 428
z toho muži 218
z toho ženy 210

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 428
v tom ve věku 0-14 56
15-64 304
65 a více let 67

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 372
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 93
vyučení a stř. odborné bez mat. 146
úplné střední s maturitou 93
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 22
nezjištěné vzdělání 8

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 219
v tom zaměstnaní celkem 198
nezaměstnaní celkem 21

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 219
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 21
průmysl 62
stavebnictví 17
obchod,opravy motor. vozidel 21
doprava a skladování 15
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 96
denně mimo obec 83
Dojíždějící do zaměstnání 21
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 135
Obydlené rodinné domy 133
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 119
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 14
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 159
Obydlené byty v rodinných domech 145
Neobydlené byty 44

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 159
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 130
v osobním vlastnictví 8
nájemní 2
družstevní 4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 159
Byty podle vybavení plyn v bytě 106
vodovod v bytě 154
připojení na veřejnou kanalizační síť 156
ústřední topení 128
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 2 0 2 9 2 2 6 7
Muži 13 0 6 1 4
Ženy 4 1 0 1 3 1 1 2 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 9
Muži 5
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,297%
Muži 7,742%
Ženy 3,306%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 8

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 5
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.77
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel22
Ostatní11

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců60
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno58

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství22
B-E Průmysl celkem16
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl10
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví5
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid8
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti9
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku882
Orná půda544
Chmelnice0
Vinice44
Zahrady10
Ovocné sady9
Trvalé travní porosty (býv.louky)96
Pastviny8
Zemědělská půda702
Lesní půda92
Vodní plochy24
Zastavěné plochy12
Ostatní plochy52