Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Luka nad Jihlavou (okres Jihlava)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 587478
NUTS5: CZ0632587478
LAU 1 (NUTS 4): CZ0632 - okres Jihlava
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jihlava
Obec s rozšířenou působností: Jihlava
Katastrální plocha (ha): 1570
Počet bydlících obyvatel k 2023: 3130
Nadmořská výška (m n.m.): 442
První písemná zpráva (rok): 1363
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Úřad městyse Luka nad Jihlavou      
1. máje 76      
58822 Luka nad Jihlavou   Starosta/tka: Martin Dvořák
    Telefon: +420728837483; +420567229212; +420567219219; +420567219219
Pošta: Luka nad Jihlavou E-mail: e-podatelna@lukanadjihlavou.cz; e-podatelna@lukanadjihlavou.cz
IČ: 00286192    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,7:30-11:30, 12:30-17:00    
Telefon: 567 219 219    
Datová schránka: 8ckbzpb E-mail: e-podatelna@lukanadjihlavou.cz
Web: www.lukanadjihlavou.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Luka nad Jihlavou Otín nad Jihlavou Předboř nad Jihlavou
Svatoslav nad Jihlavou

Část obce díl

Luka nad Jihlavou Otín Předboř
Svatoslav

Základní sídelní jednotka díl

Luka nad Jihlavou díl 1 Luka nad Jihlavou díl 2 Otín díl 1
Otín díl 2 Předboř Svatoslav

Územně technická jednotka

UTJ Luka nad Jihlavou UTJ Otín nad Jihlavou UTJ Předboř nad Jihlavou
UTJ Svatoslav nad Jihlavou

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jihlavě
Tolstého 1455/ 2
58601
567559111
podatelna2901@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2901
Hygienická stanice KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15
58601
567564551
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jihlava
Fibichova 4666/6
58601
567109111
kp.jihlava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jihlava, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Jihlava/Katastralni-pracoviste-Jihlava.aspx
Matriční úřad Úřad městyse Luka nad Jihlavou - Matrika
1. máje 76
58822
567219219
matrika@lukanadjihlavou.cz
www.lukanadjihlavou.cz
Obecní úřad Úřad městyse
1. máje 76
58822
567 219 219
e-podatelna@lukanadjihlavou.cz
www.lukanadjihlavou.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jihlava
Brtnická 25
58604
567142111
posta.ji@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/jihlava#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jihlava
tř. Legionářů 9
58601
567573666
podatelna@osz.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656
Soud Okresní soud v Jihlavě
tř. Legionářů 9
58601
567563111
podatelna@osoud.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430
Stavební úřad Úřad městyse Luka nad Jihlavou - Stavební úřad
1. máje 76
58822
567219507
stavebniurad@lukanadjihlavou.cz
www.lukanadjihlavou.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13399
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava
Brtnická 2531/21
58601
950123111
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná)
Varhánkova 278
58813
950123232
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava#polna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Telč (Třešť)
Revoluční 20/1
58901
950123222
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc#trest
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč
Slavatovská 98
58856
950123211
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc
Živnostenský úřad Magistrát města Jihlavy - Obecní živnostenský úřad
Třebízského 194
58601
565593230
petra.gocikova@jihlava-city.cz
www.jihlava.cz

MAS

MAS LEADER - Loucko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. 9. května 357/x, 588 22 Luka nad Jihlavou
Založeno: 16.4.2004
Kontaktní telefon: 702147930
E-mail: info@leader-loucko.cz
WWW: leader-loucko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 130 589 1 950 173 571 3 130
Muži 1 535 304 1 012 90 254 1 519
Ženy 1 504 285 938 83 317 1 486

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 29 23 21 79 65 14 20
Muži 22 11 11 49 35 23 25
Ženy 17 10 7 57 40 27 24

Data pro rok 2023

Počet sňatků 21
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 480
z toho muži 1 223
z toho ženy 1 257

