Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Habrovany (okres Vyškov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 593028
NUTS5: CZ0646593028
LAU 1 (NUTS 4): CZ0646 - okres Vyškov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rousínov
Obec s rozšířenou působností: Vyškov
Katastrální plocha (ha): 552
Počet bydlících obyvatel k 2023: 920
Nadmořská výška (m n.m.): 314
První písemná zpráva (rok): 1350
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Habrovany      
Habrovany 345      
68301 Habrovany   Starosta/tka: Jaroslava Stejskalová
    Telefon: 517 374 274, 724 186 374
Pošta: Rousínov u Vyškova E-mail: starosta@habrovany.cz
IČ: 00291757    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 517 374 274    
Datová schránka: xyca2bc E-mail: obec@habrovany.cz
Web: www.habrovany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Habrovany

Základní sídelní jednotka díl

Habrovany Ve žlebě

Část obce díl

Habrovany

Územně technická jednotka

UTJ Habrovany

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vyškově
Dobrovského 422/ 3
68201
517302111
podatelna3019@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3019
Hygienická stanice Územní pracoviště Vyškov
Masarykovo náměstí 16
68201
516777511
eva.zouharova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Vyškov
II. Odboje 401/1
68201
517324511
kp.vyskov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vyskov
Matriční úřad Městský úřad Rousínov - Matrika
Sušilovo nám. 56
68301
517 324 838
hrachovinova@rousinov.cz
www.rousinov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
345
68301
517 374 274
obec@habrovany.cz
www.habrovany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Vyškov
Dvořákova 119/36
68201
517319111
posta.vy@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/vyskov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Vyškov
Svatopluka Čecha 14
68201
517324851
podatelna@osz.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=111&j=121&k=1196
Soud Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova 28
68201
517348465
podatelna@osoud.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=198&j=208&k=1979
Stavební úřad Městský úřad Rousínov - Stavební úřad
Sušilovo náměstí 84/56
68301
517324827
radnice@rousinov.cz
www.rousinov.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13153
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vyškov
Palánek 375/3a
68201
950174111
podatelna.vy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vyskov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kyjov
třída Komenského 50/10
69701
950115200
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kyjov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 117
69801
950115250
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/veseli-nad-moravou
Živnostenský úřad MÚ Vyškov - Obecní živnostenský úřad
Nádražní 7
68211
517301520
j.otahalova@meuvyskov.cz
www.vyskov-mesto.cz

MAS

MAS Vyškovsko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Rostěnice 109/x, 682 01 Vyškov
Založeno: 17.12.2004
Kontaktní telefon: 517330610
E-mail: masvyskovsko@seznam.cz
WWW: www.masvyskovsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 920 181 562 51 163 920
Muži 448 95 296 22 69 451
Ženy 430 86 266 29 94 430

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 10 -11 33 17 16 14
Muži 5 7 -2 8 9 21 -3
Ženy 7 5 2 7 9 18 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 743
z toho muži 376
z toho ženy 367

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 743
v tom ve věku 0-14 105
15-64 508
65 a více let 130

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 638
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 180
vyučení a stř. odborné bez mat. 283
úplné střední s maturitou 127
vyšší odborné a nástavbové 15
vysokoškolské 30

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 719
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 336
Nezjištěné vyznání 98

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 555
v tom zaměstnaní celkem 309
nezaměstnaní celkem 30

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 555
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 123
stavebnictví 32
obchod,opravy motor. vozidel 28
doprava, pošty a telekomunikace 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 46

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 237
denně mimo obec 204
denně mimo obec nad 60min. 15

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 227
Cenzové domácnosti 264
v tom úplné rodiny 178
neúplné rodiny 19
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 65

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 207
Trvale obydlené domy - rodinné domy 202
Neobydlené obydlené domy celkem 69
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 28
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 201
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 207
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 98
vodovodem 198
plynem 179
ústředním topením 165

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 227
Trvale obydlené byty v rodin. domech 210
Neobydlené byty 70

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 227
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 196
v osobním vlastnictví 0
nájemní 15
člena bytového družstva 3

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 227
Byty podle vybavení plyn v bytě 190
vodovod v bytě 215
připojení na veřejnou kanalizační síť 114
ústřední topení, etážové topení 189
vlastní koupelna, sprchový kout 205

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 829
z toho muži 413
z toho ženy 416

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 829
v tom ve věku 0-14 131
15-64 565
65 a více let 131

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 698
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 140
vyučení a stř. odborné bez mat. 258
úplné střední s maturitou 171
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 66
nezjištěné vzdělání 35

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 386
v tom zaměstnaní celkem 349
nezaměstnaní celkem 37

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 386
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 129
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 36
doprava a skladování 20
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
vzdělávání 16
zdravotní a sociální péče 29

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 163
denně mimo obec 150
Dojíždějící do zaměstnání 46
do škol 12

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 240
Obydlené rodinné domy 235
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 217
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 14
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 278
Obydlené byty v rodinných domech 247
Neobydlené byty 88

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 278
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 212
v osobním vlastnictví 4
nájemní 32
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 278
Byty podle vybavení plyn v bytě 218
vodovod v bytě 254
připojení na veřejnou kanalizační síť 155
ústřední topení 250
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 14 1 1 1 2 1 1 9 1
Muži 5 0 1 0 4
Ženy 5 1 0 1 1 1 1 5 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 13
Muži 5
Ženy 8

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,313%
Muži 1,724%
Ženy 3,008%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.168
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní17

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců89
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno112

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem37
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl24
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví16
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid14
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství8
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti14
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti10
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku552
Orná půda378
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady37
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)9
Pastviny3
Zemědělská půda429
Lesní půda37
Vodní plochy4
Zastavěné plochy18
Ostatní plochy64