Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Karlín (okres Hodonín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 586242
NUTS5: CZ0645586242
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hodonín
Obec s rozšířenou působností: Hodonín
Katastrální plocha (ha): 224
Počet bydlících obyvatel k 2023: 189
Nadmořská výška (m n.m.): 195
První písemná zpráva (rok): 1793

Informace

Samospráva

Obecní úřad Karlín      
Karlín 60      
69614 Karlín   Starosta/tka: Darja Krpalová
    Telefon: 728 452 473
Pošta: Čejč E-mail: starosta@obeckarlin.cz
IČ: 00488470    
Úřední hodiny: Po:17:00-19:00,Stř.9:00-11:00    
Telefon: 518 361 453    
Datová schránka: q5ubdqi E-mail: podatelna@obeckarlin.cz
Web: www.obeckarlin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Karlín na Moravě

Základní sídelní jednotka díl

Karlín

Část obce díl

Karlín

Územně technická jednotka

UTJ Karlín na Moravě

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hodoníně
Dukelských hrdinů 3653/1
69551
518394111
podatelna3010@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3010
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255/1
69501
518309560
kp.hodonin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hodonin
Matriční úřad Obecní úřad Čejč - Matrika
Brněnská 430
69614
518361302
matrika@cejc.cz
www.cejc.cz
Obecní úřad Obecní úřad
60
69614
518 361 453
podatelna@obeckarlin.cz
www.obeckarlin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Hodonín - Stavební úřad
Horní Valy 3655/2
69501
518316100
podatelna@muhodonin.cz
www.hodonin.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12307
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Hodonín - Obecní živnostenský úrad
Národní tř. 373/25
69501
518316374
balak.tomas@muhodonin.cz
www.hodonin.eu

MAS

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 13/14, 697 01 Kyjov
Založeno: 8.4.2004
Kontaktní telefon: 518610180
E-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com
WWW: www.kyjovske-slovacko.com/cs

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 189 29 124 17 50 189
Muži 102 18 63 10 19 103
Ženy 100 11 61 7 31 99

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 6 -3 1 12 -11 -14
Muži 1 2 -1 5 2 1 2
Ženy 2 1 1 3 1 3 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 209
z toho muži 97
z toho ženy 112

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 209
v tom ve věku 0-14 34
15-64 128
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 175
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 59
vyučení a stř. odborné bez mat. 93
úplné střední s maturitou 16
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 204
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 146
Nezjištěné vyznání 18

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 140
v tom zaměstnaní celkem 79
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 140
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 28
průmysl 27
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava, pošty a telekomunikace 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 58
denně mimo obec 53
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 77
Cenzové domácnosti 86
v tom úplné rodiny 54
neúplné rodiny 4
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 26

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 77
Trvale obydlené domy - rodinné domy 66
Neobydlené obydlené domy celkem 16
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 6
Průměrné stáří trvale obydlených domů 54
Domy podle vlastnictví soukromých osob 74
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 77
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 42
vodovodem 74
plynem 68
ústředním topením 21

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 77
Trvale obydlené byty v rodin. domech 66
Neobydlené byty 16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 77
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 71
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 77
Byty podle vybavení plyn v bytě 68
vodovod v bytě 72
připojení na veřejnou kanalizační síť 42
ústřední topení, etážové topení 23
vlastní koupelna, sprchový kout 69

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 257
z toho muži 121
z toho ženy 136

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 257
v tom ve věku 0-14 31
15-64 178
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 226
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 59
vyučení a stř. odborné bez mat. 93
úplné střední s maturitou 45
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 14
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 130
v tom zaměstnaní celkem 113
nezaměstnaní celkem 17

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 130
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 29
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 66
denně mimo obec 65
Dojíždějící do zaměstnání 5
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 85
Obydlené rodinné domy 82
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 74
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 88
Obydlené byty v rodinných domech 84
Neobydlené byty 12

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 88
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 67
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 88
Byty podle vybavení plyn v bytě 62
vodovod v bytě 74
připojení na veřejnou kanalizační síť 44
ústřední topení 45
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 9 4 0 2 4 1 2 3 1
Muži 2 2 0 1 2 1 1 0
Ženy 4 2 0 1 2 0 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 8
Muži 1
Ženy 7

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,452%
Muži 2,817%
Ženy 11,475%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ne
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.43
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců20
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno33

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem12
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví9
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid4
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti4
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku224
Orná půda161
Chmelnice0
Vinice8
Zahrady9
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)6
Pastviny11
Zemědělská půda184
Lesní půda4
Vodní plochy1
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy29