Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Násedlovice (okres Hodonín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 586421
NUTS5: CZ0645586421
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Ždánice
Obec s rozšířenou působností: Kyjov
Katastrální plocha (ha): 1308
Počet bydlících obyvatel k 2021: 860
Nadmořská výška (m n.m.): 230
První písemná zpráva (rok): 1327
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Násedlovice      
Násedlovice 129      
69636 Násedlovice   Starosta/tka: Vojtěch Kopeček
    Telefon: 518631428
Pošta: Násedlovice E-mail:
IČ: 00285153    
Úřední hodiny: Po-Pá:8-12, 13-16.30    
Telefon: 518 631 428    
Datová schránka: 76rbm5z E-mail: nasedlovice@iol.cz
Web: www.obecnasedlovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Násedlovice

Základní sídelní jednotka díl

Násedlovice

Část obce díl

Násedlovice

Územně technická jednotka

UTJ Násedlovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Kyjově
tř. Komenského 1360/18
69701
518698311
podatelna3013@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3013
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Kyjov
Masarykovo náměstí 57/31
69701
518697011
kp.kyjov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/kyjov
Matriční úřad Obecní úřad Žarošice - Matrika
Žarošice 14
69634
518 632 082
matrika@zarosice.cz
www.zarosice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
129
69636
518 631 428
nasedlovice@iol.cz
www.obecnasedlovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Ždánice - Stavební úřad
Městečko 787
69632
518633617
podatelna@muzdanice.cz
www.muzdanice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13230
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Kyjov - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1
69701
518697522
zu@mukyjov.cz
www.mestokyjov.cz

MAS

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 13/14, 697 01 Kyjov
Založeno: 8.4.2004
Kontaktní telefon: 518610180
E-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com
WWW: www.kyjovske-slovacko.com/cs

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 860 131 481 78 170 859
Muži 422 68 236 42 67 425
Ženy 438 63 245 36 103 434

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 12 12 0 13 6 7 7
Muži 2 6 -4 7 5 2 -2
Ženy 10 6 4 6 1 5 9

Data pro rok 2021

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 810
z toho muži 380
z toho ženy 430

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 810
v tom ve věku 0-14 126
15-64 542
65 a více let 142

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 684
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 222
vyučení a stř. odborné bez mat. 305
úplné střední s maturitou 125
vyšší odborné a nástavbové 12
vysokoškolské 12

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 780
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 650
Nezjištěné vyznání 32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 565
v tom zaměstnaní celkem 328
nezaměstnaní celkem 49

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 565
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 46
průmysl 150
stavebnictví 44
obchod,opravy motor. vozidel 25
doprava, pošty a telekomunikace 24
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 23

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 217
denně mimo obec 174
denně mimo obec nad 60min. 20

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 258
Cenzové domácnosti 298
v tom úplné rodiny 188
neúplné rodiny 35
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 75

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 254
Trvale obydlené domy - rodinné domy 251
Neobydlené obydlené domy celkem 60
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 18
Průměrné stáří trvale obydlených domů 40
Domy podle vlastnictví soukromých osob 250
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 254
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 141
vodovodem 237
plynem 141
ústředním topením 200

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 258
Trvale obydlené byty v rodin. domech 252
Neobydlené byty 61

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 258
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 226
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 258
Byty podle vybavení plyn v bytě 143
vodovod v bytě 239
připojení na veřejnou kanalizační síť 142
ústřední topení, etážové topení 200
vlastní koupelna, sprchový kout 240

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 824
z toho muži 399
z toho ženy 425

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 824
v tom ve věku 0-14 117
15-64 576
65 a více let 131

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 707
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 162
vyučení a stř. odborné bez mat. 324
úplné střední s maturitou 158
vyšší odborné a nástavbové 17
vysokoškolské 31
nezjištěné vzdělání 15

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 417
v tom zaměstnaní celkem 366
nezaměstnaní celkem 51

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 417
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 28
průmysl 127
stavebnictví 36
obchod,opravy motor. vozidel 38
doprava a skladování 32
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
vzdělávání 10
zdravotní a sociální péče 19

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 224
denně mimo obec 197
Dojíždějící do zaměstnání 14
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 255
Obydlené rodinné domy 253
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 233
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 20
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 270
Obydlené byty v rodinných domech 265
Neobydlené byty 16

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 270
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 235
v osobním vlastnictví 3
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 270
Byty podle vybavení plyn v bytě 174
vodovod v bytě 247
připojení na veřejnou kanalizační síť 129
ústřední topení 234
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 18 3 1 2 9 2 1 9 4
Muži 6 1 0 0 4 0 0 4 1
Ženy 12 2 1 2 5 2 1 5 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 16
Muži 5
Ženy 11

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,832%
Muži 1,718%
Ženy 4,015%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Násedlovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.123
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní14

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců64
s 1-9 zaměst.- mikropodniky13
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno81

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství14
B-E Průmysl celkem28
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl26
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví42
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid24
H Doprava a skladování8
I Ubytování; stravování a pohostinství6
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti18
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 308
Orná půda1 097
Chmelnice0
Vinice54
Zahrady16
Ovocné sady34
Trvalé travní porosty (býv.louky)11
Pastviny11
Zemědělská půda1 213
Lesní půda4
Vodní plochy9
Zastavěné plochy19
Ostatní plochy63