Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Číhalín (okres Třebíč)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 590479
NUTS5: CZ0634590479
LAU 1 (NUTS 4): CZ0634 - okres Třebíč
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Třebíč
Obec s rozšířenou působností: Třebíč
Katastrální plocha (ha): 634
Počet bydlících obyvatel k 2023: 236
Nadmořská výška (m n.m.): 489
První písemná zpráva (rok): 1556

Informace

Samospráva

Obecní úřad Číhalín      
Číhalín 68      
67507 Číhalín   Starosta/tka: František Holub
    Telefon: +420728385537; +420724135588
Pošta: Čechtín E-mail: ou.cihalin@seznam.cz
IČ: 00376795    
Úřední hodiny: Pá:18-20.00- v zimě, 19-21.00-v létě    
Telefon: 568 871 300    
Datová schránka: vrhb4my E-mail: ou.cihalin@seznam.cz
Web: www.cihalin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Číhalín

Základní sídelní jednotka díl

Číhalín

Část obce díl

Číhalín

Územně technická jednotka

UTJ Číhalín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Třebíči
Žerotínovo nám. 17/1
67401
568802111
podatelna2912@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2912
Hygienická stanice Územní pracoviště Třebíč
Bráfova 31
67401
568858311
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=TR
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Třebíč
Jungmannova 178/2
67401
568404211
kp.trebic@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/trebic, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Trebic/Katastralni-pracoviste-Trebic.aspx
Matriční úřad Městský úřad Třebíč - Matrika
Karlovo náměstí 104
67401
568805153
Zdenka.Vlcanova@trebic.cz
www.trebic.cz
Obecní úřad Obecní úřad
68
67507
568 871 300
ou.cihalin@seznam.cz
www.cihalin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ v Třebíči
Karlovo náměstí 106/57
67417
568830111
posta.tr@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/trebic#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Třebíč
Purkyňovo nám. 1369/1a
67434
568409052
posta@osz.trb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=105&j=115&k=1142
Soud Okresní soud v Třebíči
Bráfova 502
67434
568606211
podatelna@osoud.trb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=192&j=202&k=1925
Stavební úřad Městský úřad Třebíč - Stavební úřad
Karlovo nám. 104/55
67401
568896185
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12332
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třebíč
Komenského nám. 1189/8
67401
950169611
podatelna.tr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebic
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravské Budějovice
Husova 375
67602
950169500
podatelna.tr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravske-budejovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Náměšť nad Oslavou
Husova 898
67571
950169655
podatelna.tr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebic#namest-nad-oslavou
Živnostenský úřad MÚ Třebíč - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 116
67401
568805290
Iveta.Vorlova@trebic.cz
www.trebic.cz

MAS

Podhorácko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: J. A. Komenského 87/x, 675 21 Okříšky
Založeno: 20.12.2005
Kontaktní telefon: 775999980
E-mail: podhoracko@email.cz
WWW: www.podhoracko.eu

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 236 59 131 15 48 236
Muži 104 27 65 8 19 105
Ženy 115 32 66 7 29 116

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 3 -2 0 3 -3 -2
Muži 1 0 1 2 2 8 1
Ženy 1 1 0 3 0 13 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 185
z toho muži 87
z toho ženy 98

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 185
v tom ve věku 0-14 26
15-64 115
65 a více let 44

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 159
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 59
vyučení a stř. odborné bez mat. 57
úplné střední s maturitou 29
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 181
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 121
Nezjištěné vyznání 31

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 128
v tom zaměstnaní celkem 65
nezaměstnaní celkem 8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 128
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 26
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 53
denně mimo obec 48
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 59
Cenzové domácnosti 70
v tom úplné rodiny 39
neúplné rodiny 9
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 58
Trvale obydlené domy - rodinné domy 58
Neobydlené obydlené domy celkem 12
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 57
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 58
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 7
vodovodem 57
plynem 0
ústředním topením 43

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 59
Trvale obydlené byty v rodin. domech 59
Neobydlené byty 12

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 59
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 52
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 59
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 58
připojení na veřejnou kanalizační síť 7
ústřední topení, etážové topení 49
vlastní koupelna, sprchový kout 56

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 192
z toho muži 91
z toho ženy 101

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 192
v tom ve věku 0-14 21
15-64 137
65 a více let 33

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 171
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 43
vyučení a stř. odborné bez mat. 62
úplné střední s maturitou 45
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 10
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 95
v tom zaměstnaní celkem 88
nezaměstnaní celkem 7

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 95
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 32
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 55
denně mimo obec 51
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 55
Obydlené rodinné domy 55
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 51
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 58
Obydlené byty v rodinných domech 58
Neobydlené byty 19

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 58
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 45
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 58
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 55
připojení na veřejnou kanalizační síť 4
ústřední topení 52
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 1 0 2 1 1 1 1 2
Muži 2 0 0 1 0 0 1
Ženy 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 4
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,580%
Muži 3,030%
Ženy 3,030%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.38
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel10
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců30
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno21

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství12
B-E Průmysl celkem9
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl5
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví9
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku634
Orná půda388
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady10
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)66
Pastviny28
Zemědělská půda464
Lesní půda130
Vodní plochy4
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy29