Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bojkovice (okres Uherské Hradiště)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 592048
NUTS5: CZ0722592048
LAU 1 (NUTS 4): CZ0722 - okres Uherské Hradiště
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bojkovice
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Katastrální plocha (ha): 4187
Počet bydlících obyvatel k 2023: 4403
Nadmořská výška (m n.m.): 272
První písemná zpráva (rok): 1362
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Bojkovice      
Sušilova 952      
68771 Bojkovice   Starosta/tka: Petr Viceník
    Telefon: 572610423
Pošta: Bojkovice E-mail: mesto@bojkovice.cz
IČ: 00290807    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 572 610 420    
Datová schránka: 5jibfe6 E-mail: infocentrum@bojkovice.cz
Web: www.bojkovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bojkovice Bzová u Uherského Brodu Krhov u Bojkovic
Přečkovice

Základní sídelní jednotka díl

Bezručova čtvrť Bojkovice-střed Bojkovice-západ
Bzová Jamský Mlýn Kolelač
Kopanice Krhov Nad kostelem
Odedraží Přečkovice

Část obce díl

Bojkovice Bzová Krhov
Přečkovice

Územně technická jednotka

UTJ Bojkovice UTJ Bzová u Uherského Brodu UTJ Krhov u Bojkovic
UTJ Přečkovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Uherském Brodě
26. dubna 1917
68801
572613311
podatelna3308@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3308
Hygienická stanice Územní pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 144
68601
572430714
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25230-uzemni-pracoviste-uherske-hradiste
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Uherský Brod
Svatopluka Čecha 1365
68801
572610450
kp.uhbrod@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ubrod, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Uher-Brod/Katastralni-pracoviste-Uhersky-Brod.aspx
Matriční úřad Městský úřad Bojkovice - Matrika
Sušilova 952
68771
572610427
i.holanova@bojkovice.cz
www.bojkovice.cz
Městský úřad Městský úřad
Sušilova 952
68771
572 610 420
infocentrum@bojkovice.cz
www.bojkovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Uherské Hradiště
Stojanova 484
68601
572539111
posta.uh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/uherske-hradiste#obsah
Soud Okresní soud v Uherském Hradišti
Svatováclavská 568
68669
572523290
podatelna@osoud.uhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště
Velehradská třída 1217
68671
572419411
podatelna@osz.uhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=107&j=117&k=1160
Stavební úřad Městský úřad Bojkovice - Stavební úřad
Sušilova 952
68771
572610429
mesto@bojkovice.cz
www.bojkovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12990
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště
Na Morávce 1215
68652
950170211
podatelna.uh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/uherske-hradiste
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherský Brod
Svat. Čecha 1365
68801
950170541
podatelna.uh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/uhersky-brod
Živnostenský úřad MÚ Uherský Brod - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 136
68801
572615330
zdenka.miklickova@ub.cz
www.ub.cz

MAS

MAS Bojkovska, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Sušilova 952/x, 687 71 Bojkovice
Založeno: 15.11.2005
Kontaktní telefon: 736235599
E-mail: libuse.bidova@seznam.cz
WWW: www.bojkovsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 4 403 657 2 740 285 968 4 403
Muži 2 113 328 1 407 141 397 2 128
Ženy 2 197 329 1 333 144 571 2 197

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 48 48 3 123 85 38 38
Muži 19 36 -17 45 52 20 -24
Ženy 23 35 -12 62 48 32 2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 23
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4 768
z toho muži 2 307
z toho ženy 2 461

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4 768
v tom ve věku 0-14 819
15-64 3 289
65 a více let 660

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 949
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 006
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 608
úplné střední s maturitou 936
vyšší odborné a nástavbové 110
vysokoškolské 265

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 4 651
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 6
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2 656
Nezjištěné vyznání 471

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 792
v tom zaměstnaní celkem 2 096
nezaměstnaní celkem 231

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 792
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 116
průmysl 976
stavebnictví 224
obchod,opravy motor. vozidel 201
doprava, pošty a telekomunikace 115
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 152
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 240

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 769
denně mimo obec 442
denně mimo obec nad 60min. 65

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 681
Cenzové domácnosti 1 843
v tom úplné rodiny 1 088
neúplné rodiny 228
nerodinné domácnosti 21
domácnosti jednotlivců 506

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 949
Trvale obydlené domy - rodinné domy 847
Neobydlené obydlené domy celkem 184
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 72
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 842
obce, státu 23
bytové družstvo - SBD 48
ostatní vlastnictví 36

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 949
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 562
vodovodem 929
plynem 572
ústředním topením 715

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 681
Trvale obydlené byty v rodin. domech 952
Neobydlené byty 242

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 681
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 832
v osobním vlastnictví 156
nájemní 184
člena bytového družstva 363

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 681
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 082
vodovod v bytě 1 657
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 251
ústřední topení, etážové topení 1 377
vlastní koupelna, sprchový kout 1 628

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4 396
z toho muži 2 122
z toho ženy 2 274

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4 396
v tom ve věku 0-14 596
15-64 3 037
65 a více let 755

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 800
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 775
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 472
úplné střední s maturitou 990
vyšší odborné a nástavbové 122
vysokoškolské 348
nezjištěné vzdělání 88

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 134
v tom zaměstnaní celkem 1 922
nezaměstnaní celkem 212

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 134
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 56
průmysl 825
stavebnictví 143
obchod,opravy motor. vozidel 159
doprava a skladování 97
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 78
vzdělávání 117
zdravotní a sociální péče 85

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 967
denně mimo obec 435
Dojíždějící do zaměstnání 643
do škol 113

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 910
Obydlené rodinné domy 804
Obydlené bytové domy 96
Domy podle vlastnictví soukromých osob 750
obce, státu 11
spoluvlastnictví vlastníků bytů 91
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 749
Obydlené byty v rodinných domech 893
Neobydlené byty 364

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 749
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 761
v osobním vlastnictví 218
nájemní 302
družstevní 304

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 749
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 177
vodovod v bytě 1 639
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 368
ústřední topení 1 343
etážové topení 197

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 86 17 1 8 26 3 10 26 18
Muži 31 4 0 4 14 4 10 9
Ženy 34 13 1 4 12 4 6 16 9

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 81
Muži 44
Ženy 37

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,956%
Muži 1,875%
Ženy 2,776%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 16

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé3
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2
Dětský domov1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 2
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 3
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 2
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ano 2
most Ano 17
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 9
Parkoviště Ano 8
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 26
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 31
Škola Ano 5
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 6

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.2
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2021

Školy

Základní umělecká škola Bojkovice Základní umělecká škola
Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice Střední škola, Středisko volného času, Domov mládeže
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 Základní škola, Školní družina
Dětský domov Bojkovice Dětský domov
Mateřská škola, Bojkovice, Štefánikova 830, okres Uherské Hradiště Mateřská škola
Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Základní škola, Školní družina
Dům dětí a mládeže Bojkovice, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace8
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti98
Družstevní organizace3
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.742
Svobodná povolání17
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel21
Ostatní84

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců393
s 1-9 zaměst.- mikropodniky68
s 10-49 zaměst.- malé podniky27
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno501

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství57
B-E Průmysl celkem190
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl143
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného4
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví85
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid61
H Doprava a skladování19
I Ubytování; stravování a pohostinství26
J Informační a komunikační činnosti12
K Peněžnictví a pojišťovnictví12
L Činnosti v oblasti nemovitostí9
M Profesní; vědecké a technické činnosti49
N Administrativní a podpůrné činnosti8
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání11
Q Zdravotní a sociální péče9
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti15
S Ostatní činnosti44
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku4 187
Orná půda586
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady121
Ovocné sady42
Trvalé travní porosty (býv.louky)1 234
Pastviny175
Zemědělská půda1 983
Lesní půda1 699
Vodní plochy65
Zastavěné plochy71
Ostatní plochy370