Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Slavkov u Brna (okres Vyškov)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 593583
NUTS5: CZ0646593583
LAU 1 (NUTS 4): CZ0646 - okres Vyškov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Slavkov u Brna
Obec s rozšířenou působností: Slavkov u Brna
Katastrální plocha (ha): 1495
Počet bydlících obyvatel k 2023: 7169
Nadmořská výška (m n.m.): 211
První písemná zpráva (rok): 1237

Informace

Samospráva

Městský úřad Slavkov u Brna      
Palackého náměstí 65      
68401 Slavkov u Brna   Starosta/tka: Michal Boudný
    Telefon: 544 121 111, 776 061 569
Pošta: Slavkov u Brna E-mail: starosta@meuslavkov.cz
IČ: 00292311    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 544 121 111    
Datová schránka: zrvbwe4 E-mail: mesto@meuslavkov.cz
Web: www.slavkov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Slavkov u Brna

Základní sídelní jednotka díl

Bučovická Cukrovarský rybník Dlouhé pole
Kozí hory Pod Oborou Pod Vinohrady
Pod Zlatou horou Slavkov u Brna-střed U nádraží
U zámecké zahrady Východní Předměstí Zámek
Zelnice Zlatá hora

Část obce díl

Slavkov u Brna

Územně technická jednotka

UTJ Slavkov u Brna

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Slavkově u Brna
Palackého náměstí 89
68401
544424311
podatelna3016@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3016
Hygienická stanice Územní pracoviště Vyškov
Masarykovo náměstí 16
68201
516777511
eva.zouharova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Vyškov
II. Odboje 401/1
68201
517324511
kp.vyskov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vyskov
Matriční úřad Městský úřad Slavkov u Brna - Matrika
Palackého nám. 65
68401
+ 420 544 121 122
vladislava.winterova@slavkov.cz
www.slavkov.cz
Městský úřad Městský úřad
Palackého náměstí 65
68401
544 121 111
mesto@meuslavkov.cz
www.slavkov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Vyškov
Dvořákova 119/36
68201
517319111
posta.vy@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/vyskov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Vyškov
Svatopluka Čecha 14
68201
517324851
podatelna@osz.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=111&j=121&k=1196
Soud Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova 28
68201
517348465
podatelna@osoud.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=198&j=208&k=1979
Stavební úřad Městský úřad Slavkov u Brna - Stavební úřad
Palackého nám. 65
68401
544121113
podatelna@meuslavkov.cz
www.slavkov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12311
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kyjov
třída Komenského 50/10
69701
950115200
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kyjov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 117
69801
950115250
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/veseli-nad-moravou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slavkov u Brna
Koláčkovo náměstí 727
68401
950174111
podatelna.vy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/slavkov-u-brna
Živnostenský úřad MÚ Slavkov u Brna - Obecní živnostenský úřad
Palackého nám. 260
68401
544121140
libuse.pilatova@slavkov.cz
www.slavkov.cz

Euroregiony

Pomoraví

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Rok založení:
Předseda: Mgr. Miroslav Ondruš
Kontaktní telefon: (plus 43) 2742 71800
E-mail: office@noeregional.at
WWW: www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/ , https://www.noeregional.at
Dokumenty:

MAS

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Hrušky 166/x, 683 52 Hrušky
Založeno: 31.3.2006
Kontaktní telefon: 604318732
E-mail: tomanova@slavkovskebojiste.cz
WWW: www.slavkovskebojiste.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 7 169 1 411 4 430 365 1 326 7 169
Muži 3 361 701 2 187 183 548 3 348
Ženy 3 631 710 2 243 182 778 3 646

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 67 59 7 243 249 -6 2
Muži 54 42 12 95 74 75 33
Ženy 47 31 16 114 109 93 21

Data pro rok 2023

Počet sňatků 42
Počet rozvodů 12

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 5 881
z toho muži 2 853
z toho ženy 3 028

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 5 881
v tom ve věku 0-14 989
15-64 4 129
65 a více let 763

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 892
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 065
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 942
úplné střední s maturitou 1 246
vyšší odborné a nástavbové 170
vysokoškolské 445

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 5 724
Cizinci s dlouhodobým pobytem 25
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 5
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2 460
Nezjištěné vyznání 364

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 4 450
v tom zaměstnaní celkem 2 836
nezaměstnaní celkem 212

