Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Koryčany (okres Kroměříž)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 588601
NUTS5: CZ0721588601
LAU 1 (NUTS 4): CZ0721 - okres Kroměříž
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Koryčany
Obec s rozšířenou působností: Kroměříž
Katastrální plocha (ha): 4113
Počet bydlících obyvatel k 2021: 2661
Nadmořská výška (m n.m.): 280
První písemná zpráva (rok): 1321
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Koryčany      
Náměstí 401      
76805 Koryčany   Starosta/tka: Hana Jamborová
    Telefon: 573500999
Pošta: Koryčany E-mail: mesto@korycany.cz
IČ: 00287334    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-17    
Telefon: 573500999    
Datová schránka: 3p3bdj7 E-mail: podatelna@korycany.cz
Web: www.korycany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Blišice Jestřabice Koryčany
Lískovec

Základní sídelní jednotka díl

Blišice Jestřabice Koryčany
Lískovec

Část obce díl

Blišice Jestřabice Koryčany
Lískovec

Územně technická jednotka

UTJ Blišice UTJ Jestřabice UTJ Koryčany
UTJ Lískovec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Kroměříži
Husovo nám. 535/21
76701
573323111
podatelna3304@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3304
Hygienická stanice Územní pracoviště Kroměříž
Havlíčkova 792/13
76701
573504111
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25229-uzemni-pracoviste-kromeriz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Kroměříž
Oskol 3183/41a
76701
573301500
kp.kromeriz@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/kromeriz, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Kromeriz/Katastralni-pracoviste-Kromeriz.aspx
Matriční úřad Městský úřad Koryčany - Matrika
Náměstí 401
76805
573500988
rotterova@korycany.cz
www.korycany.cz
Městský úřad Městský úřad
Náměstí 401
76805
573500999
podatelna@korycany.cz
www.korycany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Kroměříž
Gen. Svobody 1190/2
76701
573516111
posta.km@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/kromeriz#obsah
Soud Okresní soud v Kroměříži
Soudní 11
76742
573522111
podatelna@osoud.krm.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=144&j=154&k=1493
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Kroměříž
nám. Míru 3760
76711
573503821
posta@osz.krm.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=68&o=58&k=722
Stavební úřad Městský úřad Koryčany - Stavební úřad
Náměstí 401
76805
573500985
mesto@korycany.cz
www.korycany.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13074
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kroměříž
Erbenovo nábřeží 4251/2c
76701
950130111
podatelna.km@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/kromeriz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bystřice pod Hostýnem
Pod Kaštany 1500
76861
950130202
podatelna.km@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/bystrice-pod-hostynem#bystrice-pod-hostynem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holešov
Tovární 1407/28
76901
950130241
podatelna.km@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/holesov#holesov
Živnostenský úřad MÚ Kroměříž - Obecní živnostenský úřad
Husovo nám.  23
76701
573321300
dana.skrabalova@mesto-kromeriz.cz
www.mesto-kromeriz.cz

MAS

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Zdounky 27/x, 768 02 Zdounky
Založeno: 6.6.2005
Kontaktní telefon: 602741251
E-mail: petr.galatik@hribecihory.cz
WWW: www.hribecihory.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 661 371 1 466 153 671 2 694
Muži 1 307 199 700 88 254 1 326
Ženy 1 354 172 766 65 417 1 368

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 23 40 -17 56 54 2 -15
Muži 10 24 -14 29 28 1 -13
Ženy 13 16 -3 27 26 1 -2

Data pro rok 2021

Počet sňatků 8
Počet rozvodů 8

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 840
z toho muži 1 335
z toho ženy 1 505

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 840
v tom ve věku 0-14 449
15-64 1 903
65 a více let 488

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 391
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 710
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 054
úplné střední s maturitou 447
vyšší odborné a nástavbové 53
vysokoškolské 121

