Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bánov (okres Uherské Hradiště)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 592021
NUTS5: CZ0722592021
LAU 1 (NUTS 4): CZ0722 - okres Uherské Hradiště
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Katastrální plocha (ha): 1618
Počet bydlících obyvatel k 2023: 2202
Nadmořská výška (m n.m.): 287
První písemná zpráva (rok): 1294
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bánov      
Bánov 700      
68754 Bánov   Starosta/tka: Marek Mahdal
    Telefon: 572646122
Pošta: Bánov u Uherského Brodu E-mail: ou@obec-banov.cz
IČ: 00290785    
Úřední hodiny: Po,St:7-17.00; Út,Čt:7-15:00; Pá:7:14:30    
Telefon: 572 646 121    
Datová schránka: v6fbfkw E-mail: ou@obec-banov.cz
Web: www.banov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bánov

Základní sídelní jednotka díl

Bánov

Část obce díl

Bánov

Územně technická jednotka

UTJ Bánov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Uherském Brodě
26. dubna 1917
68801
572613311
podatelna3308@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3308
Hygienická stanice Územní pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 144
68601
572430714
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25230-uzemni-pracoviste-uherske-hradiste
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Uherský Brod
Svatopluka Čecha 1365
68801
572610450
kp.uhbrod@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ubrod, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Uher-Brod/Katastralni-pracoviste-Uhersky-Brod.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Bánov - Matrika
Bánov 700
68754
572646121
v.vystrcilova@obec-banov.cz
www.banov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
700
68754
572 646 121
ou@obec-banov.cz
www.banov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Uherské Hradiště
Stojanova 484
68601
572539111
posta.uh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/uherske-hradiste#obsah
Soud Okresní soud v Uherském Hradišti
Svatováclavská 568
68669
572523290
podatelna@osoud.uhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště
Velehradská třída 1217
68671
572419411
podatelna@osz.uhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=107&j=117&k=1160
Stavební úřad Městský úřad Uherský Brod - Odbor stavebního úřadu
Masarykovo nám. 136
68801
572805300
podatelna@ub.cz
www.ub.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12478
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště
Na Morávce 1215
68652
950170211
podatelna.uh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/uherske-hradiste
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherský Brod
Svat. Čecha 1365
68801
950170541
podatelna.uh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/uhersky-brod
Živnostenský úřad MÚ Uherský Brod - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 136
68801
572615330
zdenka.miklickova@ub.cz
www.ub.cz

Euroregiony

Bílé Karpaty

Účel: Všestranný rozvoj přeshraničního regionu zahrnující území působení sdružení Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně a území působení sdružení Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kraj: Zlínský kraj
Rok založení: 2000
Předseda: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Kontaktní telefon: 573776055
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
WWW: www.regionbilekarpaty.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Východní Slovácko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Suchá Loz 72/x, 687 53 Suchá Loz
Založeno: 15.12.2005
Kontaktní telefon: 605707757
E-mail: petr.gazdik@gmail.com
WWW: www.masvychodnislovacko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 202 364 1 370 118 451 2 202
Muži 1 052 167 724 57 195 1 056
Ženy 1 061 197 646 61 256 1 063

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 17 21 4 67 46 21 17
Muži 9 20 -11 25 26 33 -12
Ženy 20 7 13 24 30 35 7

Data pro rok 2023

Počet sňatků 11
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 081
z toho muži 1 037
z toho ženy 1 044

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 081
v tom ve věku 0-14 365
15-64 1 400
65 a více let 316

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 716
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 436
vyučení a stř. odborné bez mat. 726
úplné střední s maturitou 397
vyšší odborné a nástavbové 45
vysokoškolské 94

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 014
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 8
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 679
Nezjištěné vyznání 109

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 371
v tom zaměstnaní celkem 959
nezaměstnaní celkem 64

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 371
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 52
průmysl 349
stavebnictví 112
obchod,opravy motor. vozidel 112
doprava, pošty a telekomunikace 52
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 30
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 113

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 626
denně mimo obec 460
denně mimo obec nad 60min. 35

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 619
Cenzové domácnosti 740
v tom úplné rodiny 508
neúplné rodiny 79
nerodinné domácnosti 11
domácnosti jednotlivců 142

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 569
Trvale obydlené domy - rodinné domy 560
Neobydlené obydlené domy celkem 69
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 37
Domy podle vlastnictví soukromých osob 551
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 569
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 373
vodovodem 564
plynem 389
ústředním topením 458

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 619
Trvale obydlené byty v rodin. domech 592
Neobydlené byty 71

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 619
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 538
v osobním vlastnictví 8
nájemní 8
člena bytového družstva 10

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 619
Byty podle vybavení plyn v bytě 398
vodovod v bytě 610
připojení na veřejnou kanalizační síť 407
ústřední topení, etážové topení 454
vlastní koupelna, sprchový kout 595

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 048
z toho muži 1 037
z toho ženy 1 011

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 048
v tom ve věku 0-14 308
15-64 1 419
65 a více let 319

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 740
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 307
vyučení a stř. odborné bez mat. 747
úplné střední s maturitou 446
vyšší odborné a nástavbové 64
vysokoškolské 139
nezjištěné vzdělání 34

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 997
v tom zaměstnaní celkem 918
nezaměstnaní celkem 79

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 997
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 307
stavebnictví 118
obchod,opravy motor. vozidel 88
doprava a skladování 61
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 33
vzdělávání 48
zdravotní a sociální péče 46

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 517
denně mimo obec 448
Dojíždějící do zaměstnání 98
do škol 58

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 594
Obydlené rodinné domy 586
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 545
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 41
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 665
Obydlené byty v rodinných domech 621
Neobydlené byty 128

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 665
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 548
v osobním vlastnictví 4
nájemní 41
družstevní 10

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 665
Byty podle vybavení plyn v bytě 458
vodovod v bytě 633
připojení na veřejnou kanalizační síť 395
ústřední topení 582
etážové topení 8

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 44 7 1 2 11 1 1 15 5
Muži 9 2 0 4 0 0 7 1
Ženy 15 5 0 2 7 1 1 8 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 40
Muži 14
Ženy 26

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,920%
Muži 0,837%
Ženy 4,025%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 4

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 6
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 8
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 15
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 11
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště Mateřská škola
Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti63
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.439
Svobodná povolání20
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní24

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců245
s 1-9 zaměst.- mikropodniky37
s 10-49 zaměst.- malé podniky8
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno286

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství14
B-E Průmysl celkem134
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl78
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného12
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví52
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid42
H Doprava a skladování12
I Ubytování; stravování a pohostinství14
J Informační a komunikační činnosti11
K Peněžnictví a pojišťovnictví10
L Činnosti v oblasti nemovitostí6
M Profesní; vědecké a technické činnosti31
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti9
S Ostatní činnosti31
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 618
Orná půda831
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady51
Ovocné sady31
Trvalé travní porosty (býv.louky)192
Pastviny16
Zemědělská půda1 106
Lesní půda270
Vodní plochy27
Zastavěné plochy41
Ostatní plochy174