Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Březina (okres Vyškov)

Typ sídla: vojenský újezd
ZUJ (kód obce): 592935
NUTS5: CZ0646592935
LAU 1 (NUTS 4): CZ0646 - okres Vyškov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vojenský újezd Březina
Obec s rozšířenou působností: Vyškov
Katastrální plocha (ha): 14962
Počet bydlících obyvatel k 2023: 0
Nadmořská výška (m n.m.): 360
První písemná zpráva (rok): 1949
city flag city symbol

Informace

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Doubrava u Březiny Kotáry Osina
Pulkava Stříbrná u Březiny Žbánov

Základní sídelní jednotka díl

Březina Doubrava Kotáry
Osina Pulkava Žbánov

Část obce díl

Březina

Územně technická jednotka

UTJ Doubrava u Březiny UTJ Kotáry UTJ Osina
UTJ Pulkava UTJ Stříbrná u Březiny UTJ Žbánov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vyškově
Dobrovského 422/ 3
68201
517302111
podatelna3019@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3019
Hygienická stanice Územní pracoviště Vyškov
Masarykovo náměstí 16
68201
516777511
eva.zouharova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Vyškov
II. Odboje 401/1
68201
517324511
kp.vyskov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vyskov
Matriční úřad Vojenský újezd Březina - Matrika
Dědická 29
68203
 +420 973 451 849
podatelna@vojujezd-brezina.cz
www.vojujezd-brezina.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Vyškov
Dvořákova 119/36
68201
517319111
posta.vy@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/vyskov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Vyškov
Svatopluka Čecha 14
68201
517324851
podatelna@osz.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=111&j=121&k=1196
Soud Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova 28
68201
517348465
podatelna@osoud.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=198&j=208&k=1979
Stavební úřad Újezdní úřad vojenského újezdu Březina - Stavební úřad
Víta Nejedlého 692
68201
973451841
podatelna@vojujezd-brezina.cz
www.vojujezd-brezina.cz
Újezdní úřad Újezdní úřad
Víta Nejedlého 692
68201
973 453 164
tajemnik@vojujezd-brezina.cz; podatelna@vojujezd-brezina.cz
www.vojujezd-brezina.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vyškov
Palánek 375/3a
68201
950174111
podatelna.vy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vyskov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kyjov
třída Komenského 50/10
69701
950115200
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kyjov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 117
69801
950115250
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/veseli-nad-moravou
Živnostenský úřad MÚ Vyškov - Obecní živnostenský úřad
Nádražní 7
68211
517301520
j.otahalova@meuvyskov.cz
www.vyskov-mesto.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 0 0 0 0 0 0
Muži 0 0 0 0 0 0
Ženy 0 0 0 0 0 0

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
Muži 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 0 0 0 0 0 0 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 7
z toho muži 5
z toho ženy 2

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 7
v tom ve věku 0-14 0
15-64 7
65 a více let 0

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 7
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1
vyučení a stř. odborné bez mat. 1
úplné střední s maturitou 4
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 7
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1
v tom zaměstnaní celkem 6
nezaměstnaní celkem 0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 0
stavebnictví 0
obchod,opravy motor. vozidel 0
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 0

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 6
denně mimo obec 6
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 4
Cenzové domácnosti 4
v tom úplné rodiny 2
neúplné rodiny 0
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 2

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 4
Trvale obydlené domy - rodinné domy 4
Neobydlené obydlené domy celkem 1
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 73
Domy podle vlastnictví soukromých osob 0
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 4
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 3
plynem 0
ústředním topením 3

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 4
Trvale obydlené byty v rodin. domech 4
Neobydlené byty 1

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 4
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 0
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 4
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 3
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 3
vlastní koupelna, sprchový kout 3

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 0
z toho muži 0
z toho ženy 0

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 0
v tom ve věku 0-14 0
15-64 0
65 a více let 0

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 0
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 0
vyučení a stř. odborné bez mat. 0
úplné střední s maturitou 0
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 0
nezjištěné vzdělání 0

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 0
v tom zaměstnaní celkem 0
nezaměstnaní celkem 0

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 0
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 0
průmysl 0
stavebnictví 0
obchod,opravy motor. vozidel 0
doprava a skladování 0
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
vzdělávání 0
zdravotní a sociální péče 0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 0
denně mimo obec 0
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 0
Obydlené rodinné domy 0
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 0
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 0
Obydlené byty v rodinných domech 0
Neobydlené byty 2

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 0
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 0
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 0
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 0
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 0
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 0
Muži 0
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 0,000%
Muži %
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti0
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.0
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní0

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců0
s 1-9 zaměst.- mikropodniky0
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno0

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství0
B-E Průmysl celkem0
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl0
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví0
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid0
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství0
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti0
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení0
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti0
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku14 962
Orná půda0
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady3
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)80
Pastviny5
Zemědělská půda83
Lesní půda12 569
Vodní plochy29
Zastavěné plochy4
Ostatní plochy2 276