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 480
v tom ve věku 0-14 438
15-64 1 669
65 a více let 373

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 042
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 483
vyučení a stř. odborné bez mat. 890
úplné střední s maturitou 502
vyšší odborné a nástavbové 55
vysokoškolské 99

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 442
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 231
Nezjištěné vyznání 225

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 940
v tom zaměstnaní celkem 1 154
nezaměstnaní celkem 66

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 940
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 35
průmysl 496
stavebnictví 120
obchod,opravy motor. vozidel 97
doprava, pošty a telekomunikace 76
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 62
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 102

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 781
denně mimo obec 615
denně mimo obec nad 60min. 35

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 886
Cenzové domácnosti 963
v tom úplné rodiny 615
neúplné rodiny 114
nerodinné domácnosti 6
domácnosti jednotlivců 228

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 624
Trvale obydlené domy - rodinné domy 591
Neobydlené obydlené domy celkem 99
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 47
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 574
obce, státu 19
bytové družstvo - SBD 9
ostatní vlastnictví 16

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 624
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 336
vodovodem 616
plynem 476
ústředním topením 513

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 886
Trvale obydlené byty v rodin. domech 682
Neobydlené byty 135

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 886
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 578
v osobním vlastnictví 5
nájemní 171
člena bytového družstva 39

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 886
Byty podle vybavení plyn v bytě 599
vodovod v bytě 873
připojení na veřejnou kanalizační síť 504
ústřední topení, etážové topení 770
vlastní koupelna, sprchový kout 851

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 663
z toho muži 1 326
z toho ženy 1 337

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 663
v tom ve věku 0-14 436
15-64 1 793
65 a více let 428

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 227
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 396
vyučení a stř. odborné bez mat. 891
úplné střední s maturitou 614
vyšší odborné a nástavbové 65
vysokoškolské 184
nezjištěné vzdělání 71

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 276
v tom zaměstnaní celkem 1 164
nezaměstnaní celkem 112

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 276
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 412
stavebnictví 67
obchod,opravy motor. vozidel 108
doprava a skladování 71
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 61
vzdělávání 50
zdravotní a sociální péče 67

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 522
denně mimo obec 442
Dojíždějící do zaměstnání 91
do škol 10

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 708
Obydlené rodinné domy 663
Obydlené bytové domy 32
Domy podle vlastnictví soukromých osob 627
obce, státu 10
spoluvlastnictví vlastníků bytů 37
nezjištěno 9

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 952
Obydlené byty v rodinných domech 748
Neobydlené byty 207

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 952
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 642
v osobním vlastnictví 56
nájemní 124
družstevní 10

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 952
Byty podle vybavení plyn v bytě 676
vodovod v bytě 874
připojení na veřejnou kanalizační síť 818
ústřední topení 818
etážové topení 45

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 55 6 0 8 14 1 8 20 14
Muži 29 3 0 2 8 0 2 17 6
Ženy 22 3 0 6 6 1 6 3 8

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 51
Muži 27
Ženy 24

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,615%
Muži 2,789%
Ženy 2,559%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 6

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 13
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 7
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 6
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 16
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 12
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 13
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.531
Svobodná povolání12
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel14
Ostatní48

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců276
s 1-9 zaměst.- mikropodniky33
s 10-49 zaměst.- malé podniky9
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno357

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství21
B-E Průmysl celkem80
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl54
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa3
F Stavebnictví55
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid50
H Doprava a skladování18
I Ubytování; stravování a pohostinství17
J Informační a komunikační činnosti10
K Peněžnictví a pojišťovnictví12
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti41
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání11
Q Zdravotní a sociální péče4
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti14
S Ostatní činnosti41
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno14

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 570
Orná půda676
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady69
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)346
Pastviny83
Zemědělská půda1 091
Lesní půda295
Vodní plochy18
Zastavěné plochy32
Ostatní plochy134