Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hodonice (okres Znojmo)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 594067
NUTS5: CZ0647594067
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 872
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1786
Nadmořská výška (m n.m.): 205
První písemná zpráva (rok): 1281

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hodonice      
Obecní 287      
67125 Hodonice   Starosta/tka: Pavel Houšť
    Telefon: 515234329
Pošta: Hodonice E-mail: starosta@hodonice.cz
IČ: 00292788    
Úřední hodiny: Po,St:7-12, 12.30-16; Čt:7-12    
Telefon: 515 234 448    
Datová schránka: hz4becg E-mail: ouhodonice@hodonice.cz
Web: www.hodonice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hodonice

Základní sídelní jednotka díl

Hodonice

Část obce díl

Hodonice

Územně technická jednotka

UTJ Hodonice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Obecní úřad Hodonice - Matrika
Obecní 287
67125
515234498
matrika@hodonice.cz
www.hodonice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Obecní 287
67125
515 234 448
ouhodonice@hodonice.cz
www.hodonice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Obecní úřad Hodonice - Stavební úřad
Obecní 287
67125
515234310
stavebniurad@hodonice.cz
www.hodonice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13284
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dvořákova 21/x, 669 02 Znojmo
Založeno: 7.10.2005
Kontaktní telefon: 774073004
E-mail: MASZV@seznam.cz
WWW: www.znojemskevinarstvi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 786 292 1 176 98 307 1 786
Muži 893 149 603 47 127 889
Ženy 886 143 573 51 180 880

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 20 14 0 58 53 5 11
Muži 7 9 -2 24 26 -14 -4
Ženy 11 6 5 22 36 10 -9

Data pro rok 2023

Počet sňatků 14
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 507
z toho muži 745
z toho ženy 762

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 507
v tom ve věku 0-14 293
15-64 1 090
65 a více let 124

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 214
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 392
vyučení a stř. odborné bez mat. 503
úplné střední s maturitou 235
vyšší odborné a nástavbové 31
vysokoškolské 37

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 460
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 457
Nezjištěné vyznání 79

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 187
v tom zaměstnaní celkem 667
nezaměstnaní celkem 124

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 187
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 72
průmysl 307
stavebnictví 92
obchod,opravy motor. vozidel 89
doprava, pošty a telekomunikace 40
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 43
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 44

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 385
denně mimo obec 321
denně mimo obec nad 60min. 24

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 495
Cenzové domácnosti 548
v tom úplné rodiny 357
neúplné rodiny 66
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 120

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 284
Trvale obydlené domy - rodinné domy 250
Neobydlené obydlené domy celkem 30
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46
Domy podle vlastnictví soukromých osob 252
obce, státu 8
bytové družstvo - SBD 9
ostatní vlastnictví 15

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 284
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 78
vodovodem 282
plynem 255
ústředním topením 216

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 495
Trvale obydlené byty v rodin. domech 256
Neobydlené byty 45

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 495
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 243
v osobním vlastnictví 86
nájemní 107
člena bytového družstva 36

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 495
Byty podle vybavení plyn v bytě 378
vodovod v bytě 492
připojení na veřejnou kanalizační síť 284
ústřední topení, etážové topení 442
vlastní koupelna, sprchový kout 482

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 766
z toho muži 891
z toho ženy 875

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 766
v tom ve věku 0-14 353
15-64 1 252
65 a více let 156

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 413
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 301
vyučení a stř. odborné bez mat. 566
úplné střední s maturitou 346
vyšší odborné a nástavbové 56
vysokoškolské 89
nezjištěné vzdělání 50

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 891
v tom zaměstnaní celkem 773
nezaměstnaní celkem 118

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 891
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 235
stavebnictví 67
obchod,opravy motor. vozidel 75
doprava a skladování 51
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 45
vzdělávání 28
zdravotní a sociální péče 38

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 318
denně mimo obec 272
Dojíždějící do zaměstnání 228
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 359
Obydlené rodinné domy 317
Obydlené bytové domy 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 278
obce, státu 18
spoluvlastnictví vlastníků bytů 47
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 636
Obydlené byty v rodinných domech 331
Neobydlené byty 50

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 636
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 276
v osobním vlastnictví 124
nájemní 153
družstevní 26

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 636
Byty podle vybavení plyn v bytě 498
vodovod v bytě 596
připojení na veřejnou kanalizační síť 589
ústřední topení 567
etážové topení 35

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 56 6 1 7 17 4 15 18 11
Muži 20 4 3 9 1 4 11 3
Ženy 27 2 0 4 8 3 11 7 8

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 56
Muži 29
Ženy 27

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,762%
Muži 2,961%
Ženy 4,712%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 6

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska3
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 10
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 8
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 10
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Hodonice, okr. Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.240
Svobodná povolání12
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel7
Ostatní34

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců105
s 1-9 zaměst.- mikropodniky25
s 10-49 zaměst.- malé podniky8
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno199

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství20
B-E Průmysl celkem53
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl26
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví33
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid19
H Doprava a skladování8
I Ubytování; stravování a pohostinství12
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví6
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti16
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti7
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku872
Orná půda591
Chmelnice0
Vinice4
Zahrady20
Ovocné sady55
Trvalé travní porosty (býv.louky)17
Pastviny7
Zemědělská půda686
Lesní půda39
Vodní plochy3
Zastavěné plochy28
Ostatní plochy116