Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Strážnice (okres Hodonín)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 586587
NUTS5: CZ0645586587
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Strážnice
Obec s rozšířenou působností: Veselí nad Moravou
Katastrální plocha (ha): 3141
Počet bydlících obyvatel k 2023: 5361
Nadmořská výška (m n.m.): 177
První písemná zpráva (rok): 1086

Informace

Samospráva

Městský úřad Strážnice      
náměstí Svobody 503      
69662 Strážnice   Starosta/tka: Risto Ljasovský
    Telefon: 518 306 011, 724 746 155
Pošta: Strážnice E-mail: renata.smutna@straznice-mesto.cz
IČ: 00285315    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.30, 12-17; Út,Čt Pá:7-11.30, 12-14.30    
Telefon: 518 306 011    
Datová schránka: ngpby9e E-mail: starosta@straznice-mesto.cz
Web: www.straznice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Strážnice na Moravě

Základní sídelní jednotka díl

Drahy Průmyslový obvod za tratí Staré město
Strážnice-střed Strážnice-východ Strážnický les-Mucharov
Žabné Zámek-Skanzen Žerotín-jih

Část obce díl

Strážnice

Územně technická jednotka

UTJ Strážnice na Moravě

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou
náměstí Míru 1759
69801
518399311
podatelna3018@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3018
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255/1
69501
518309560
kp.hodonin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hodonin
Matriční úřad Městský úřad Strážnice - Matrika
nám. Svobody 503
69662
 +420 518 306 024
 hana.petruchova@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz
Městský úřad Městský úřad
náměstí Svobody 503
69662
518 306 011
starosta@straznice-mesto.cz
www.straznice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Strážnice - Stavební úřad
nám. Svobody 503
69662
518306030
stavebni@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13186
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Veselí nad Moravou - Obecní živnostenský úřad
tř. Masarykova 119
69801
518670252
vladarova@veseli-nad-moravou.cz
www.veseli-nad-moravou.cz

Euroregiony

Pomoraví

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Rok založení:
Předseda: Mgr. Miroslav Ondruš
Kontaktní telefon: (plus 43) 2742 71800
E-mail: office@noeregional.at
WWW: www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/ , https://www.noeregional.at
Dokumenty:

MAS

MAS Strážnicko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: náměstí Svobody 503/x, 696 62 Strážnice
Založeno: 28.11.2005
Kontaktní telefon: 724159365
E-mail: starosta@kozojidky.cz
WWW: www.straznicko-mas.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 5 361 728 3 388 339 1 285 5 361
Muži 2 665 384 1 755 168 516 2 664
Ženy 2 725 344 1 633 171 769 2 726

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 34 76 -49 119 117 2 -40
Muži 27 36 -9 41 43 8 -11
Ženy 18 45 -27 53 39 52 -13

Data pro rok 2023

Počet sňatků 28
Počet rozvodů 8

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 5 983
z toho muži 2 861
z toho ženy 3 122

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 5 983
v tom ve věku 0-14 988
15-64 4 148
65 a více let 847

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 995
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 167
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 852
úplné střední s maturitou 1 244
vyšší odborné a nástavbové 204
vysokoškolské 415

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 5 676
Cizinci s dlouhodobým pobytem 9
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 12
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 8

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 3 648
Nezjištěné vyznání 550

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3 429
v tom zaměstnaní celkem 2 576
nezaměstnaní celkem 357

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3 429
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 165
průmysl 963
stavebnictví 338
obchod,opravy motor. vozidel 265
doprava, pošty a telekomunikace 146
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 150
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 388

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 026
denně mimo obec 752
denně mimo obec nad 60min. 56

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 933
Cenzové domácnosti 2 205
v tom úplné rodiny 1 396
neúplné rodiny 259
nerodinné domácnosti 21
domácnosti jednotlivců 529

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 183
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 088
Neobydlené obydlené domy celkem 190
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 13
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 081
obce, státu 22
bytové družstvo - SBD 35
ostatní vlastnictví 41

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 183
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 072
vodovodem 1 161
plynem 1 103
ústředním topením 847

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 933
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 150
Neobydlené byty 230

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 933
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 043
v osobním vlastnictví 273
nájemní 167
člena bytového družstva 338

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 933
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 715
vodovod v bytě 1 908
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 817
ústřední topení, etážové topení 1 594
vlastní koupelna, sprchový kout 1 871

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 5 703
z toho muži 2 784
z toho ženy 2 919

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 5 703
v tom ve věku 0-14 802
15-64 3 890
65 a více let 994

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 901
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 928
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 682
úplné střední s maturitou 1 356
vyšší odborné a nástavbové 246
vysokoškolské 550
nezjištěné vzdělání 127

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 724
v tom zaměstnaní celkem 2 389
nezaměstnaní celkem 335

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 724
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 100
průmysl 715
stavebnictví 171
obchod,opravy motor. vozidel 260
doprava a skladování 106
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 103
vzdělávání 211
zdravotní a sociální péče 129

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 988
denně mimo obec 604
Dojíždějící do zaměstnání 842
do škol 901

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 249
Obydlené rodinné domy 1 146
Obydlené bytové domy 79
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 073
obce, státu 21
spoluvlastnictví vlastníků bytů 103
nezjištěno 12

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 2 017
Obydlené byty v rodinných domech 1 206
Neobydlené byty 325

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2 017
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 041
v osobním vlastnictví 366
nájemní 201
družstevní 216

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2 017
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 738
vodovod v bytě 1 895
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 933
ústřední topení 1 565
etážové topení 209

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 201 25 1 20 59 11 22 70 58
Muži 89 15 0 7 35 4 14 44 25
Ženy 76 10 1 13 24 7 8 26 33

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 189
Muži 97
Ženy 92

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,579%
Muži 4,433%
Ženy 5,634%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 41

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska5
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé5
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa4
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2
Dětský domov1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 3
Dům pro seniory Ano 2
Dům s pečovatelskou službou Ano 2
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 9
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 6
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 18
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 11
Ordinace lékaře Ano 13
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 45
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 30
Škola Ano 5
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.2
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk2
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2021

Školy

Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace Střední škola
Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s.r.o. Střední škola, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Střední škola Strážnice, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže
Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace Dětský domov
Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539, okres Hodonín, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace12
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti141
Družstevní organizace3
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.1 023
Svobodná povolání48
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel28
Ostatní108

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců516
s 1-9 zaměst.- mikropodniky114
s 10-49 zaměst.- malé podniky30
s 50-249 zaměst.- střed.podn.10
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno724

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství57
B-E Průmysl celkem223
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl122
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného19
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa4
F Stavebnictví98
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid111
H Doprava a skladování26
I Ubytování; stravování a pohostinství46
J Informační a komunikační činnosti12
K Peněžnictví a pojišťovnictví30
L Činnosti v oblasti nemovitostí24
M Profesní; vědecké a technické činnosti77
N Administrativní a podpůrné činnosti13
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání20
Q Zdravotní a sociální péče16
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti15
S Ostatní činnosti66
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno17

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 141
Orná půda1 545
Chmelnice0
Vinice183
Zahrady112
Ovocné sady84
Trvalé travní porosty (býv.louky)297
Pastviny7
Zemědělská půda2 221
Lesní půda435
Vodní plochy133
Zastavěné plochy95
Ostatní plochy257