Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Rusava (okres Kroměříž)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 588962
NUTS5: CZ0721588962
LAU 1 (NUTS 4): CZ0721 - okres Kroměříž
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bystřice pod Hostýnem
Obec s rozšířenou působností: Bystřice pod Hostýnem
Katastrální plocha (ha): 1205
Počet bydlících obyvatel k 2023: 573
Nadmořská výška (m n.m.): 410
První písemná zpráva (rok): 1667
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Rusava      
Rusava 248      
76845 Rusava   Starosta/tka: Bohumil Škarpich
    Telefon: 573392066
Pošta: Rusava E-mail: obec@rusava.cz
IČ: 00287709    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-12:00,13:00-17:00    
Telefon: 573 392 066    
Datová schránka: qjubwr4 E-mail: obec@rusava.cz
Web: www.rusava.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Rusava

Základní sídelní jednotka díl

Ráztoka Rusava

Část obce díl

Rusava

Územně technická jednotka

UTJ Rusava

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem
Pod Kaštany 1500
76861
573502311
podatelna3302@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3302
Hygienická stanice Územní pracoviště Kroměříž
Havlíčkova 792/13
76701
573504111
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25229-uzemni-pracoviste-kromeriz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Holešov
nám.Dr.E.Beneše 49
76901
573301300
kp.holesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/holesov, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Holesov/Katastralni-pracoviste-Holesov.aspx
Matriční úřad Městský úřad Bystřice pod Hostýnem - Matrika
Masarykovo nám. 137
76861
573501917
eva.frantisakova@mubph.cz
www.bystriceph.cz
Obecní úřad Obecní úřad
248
76845
573 392 066
obec@rusava.cz
www.rusava.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Kroměříž
Gen. Svobody 1190/2
76701
573516111
posta.km@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/kromeriz#obsah
Soud Okresní soud v Kroměříži
Soudní 11
76742
573522111
podatelna@osoud.krm.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=144&j=154&k=1493
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Kroměříž
nám. Míru 3760
76711
573503821
posta@osz.krm.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=68&o=58&k=722
Stavební úřad Městský úřad Bystřice pod Hostýnem - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Pod Platany 2
76861
573501938
posta@mubph.cz
www.bystriceph.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12474
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kroměříž
Erbenovo nábřeží 4251/2c
76701
950130111
podatelna.km@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/kromeriz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bystřice pod Hostýnem
Pod Kaštany 1500
76861
950130202
podatelna.km@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/bystrice-pod-hostynem#bystrice-pod-hostynem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holešov
Tovární 1407/28
76901
950130241
podatelna.km@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/holesov#holesov

Euroregiony

Bílé Karpaty

Účel: Všestranný rozvoj přeshraničního regionu zahrnující území působení sdružení Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně a území působení sdružení Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kraj: Zlínský kraj
Rok založení: 2000
Předseda: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Kontaktní telefon: 573776055
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
WWW: www.regionbilekarpaty.cz
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Fryčajova 888/x, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Založeno: 11.9.2006
Kontaktní telefon: 728 085 301
E-mail: slovak@mas-podhostynska.cz
WWW: www.mas-podhostynska.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 573 80 350 42 126 573
Muži 296 51 190 25 61 302
Ženy 244 29 160 17 65 249

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 5 -4 33 19 14 17
Muži 2 9 -7 7 11 9 -11
Ženy 2 4 -2 4 9 11 -7

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 601
z toho muži 313
z toho ženy 288

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 601
v tom ve věku 0-14 98
15-64 415
65 a více let 88

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 503
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 158
vyučení a stř. odborné bez mat. 235
úplné střední s maturitou 77
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 20

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 588
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 5
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 400
Nezjištěné vyznání 26

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 352
v tom zaměstnaní celkem 266
nezaměstnaní celkem 23

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 352
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 25
průmysl 89
stavebnictví 42
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 17

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 188
denně mimo obec 135
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 203
Cenzové domácnosti 238
v tom úplné rodiny 144
neúplné rodiny 23
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 68

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 195
Trvale obydlené domy - rodinné domy 192
Neobydlené obydlené domy celkem 69
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 10
Průměrné stáří trvale obydlených domů 34
Domy podle vlastnictví soukromých osob 189
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 195
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 152
vodovodem 187
plynem 13
ústředním topením 154

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 203
Trvale obydlené byty v rodin. domech 200
Neobydlené byty 69

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 203
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 183
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 203
Byty podle vybavení plyn v bytě 5
vodovod v bytě 194
připojení na veřejnou kanalizační síť 159
ústřední topení, etážové topení 151
vlastní koupelna, sprchový kout 184

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 596
z toho muži 306
z toho ženy 290

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 596
v tom ve věku 0-14 70
15-64 422
65 a více let 104

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 526
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 121
vyučení a stř. odborné bez mat. 233
úplné střední s maturitou 110
vyšší odborné a nástavbové 10
vysokoškolské 40
nezjištěné vzdělání 12

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 286
v tom zaměstnaní celkem 240
nezaměstnaní celkem 46

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 286
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 58
stavebnictví 40
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava a skladování 17
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
vzdělávání 11
zdravotní a sociální péče 8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 152
denně mimo obec 126
Dojíždějící do zaměstnání 23
do škol 22

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 196
Obydlené rodinné domy 194
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 172
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 17
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 207
Obydlené byty v rodinných domech 204
Neobydlené byty 92

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 207
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 169
v osobním vlastnictví 1
nájemní 14
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 207
Byty podle vybavení plyn v bytě 4
vodovod v bytě 185
připojení na veřejnou kanalizační síť 168
ústřední topení 174
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 16 3 0 3 5 1 1 7 4
Muži 10 2 0 3 1
Ženy 4 1 0 1 2 1 1 5 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 16
Muži 11
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,571%
Muži 5,155%
Ženy 3,125%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 13
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 6
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 12
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Jubilejní základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.131
Svobodná povolání5
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel6
Ostatní16

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců72
s 1-9 zaměst.- mikropodniky11
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno90

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství13
B-E Průmysl celkem26
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl12
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví23
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid6
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství10
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti7
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 205
Orná půda15
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady36
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)360
Pastviny231
Zemědělská půda413
Lesní půda703
Vodní plochy8
Zastavěné plochy12
Ostatní plochy68