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 763
Cizinci s dlouhodobým pobytem 5
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 10
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 287
Nezjištěné vyznání 269

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 650
v tom zaměstnaní celkem 1 198
nezaměstnaní celkem 140

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 650
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 80
průmysl 625
stavebnictví 123
obchod,opravy motor. vozidel 92
doprava, pošty a telekomunikace 83
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 44
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 127

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 368
denně mimo obec 231
denně mimo obec nad 60min. 42

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 056
Cenzové domácnosti 1 164
v tom úplné rodiny 679
neúplné rodiny 149
nerodinné domácnosti 10
domácnosti jednotlivců 326

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 833
Trvale obydlené domy - rodinné domy 774
Neobydlené obydlené domy celkem 303
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 178
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50
Domy podle vlastnictví soukromých osob 768
obce, státu 19
bytové družstvo - SBD 9
ostatní vlastnictví 35

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 833
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 541
vodovodem 804
plynem 594
ústředním topením 519

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 056
Trvale obydlené byty v rodin. domech 800
Neobydlené byty 326

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 056
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 724
v osobním vlastnictví 103
nájemní 108
člena bytového družstva 53

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 056
Byty podle vybavení plyn v bytě 769
vodovod v bytě 1 018
připojení na veřejnou kanalizační síť 723
ústřední topení, etážové topení 766
vlastní koupelna, sprchový kout 977

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 837
z toho muži 1 349
z toho ženy 1 488

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 837
v tom ve věku 0-14 368
15-64 1 928
65 a více let 538

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 469
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 580
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 034
úplné střední s maturitou 508
vyšší odborné a nástavbové 89
vysokoškolské 176
nezjištěné vzdělání 77

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 317
v tom zaměstnaní celkem 1 072
nezaměstnaní celkem 245

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 317
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 35
průmysl 425
stavebnictví 97
obchod,opravy motor. vozidel 94
doprava a skladování 58
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 48
vzdělávání 78
zdravotní a sociální péče 53

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 588
denně mimo obec 337
Dojíždějící do zaměstnání 160
do škol 87

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 868
Obydlené rodinné domy 804
Obydlené bytové domy 51
Domy podle vlastnictví soukromých osob 731
obce, státu 16
spoluvlastnictví vlastníků bytů 95
nezjištěno 12

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 122
Obydlené byty v rodinných domech 834
Neobydlené byty 338

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 122
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 721
v osobním vlastnictví 140
nájemní 115
družstevní 36

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 122
Byty podle vybavení plyn v bytě 803
vodovod v bytě 1 046
připojení na veřejnou kanalizační síť 790
ústřední topení 731
etážové topení 140

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 37 10 1 2 16 2 7 20 8
Muži 21 7 0 1 10 5 13 3
Ženy 16 3 1 1 6 1 2 7 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 35
Muži 19
Ženy 16

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,121%
Muži 2,197%
Ženy 2,038%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska3
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 4
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 2
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 8
LDN Ne
Lekárna Ano 2
most Ano 15
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 7
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 20
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 22
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola, Koryčany, okres Kroměříž Mateřská škola
Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace4
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.436
Svobodná povolání18
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel18
Ostatní59

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců212
s 1-9 zaměst.- mikropodniky31
s 10-49 zaměst.- malé podniky8
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno322

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství50
B-E Průmysl celkem90
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl83
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví112
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid99
H Doprava a skladování11
I Ubytování; stravování a pohostinství25
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí23
M Profesní; vědecké a technické činnosti45
N Administrativní a podpůrné činnosti6
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
P Vzdělávání8
Q Zdravotní a sociální péče6
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti16
S Ostatní činnosti67
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno6

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku4 113
Orná půda1 225
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady92
Ovocné sady15
Trvalé travní porosty (býv.louky)295
Pastviny179
Zemědělská půda1 626
Lesní půda2 147
Vodní plochy72
Zastavěné plochy57
Ostatní plochy211