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 4 450
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 119
průmysl 892
stavebnictví 328
obchod,opravy motor. vozidel 347
doprava, pošty a telekomunikace 176
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 154
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 442

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 267
denně mimo obec 1 002
denně mimo obec nad 60min. 185

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 2 100
Cenzové domácnosti 2 320
v tom úplné rodiny 1 384
neúplné rodiny 275
nerodinné domácnosti 65
domácnosti jednotlivců 596

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 131
Trvale obydlené domy - rodinné domy 967
Neobydlené obydlené domy celkem 100
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 11
Průměrné stáří trvale obydlených domů 40
Domy podle vlastnictví soukromých osob 948
obce, státu 42
bytové družstvo - SBD 98
ostatní vlastnictví 36

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 131
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 055
vodovodem 1 124
plynem 863
ústředním topením 996

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 2 100
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 104
Neobydlené byty 175

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2 100
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 948
v osobním vlastnictví 29
nájemní 417
člena bytového družstva 542

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2 100
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 134
vodovod v bytě 2 080
připojení na veřejnou kanalizační síť 2 005
ústřední topení, etážové topení 1 856
vlastní koupelna, sprchový kout 2 056

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 6 207
z toho muži 2 994
z toho ženy 3 213

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 6 207
v tom ve věku 0-14 885
15-64 4 343
65 a více let 967

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 5 322
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 878
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 832
úplné střední s maturitou 1 458
vyšší odborné a nástavbové 249
vysokoškolské 702
nezjištěné vzdělání 188

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3 174
v tom zaměstnaní celkem 2 912
nezaměstnaní celkem 262

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3 174
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 750
stavebnictví 254
obchod,opravy motor. vozidel 328
doprava a skladování 126
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 146
vzdělávání 198
zdravotní a sociální péče 218

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 274
denně mimo obec 842
Dojíždějící do zaměstnání 1 319
do škol 508

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 234
Obydlené rodinné domy 1 045
Obydlené bytové domy 171
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 013
obce, státu 40
spoluvlastnictví vlastníků bytů 73
nezjištěno 20

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 2 310
Obydlené byty v rodinných domech 1 180
Neobydlené byty 296

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2 310
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 980
v osobním vlastnictví 236
nájemní 415
družstevní 448

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2 310
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 459
vodovod v bytě 2 174
připojení na veřejnou kanalizační síť 2 248
ústřední topení 2 111
etážové topení 65

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 157 18 1 10 41 3 22 48 34
Muži 55 8 6 24 1 7 26 15
Ženy 65 10 1 4 17 2 15 22 19

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 145
Muži 58
Ženy 87

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,273%
Muži 2,256%
Ženy 3,879%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 31

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé5
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa4
Zařízení lékárenské péče (lékárny)6

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 4
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 7
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 5
LDN Ne
Lekárna Ano 3
most Ano 16
Obecní úřad Ano 3
Obchod s potravinami Ano 10
Ordinace lékaře Ano 16
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 30
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 4
Sportoviště Ano 27
Škola Ano 6
Trafostanice Ano 16
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola2
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.3
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk2
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace Základní škola
Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže
Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Školní družina
Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově u Brna Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace9
Akciové společnosti12
Obchodní společnosti217
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.1 267
Svobodná povolání66
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel13
Ostatní149

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců698
s 1-9 zaměst.- mikropodniky139
s 10-49 zaměst.- malé podniky31
s 50-249 zaměst.- střed.podn.12
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno866

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství29
B-E Průmysl celkem248
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl151
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného16
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa3
F Stavebnictví144
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid160
H Doprava a skladování36
I Ubytování; stravování a pohostinství38
J Informační a komunikační činnosti38
K Peněžnictví a pojišťovnictví31
L Činnosti v oblasti nemovitostí39
M Profesní; vědecké a technické činnosti132
N Administrativní a podpůrné činnosti30
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání27
Q Zdravotní a sociální péče27
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti34
S Ostatní činnosti83
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno27

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 495
Orná půda912
Chmelnice0
Vinice2
Zahrady106
Ovocné sady20
Trvalé travní porosty (býv.louky)24
Pastviny3
Zemědělská půda1 063
Lesní půda22
Vodní plochy32
Zastavěné plochy83
Ostatní plochy294