Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dambořice (okres Hodonín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 586129
NUTS5: CZ0645586129
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Ždánice
Obec s rozšířenou působností: Kyjov
Katastrální plocha (ha): 2317
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1536
Nadmořská výška (m n.m.): 224
První písemná zpráva (rok): 1298
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dambořice      
Pod Kostelem 69      
69635 Dambořice   Starosta/tka: Zbyněk Pastyřík
    Telefon: 518631325, 725 111 174
Pošta: Dambořice E-mail: zbynek.pastyrik@damborice.cz 
IČ: 00284840    
Úřední hodiny: St:7-11, 11.30-17    
Telefon: 518 631 325    
Datová schránka: tstbevs E-mail: e-podatelna@damborice.cz
Web: www.damborice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dambořice

Základní sídelní jednotka díl

Dambořice

Část obce díl

Dambořice

Územně technická jednotka

UTJ Dambořice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Kyjově
tř. Komenského 1360/18
69701
518698311
podatelna3013@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3013
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Kyjov
Masarykovo náměstí 57/31
69701
518697011
kp.kyjov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/kyjov
Matriční úřad Obecní úřad Dambořice - Matrika
Pod Kostelem 69
69635
518631325
e-podatelna@damborice.cz
www.damborice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Pod Kostelem 69
69635
518 631 325
e-podatelna@damborice.cz
www.damborice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Ždánice - Stavební úřad
Městečko 787
69632
518633617
podatelna@muzdanice.cz
www.muzdanice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13230
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Kyjov - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1
69701
518697522
zu@mukyjov.cz
www.mestokyjov.cz

MAS

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 13/14, 697 01 Kyjov
Založeno: 8.4.2004
Kontaktní telefon: 518610180
E-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com
WWW: www.kyjovske-slovacko.com/cs

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 536 285 981 78 248 1 536
Muži 741 151 503 35 105 736
Ženy 744 134 478 43 143 735

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 23 13 -3 43 31 12 22
Muži 9 4 5 21 14 18 12
Ženy 9 5 4 22 13 14 13

Data pro rok 2023

Počet sňatků 7
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 251
z toho muži 619
z toho ženy 632

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 251
v tom ve věku 0-14 249
15-64 821
65 a více let 181

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 002
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 340
vyučení a stř. odborné bez mat. 414
úplné střední s maturitou 196
vyšší odborné a nástavbové 25
vysokoškolské 24

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 229
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 011
Nezjištěné vyznání 48

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 955
v tom zaměstnaní celkem 490
nezaměstnaní celkem 57

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 955
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 85
průmysl 166
stavebnictví 73
obchod,opravy motor. vozidel 49
doprava, pošty a telekomunikace 43
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 23
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 35

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 276
denně mimo obec 226
denně mimo obec nad 60min. 96

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 395
Cenzové domácnosti 455
v tom úplné rodiny 286
neúplné rodiny 52
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 115

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 378
Trvale obydlené domy - rodinné domy 374
Neobydlené obydlené domy celkem 111
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 52
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36
Domy podle vlastnictví soukromých osob 363
obce, státu 5
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 378
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 174
vodovodem 358
plynem 335
ústředním topením 267

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 395
Trvale obydlené byty v rodin. domech 375
Neobydlené byty 111

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 395
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 348
v osobním vlastnictví 0
nájemní 21
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 395
Byty podle vybavení plyn v bytě 350
vodovod v bytě 374
připojení na veřejnou kanalizační síť 182
ústřední topení, etážové topení 298
vlastní koupelna, sprchový kout 367

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 309
z toho muži 638
z toho ženy 671

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 309
v tom ve věku 0-14 233
15-64 870
65 a více let 205

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 076
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 282
vyučení a stř. odborné bez mat. 400
úplné střední s maturitou 276
vyšší odborné a nástavbové 28
vysokoškolské 72
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 633
v tom zaměstnaní celkem 577
nezaměstnaní celkem 56

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 633
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 44
průmysl 181
stavebnictví 55
obchod,opravy motor. vozidel 65
doprava a skladování 36
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 24
vzdělávání 30
zdravotní a sociální péče 26

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 352
denně mimo obec 287
Dojíždějící do zaměstnání 28
do škol 9

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 390
Obydlené rodinné domy 382
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 350
obce, státu 6
spoluvlastnictví vlastníků bytů 29
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 424
Obydlené byty v rodinných domech 390
Neobydlené byty 62

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 424
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 342
v osobním vlastnictví 4
nájemní 34
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 424
Byty podle vybavení plyn v bytě 363
vodovod v bytě 393
připojení na veřejnou kanalizační síť 373
ústřední topení 350
etážové topení 8

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 39 4 0 5 11 5 3 18 12
Muži 15 1 0 2 6 2 1 8 5
Ženy 22 3 0 3 5 3 2 10 7

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 39
Muži 18
Ženy 21

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,976%
Muži 2,857%
Ženy 4,393%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 9

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 13
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.236
Svobodná povolání7
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel15
Ostatní21

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců120
s 1-9 zaměst.- mikropodniky11
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno164

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství20
B-E Průmysl celkem50
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl23
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví33
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid16
H Doprava a skladování7
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti17
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti18
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 317
Orná půda1 075
Chmelnice0
Vinice140
Zahrady25
Ovocné sady28
Trvalé travní porosty (býv.louky)80
Pastviny77
Zemědělská půda1 348
Lesní půda802
Vodní plochy8
Zastavěné plochy29
Ostatní plochy130