Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jiřice u Miroslavi (okres Znojmo)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 594229
NUTS5: CZ0647594229
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Miroslav
Obec s rozšířenou působností: Moravský Krumlov
Katastrální plocha (ha): 853
Počet bydlících obyvatel k 2023: 458
Nadmořská výška (m n.m.): 198
První písemná zpráva (rok): 1385
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Jiřice u Miroslavi      
Jiřice u Miroslavi 42      
67178 Jiřice u Miroslavi   Starosta/tka: Magda Hladíková
    Telefon: 515 331 115, 724 185 908
Pošta: Jiřice u Miroslavi E-mail:
IČ: 00292940    
Úřední hodiny: Po.Stř.7-11.30,12-17.00,Út.Čt.7-11.30,12-15.00, Pá:7-11.30,12-13.00    
Telefon: 515 331 115    
Datová schránka: etzbtff E-mail: ou.jirice@seznam.cz
Web: www.jirice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Jiřice u Miroslavi

Základní sídelní jednotka díl

Jiřice u Miroslavi

Část obce díl

Jiřice u Miroslavi

Územně technická jednotka

UTJ Jiřice u Miroslavi

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Moravském Krumlově
Zámecká 8
67201
515304311
podatelna3015@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3015
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Městský úřad Miroslav - Matrika
nám. Svobody 1
67172
515266463
docekalova@mesto-miroslav.cz
www.mesto-miroslav.cz
Obecní úřad Obecní úřad
42
67178
515 331 115
ou.jirice@seznam.cz
www.jirice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Městský úřad Miroslav - Stavební úřad
nám. Svobody 1
67172
515333201
urad@mesto-miroslav.cz
www.mesto-miroslav.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13103
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Moravský Krumlov - Obecní živnostenský úřad
nám. Klášterní 125
67201
515300735
braunerovam@mkrumlov.cz
www.mkrumlov.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 458 82 301 26 92 458
Muži 244 43 162 13 41 245
Ženy 225 39 139 13 51 230

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 4 1 8 22 -14 -17
Muži 1 3 -2 12 3 2 7
Ženy 2 5 -3 8 5 3 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 425
z toho muži 212
z toho ženy 213

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 425
v tom ve věku 0-14 82
15-64 287
65 a více let 56

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 343
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 109
vyučení a stř. odborné bez mat. 169
úplné střední s maturitou 43
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 14

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 401
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 104
Nezjištěné vyznání 74

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 297
v tom zaměstnaní celkem 191
nezaměstnaní celkem 23

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 297
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 51
průmysl 29
stavebnictví 26
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava, pošty a telekomunikace 15
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 10

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 95
denně mimo obec 57
denně mimo obec nad 60min. 11

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 136
Cenzové domácnosti 151
v tom úplné rodiny 107
neúplné rodiny 15
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 26

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 123
Trvale obydlené domy - rodinné domy 116
Neobydlené obydlené domy celkem 14
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36
Domy podle vlastnictví soukromých osob 110
obce, státu 5
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 8

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 123
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 28
vodovodem 123
plynem 111
ústředním topením 91

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 136
Trvale obydlené byty v rodin. domech 117
Neobydlené byty 16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 136
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 92
v osobním vlastnictví 7
nájemní 16
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 136
Byty podle vybavení plyn v bytě 118
vodovod v bytě 136
připojení na veřejnou kanalizační síť 28
ústřední topení, etážové topení 111
vlastní koupelna, sprchový kout 133

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 423
z toho muži 213
z toho ženy 210

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 423
v tom ve věku 0-14 57
15-64 314
65 a více let 50

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 366
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 80
vyučení a stř. odborné bez mat. 170
úplné střední s maturitou 70
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 17
nezjištěné vzdělání 18

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 203
v tom zaměstnaní celkem 185
nezaměstnaní celkem 18

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 203
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 18
průmysl 39
stavebnictví 19
obchod,opravy motor. vozidel 19
doprava a skladování 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 8
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 67
denně mimo obec 60
Dojíždějící do zaměstnání 23
do škol 4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 129
Obydlené rodinné domy 122
Obydlené bytové domy 5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 108
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 14
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 149
Obydlené byty v rodinných domech 126
Neobydlené byty 12

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 149
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 105
v osobním vlastnictví 8
nájemní 17
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 149
Byty podle vybavení plyn v bytě 125
vodovod v bytě 137
připojení na veřejnou kanalizační síť 22
ústřední topení 129
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 2 0 1 5 1 1 5 1
Muži 2 0 0 1 0 2 0
Ženy 6 2 0 1 4 1 1 3 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 8
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,322%
Muži 1,258%
Ženy 1,439%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Jiřice u Miroslavi č. 89, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola, Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.94
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel5
Ostatní8

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců48
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno61

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem21
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl11
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví11
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid6
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku853
Orná půda680
Chmelnice0
Vinice35
Zahrady8
Ovocné sady25
Trvalé travní porosty (býv.louky)2
Pastviny2
Zemědělská půda750
Lesní půda17
Vodní plochy3
Zastavěné plochy15
Ostatní plochy68