Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lipová (okres Zlín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 586871
NUTS5: CZ0724586871
LAU 1 (NUTS 4): CZ0724 - okres Zlín
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Slavičín
Obec s rozšířenou působností: Luhačovice
Katastrální plocha (ha): 1148
Počet bydlících obyvatel k 2023: 363
Nadmořská výška (m n.m.): 427
První písemná zpráva (rok): 1362

Informace

Samospráva

Obecní úřad Lipová      
Lipová 48      
76321 Lipová   Starosta/tka: Miloslav Svárovský
    Telefon: 577341229
Pošta: Slavičín E-mail: obeclipova@volny.cz
IČ: 46276084    
Úřední hodiny: Út,Čt.,15:00-18:00    
Telefon: 577 341 229    
Datová schránka: 9stava6 E-mail: obeclipova@volny.cz
Web: lipova-obec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Lipová u Slavičína

Základní sídelní jednotka díl

Lipová

Část obce díl

Lipová

Územně technická jednotka

UTJ Lipová u Slavičína

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Luhačovicích
Masarykova 137
76326
577197311
podatelna3305@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3305
Hygienická stanice KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
76001
577006737
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25224-pracoviste-zlin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
Československé armády 259
76601
577311227
kp.valklobouky@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vklobouky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Valas-Klobouky/Katastralni-pracoviste-Valasske-Klobouky.aspx
Matriční úřad Městský úřad Slavičín - Matrika
Osvobození 25
76321
577004816
matrika@mesto-slavicin.cz
www.mesto-slavicin.cz
Obecní úřad Obecní úřad
48
76321
577 341 229
obeclipova@volny.cz
lipova-obec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Zlín
Třída Tomáše Bati 3792
76261
577041111
posta.zl@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/zlin#obsah
Soud Okresní soud ve Zlíně
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
podatelna@osoud.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=200&j=210&k=1997
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Zlín
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
posta@osz.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=113&j=123&k=1214
Stavební úřad Městský úřad Slavičín - Stavební úřad
Osvobození 25
76315
577004835
stavebni@mesto-slavicin.cz
www.mesto-slavicin.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13170
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zlín
Čiperova 5182
76042
950175111
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zlin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Otrokovice
tř. Osvobození 1388
76502
950175602
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/otrokovice#otrokovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slavičín
Osvobození 25
76321
950175641 - 642
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/slavicin#slavicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky
Smetanova 1076
76601
950175661 - 665
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/valasske-klobouky#valasske-klobouky
Živnostenský úřad MÚ Luhačovice - Obecní živnostenský úřad
Masarykova 137
76326
577197474
zabojnik@luhacovice.eu
www.luhacovice.cz

Euroregiony

Bílé Karpaty

Účel: Všestranný rozvoj přeshraničního regionu zahrnující území působení sdružení Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně a území působení sdružení Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kraj: Zlínský kraj
Rok založení: 2000
Předseda: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Kontaktní telefon: 573776055
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
WWW: www.regionbilekarpaty.cz
Dokumenty:

MAS

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Osvobození 25/x, 763 21 Slavičín
Založeno: 29.6.2007
Kontaktní telefon: 608197051
E-mail: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
WWW: www.luhacovskezalesi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 363 60 227 17 75 363
Muži 189 31 122 7 33 185
Ženy 180 29 105 10 42 180

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 8 -1 11 5 6 1
Muži 2 1 1 5 0 -3 6
Ženy 4 4 0 3 2 -3 1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 300
z toho muži 135
z toho ženy 165

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 300
v tom ve věku 0-14 54
15-64 199
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 246
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 72
vyučení a stř. odborné bez mat. 118
úplné střední s maturitou 42
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 299
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 218
Nezjištěné vyznání 26

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 228
v tom zaměstnaní celkem 138
nezaměstnaní celkem 9

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 228
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 70
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava, pošty a telekomunikace 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 122
denně mimo obec 103
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 87
Cenzové domácnosti 102
v tom úplné rodiny 70
neúplné rodiny 11
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 19

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 81
Trvale obydlené domy - rodinné domy 81
Neobydlené obydlené domy celkem 21
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 8
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 81
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 81
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 28
vodovodem 77
plynem 1
ústředním topením 57

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 87
Trvale obydlené byty v rodin. domech 87
Neobydlené byty 23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 87
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 81
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 87
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 83
připojení na veřejnou kanalizační síť 29
ústřední topení, etážové topení 68
vlastní koupelna, sprchový kout 81

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 339
z toho muži 163
z toho ženy 176

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 339
v tom ve věku 0-14 62
15-64 220
65 a více let 55

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 277
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 56
vyučení a stř. odborné bez mat. 129
úplné střední s maturitou 50
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 22
nezjištěné vzdělání 9

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 148
v tom zaměstnaní celkem 129
nezaměstnaní celkem 19

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 148
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 40
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava a skladování 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 59
denně mimo obec 58
Dojíždějící do zaměstnání 14
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 91
Obydlené rodinné domy 90
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 88
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 101
Obydlené byty v rodinných domech 96
Neobydlené byty 25

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 101
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 83
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 101
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 88
připojení na veřejnou kanalizační síť 34
ústřední topení 77
etážové topení 7

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 1 0 1 1 0 1 2 1
Muži 1 0 0 0 1 0
Ženy 2 1 0 1 1 0 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 1
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 0,881%
Muži 0,813%
Ženy 0,952%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.79
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel5
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců45
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno45

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem15
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví11
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti4
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 148
Orná půda71
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady19
Ovocné sady10
Trvalé travní porosty (býv.louky)243
Pastviny34
Zemědělská půda343
Lesní půda739
Vodní plochy5
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy51