Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nivnice (okres Uherské Hradiště)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 592439
NUTS5: CZ0722592439
LAU 1 (NUTS 4): CZ0722 - okres Uherské Hradiště
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Katastrální plocha (ha): 2548
Počet bydlících obyvatel k 2023: 3373
Nadmořská výška (m n.m.): 247
První písemná zpráva (rok): 1261

Informace

Samospráva

Obecní úřad Nivnice      
Sídliště 1000      
68751 Nivnice   Starosta/tka: Miroslav Vykydal
    Telefon: 572693126
Pošta: Nivnice E-mail: ou@ou.nivnice.cz
IČ: 00291170    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-12:00,12:30-17:00, Út.,Čt.,Pá.,8:00-12:00,12:30-14:00    
Telefon: 572 693 126    
Datová schránka: 8k6bsjq E-mail: ou@ou.nivnice.cz
Web: www.nivnice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Nivnice

Základní sídelní jednotka díl

Nivnice

Část obce díl

Nivnice

Územně technická jednotka

UTJ Nivnice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Uherském Brodě
26. dubna 1917
68801
572613311
podatelna3308@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3308
Hygienická stanice Územní pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 144
68601
572430714
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25230-uzemni-pracoviste-uherske-hradiste
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Uherský Brod
Svatopluka Čecha 1365
68801
572610450
kp.uhbrod@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ubrod, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Uher-Brod/Katastralni-pracoviste-Uhersky-Brod.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Nivnice - Matrika
Sídliště 1000
68751
572693276
podatelna@ou.nivnice.cz
www.nivnice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Sídliště 1000
68751
572 693 126
ou@ou.nivnice.cz
www.nivnice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Uherské Hradiště
Stojanova 484
68601
572539111
posta.uh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/uherske-hradiste#obsah
Soud Okresní soud v Uherském Hradišti
Svatováclavská 568
68669
572523290
podatelna@osoud.uhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště
Velehradská třída 1217
68671
572419411
podatelna@osz.uhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=107&j=117&k=1160
Stavební úřad Městský úřad Uherský Brod - Odbor stavebního úřadu
Masarykovo nám. 136
68801
572805300
podatelna@ub.cz
www.ub.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12478
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště
Na Morávce 1215
68652
950170211
podatelna.uh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/uherske-hradiste
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherský Brod
Svat. Čecha 1365
68801
950170541
podatelna.uh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/uhersky-brod
Živnostenský úřad MÚ Uherský Brod - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 136
68801
572615330
zdenka.miklickova@ub.cz
www.ub.cz

Euroregiony

Bílé Karpaty

Účel: Všestranný rozvoj přeshraničního regionu zahrnující území působení sdružení Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně a území působení sdružení Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kraj: Zlínský kraj
Rok založení: 2000
Předseda: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Kontaktní telefon: 573776055
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
WWW: www.regionbilekarpaty.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Východní Slovácko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Suchá Loz 72/x, 687 53 Suchá Loz
Založeno: 15.12.2005
Kontaktní telefon: 605707757
E-mail: petr.gazdik@gmail.com
WWW: www.masvychodnislovacko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 373 542 2 168 192 674 3 373
Muži 1 667 278 1 126 107 286 1 654
Ženy 1 665 264 1 042 85 388 1 664

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 32 40 -10 72 75 -3 -11
Muži 23 26 -3 39 30 29 6
Ženy 12 25 -13 42 40 33 -11

Data pro rok 2023

Počet sňatků 21
Počet rozvodů 8

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 236
z toho muži 1 566
z toho ženy 1 670

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 236
v tom ve věku 0-14 542
15-64 2 245
65 a více let 449

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 694
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 730
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 060
úplné střední s maturitou 697
vyšší odborné a nástavbové 56
vysokoškolské 149

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3 175
Cizinci s dlouhodobým pobytem 15
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 8
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2 716
Nezjištěné vyznání 145

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 144
v tom zaměstnaní celkem 1 420
nezaměstnaní celkem 85

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 144
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 85
průmysl 703
stavebnictví 138
obchod,opravy motor. vozidel 141
doprava, pošty a telekomunikace 43
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 59
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 142

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 958
denně mimo obec 776
denně mimo obec nad 60min. 37

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 022
Cenzové domácnosti 1 148
v tom úplné rodiny 815
neúplné rodiny 105
nerodinné domácnosti 18
domácnosti jednotlivců 210

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 837
Trvale obydlené domy - rodinné domy 817
Neobydlené obydlené domy celkem 114
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 4
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36
Domy podle vlastnictví soukromých osob 806
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 13
ostatní vlastnictví 9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 837
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 719
vodovodem 821
plynem 643
ústředním topením 673

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 022
Trvale obydlené byty v rodin. domech 924
Neobydlené byty 124

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 022
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 841
v osobním vlastnictví 9
nájemní 29
člena bytového družstva 63

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 022
Byty podle vybavení plyn v bytě 781
vodovod v bytě 1 004
připojení na veřejnou kanalizační síť 885
ústřední topení, etážové topení 825
vlastní koupelna, sprchový kout 992

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 277
z toho muži 1 593
z toho ženy 1 684

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 277
v tom ve věku 0-14 468
15-64 2 272
65 a více let 534

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 809
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 544
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 038
úplné střední s maturitou 808
vyšší odborné a nástavbové 82
vysokoškolské 265
nezjištěné vzdělání 66

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 559
v tom zaměstnaní celkem 1 436
nezaměstnaní celkem 123

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 559
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 70
průmysl 558
stavebnictví 146
obchod,opravy motor. vozidel 136
doprava a skladování 61
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 59
vzdělávání 94
zdravotní a sociální péče 77

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 925
denně mimo obec 692
Dojíždějící do zaměstnání 292
do škol 19

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 891
Obydlené rodinné domy 869
Obydlené bytové domy 16
Domy podle vlastnictví soukromých osob 809
obce, státu 5
spoluvlastnictví vlastníků bytů 57
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 085
Obydlené byty v rodinných domech 988
Neobydlené byty 164

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 085
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 885
v osobním vlastnictví 11
nájemní 25
družstevní 68

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 085
Byty podle vybavení plyn v bytě 838
vodovod v bytě 1 036
připojení na veřejnou kanalizační síť 975
ústřední topení 956
etážové topení 7

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 52 11 0 3 20 1 3 18 14
Muži 21 6 0 2 14 0 1 12 4
Ženy 21 5 0 1 6 1 2 6 10

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 46
Muži 21
Ženy 25

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,122%
Muži 1,550%
Ženy 2,399%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 6

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa2
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 9
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 6
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 22
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 11
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.1
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti69
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.608
Svobodná povolání20
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel6
Ostatní41

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců276
s 1-9 zaměst.- mikropodniky65
s 10-49 zaměst.- malé podniky8
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno417

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství17
B-E Průmysl celkem158
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl89
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného11
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa4
F Stavebnictví66
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid50
H Doprava a skladování6
I Ubytování; stravování a pohostinství15
J Informační a komunikační činnosti8
K Peněžnictví a pojišťovnictví16
L Činnosti v oblasti nemovitostí5
M Profesní; vědecké a technické činnosti49
N Administrativní a podpůrné činnosti5
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče6
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti9
S Ostatní činnosti39
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 548
Orná půda1 700
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady81
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)244
Pastviny35
Zemědělská půda2 026
Lesní půda150
Vodní plochy49
Zastavěné plochy54
Ostatní plochy269