Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Rybné (okres Jihlava)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 587826
NUTS5: CZ0632587826
LAU 1 (NUTS 4): CZ0632 - okres Jihlava
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Polná
Obec s rozšířenou působností: Jihlava
Katastrální plocha (ha): 548
Počet bydlících obyvatel k 2021: 123
Nadmořská výška (m n.m.): 565
První písemná zpráva (rok): 1356

Informace

Samospráva

Obecní úřad Rybné      
Rybné 51      
58827 Rybné   Starosta/tka: Josef Vacek
    Telefon: 420728989793
Pošta: Jamné u Jihlavy E-mail: obec.rybne@volny.cz
IČ: 00373907    
Úřední hodiny: Čt.,18:00-19:00    
Telefon: 567 277 148    
Datová schránka: m4za95v E-mail: obec.rybne@volny.cz
Web: www.rybne.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Rybné

Základní sídelní jednotka díl

Rybné

Část obce díl

Rybné

Územně technická jednotka

UTJ Rybné

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jihlavě
Tolstého 1455/ 2
58601
567559111
podatelna2901@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2901
Hygienická stanice KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15
58601
567564551
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jihlava
Fibichova 4666/6
58601
567109111
kp.jihlava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jihlava, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Jihlava/Katastralni-pracoviste-Jihlava.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Jamné - Matrika
Jamné 2
58827
720534689
matrika.jamne@seznam.cz
www.jamneujihlavy.cz
Obecní úřad Obecní úřad
51
58827
567 277 148
obec.rybne@volny.cz
www.rybne.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jihlava
Brtnická 25
58604
567142111
posta.ji@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/jihlava#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jihlava
tř. Legionářů 9
58601
567573666
podatelna@osz.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656
Soud Okresní soud v Jihlavě
tř. Legionářů 9
58601
567563111
podatelna@osoud.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430
Stavební úřad Městský úřad Polná - Stavební úřad
Husovo náměstí 39
58813
567212634
vystavba@mu-polna.cz
www.mesto-polna.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13140
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava
Brtnická 2531/21
58601
950123111
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná)
Varhánkova 278
58813
950123232
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava#polna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Telč (Třešť)
Revoluční 20/1
58901
950123222
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc#trest
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč
Slavatovská 98
58856
950123211
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc
Živnostenský úřad Magistrát města Jihlavy - Obecní živnostenský úřad
Třebízského 194
58601
565593230
petra.gocikova@jihlava-city.cz
www.jihlava.cz

MAS

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo náměstí 39/x, 588 13 Polná
Založeno: 9.7.2007
Kontaktní telefon: 776112106
E-mail: info@mascmp.cz
WWW: www.mascmp.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 123 30 60 3 30 123
Muži 60 13 32 2 17 59
Ženy 63 17 28 1 13 64

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 1 1 2 2 0 1
Muži 1 0 1 2 0 2 3
Ženy 1 1 0 0 2 -2 -2

Data pro rok 2021

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 97
z toho muži 49
z toho ženy 48

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 97
v tom ve věku 0-14 14
15-64 61
65 a více let 22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 83
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 33
vyučení a stř. odborné bez mat. 37
úplné střední s maturitou 9
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 96
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 67
Nezjištěné vyznání 11

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 64
v tom zaměstnaní celkem 37
nezaměstnaní celkem 5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 64
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 13
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 35
denně mimo obec 30
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 35
Cenzové domácnosti 36
v tom úplné rodiny 21
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 7

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 30
Trvale obydlené domy - rodinné domy 30
Neobydlené obydlené domy celkem 9
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 6
Průměrné stáří trvale obydlených domů 62
Domy podle vlastnictví soukromých osob 30
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 30
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 10
vodovodem 30
plynem 0
ústředním topením 16

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 35
Trvale obydlené byty v rodin. domech 35
Neobydlené byty 11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 35
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 34
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 35
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 34
připojení na veřejnou kanalizační síť 13
ústřední topení, etážové topení 23
vlastní koupelna, sprchový kout 31

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 115
z toho muži 60
z toho ženy 55

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 115
v tom ve věku 0-14 27
15-64 69
65 a více let 19

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 88
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 20
vyučení a stř. odborné bez mat. 41
úplné střední s maturitou 13
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 11
nezjištěné vzdělání 2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 53
v tom zaměstnaní celkem 45
nezaměstnaní celkem 8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 53
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 14
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 22
denně mimo obec 22
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 32
Obydlené rodinné domy 32
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 30
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 38
Obydlené byty v rodinných domech 38
Neobydlené byty 14

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 38
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 30
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 38
Byty podle vybavení plyn v bytě 19
vodovod v bytě 37
připojení na veřejnou kanalizační síť 12
ústřední topení 29
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 1 0 1 1 1 2 2 1
Muži 2 0 0
Ženy 1 0 0 0 1 1 2 0 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 1
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,563%
Muži 3,448%
Ženy 6,061%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.19
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců10
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno18

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem6
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví3
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid5
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti0
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku548
Orná půda357
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady3
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)46
Pastviny4
Zemědělská půda406
Lesní půda107
Vodní plochy4
Zastavěné plochy4
Ostatní plochy27