Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lechovice (okres Znojmo)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 594334
NUTS5: CZ0647594334
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 573
Počet bydlících obyvatel k 2023: 570
Nadmořská výška (m n.m.): 197
První písemná zpráva (rok): 1287
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Lechovice      
Lechovice 32      
67163 Lechovice   Starosta/tka: Filip Vorlický
    Telefon: 515271206, 731 170 210
Pošta: Lechovice E-mail: info@obec-lechovice.cz
IČ: 00637424    
Úřední hodiny: Po,St:8-12,13-17.00    
Telefon: 515 271 206    
Datová schránka: c4tbm24 E-mail: lechovice@volny.cz
Web: www.obec-lechovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Lechovice

Základní sídelní jednotka díl

Lechovice U zámku

Část obce díl

Lechovice

Územně technická jednotka

UTJ Lechovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Úřad městyse Prosiměřice - Matrika
Prosiměřice 197
67161
515271136
matrika@prosimerice.cz
www.prosimerice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
32
67163
515 271 206
lechovice@volny.cz
www.obec-lechovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Úřad městyse Prosiměřice - Stavební úřad
Prosiměřice 197
67161
515271432
stavebni@prosimerice.cz
www.prosimerice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13441
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dvořákova 21/x, 669 02 Znojmo
Založeno: 7.10.2005
Kontaktní telefon: 774073004
E-mail: MASZV@seznam.cz
WWW: www.znojemskevinarstvi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 570 125 367 30 78 570
Muži 264 56 179 14 41 258
Ženy 277 69 188 16 37 270

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 4 1 23 23 0 0
Muži 4 2 2 7 3 11 6
Ženy 3 0 3 10 9 17 4

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 412
z toho muži 211
z toho ženy 201

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 412
v tom ve věku 0-14 80
15-64 291
65 a více let 41

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 332
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 103
vyučení a stř. odborné bez mat. 143
úplné střední s maturitou 59
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 397
Cizinci s dlouhodobým pobytem 8
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 5
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 196
Nezjištěné vyznání 48

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 374
v tom zaměstnaní celkem 160
nezaměstnaní celkem 41

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 374
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 30
průmysl 29
stavebnictví 32
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 10

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 104
denně mimo obec 86
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 135
Cenzové domácnosti 154
v tom úplné rodiny 92
neúplné rodiny 22
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 39

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 124
Trvale obydlené domy - rodinné domy 120
Neobydlené obydlené domy celkem 15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45
Domy podle vlastnictví soukromých osob 116
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 124
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 72
vodovodem 121
plynem 113
ústředním topením 96

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 135
Trvale obydlené byty v rodin. domech 123
Neobydlené byty 17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 135
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 109
v osobním vlastnictví 0
nájemní 13
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 135
Byty podle vybavení plyn v bytě 124
vodovod v bytě 131
připojení na veřejnou kanalizační síť 81
ústřední topení, etážové topení 109
vlastní koupelna, sprchový kout 130

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 462
z toho muži 240
z toho ženy 222

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 462
v tom ve věku 0-14 70
15-64 325
65 a více let 46

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 392
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 79
vyučení a stř. odborné bez mat. 147
úplné střední s maturitou 95
vyšší odborné a nástavbové 13
vysokoškolské 19
nezjištěné vzdělání 35

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 236
v tom zaměstnaní celkem 208
nezaměstnaní celkem 28

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 236
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 21
průmysl 45
stavebnictví 16
obchod,opravy motor. vozidel 28
doprava a skladování 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 74
denně mimo obec 68
Dojíždějící do zaměstnání 44
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 138
Obydlené rodinné domy 135
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 127
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 152
Obydlené byty v rodinných domech 139
Neobydlené byty 73

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 152
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 118
v osobním vlastnictví 0
nájemní 12
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 152
Byty podle vybavení plyn v bytě 122
vodovod v bytě 135
připojení na veřejnou kanalizační síť 120
ústřední topení 122
etážové topení 9

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 29 2 1 2 10 1 6 10 2
Muži 8 0 0 5 3 3 1
Ženy 11 2 1 2 5 2 3 7 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 25
Muži 14
Ženy 11

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,812%
Muži 3,804%
Ženy 5,851%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 9

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ne
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.102
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel9
Ostatní14

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců42
s 1-9 zaměst.- mikropodniky8
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno80

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství14
B-E Průmysl celkem19
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl10
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví12
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid4
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku573
Orná půda362
Chmelnice0
Vinice11
Zahrady15
Ovocné sady26
Trvalé travní porosty (býv.louky)1
Pastviny2
Zemědělská půda414
Lesní půda71
Vodní plochy17
Zastavěné plochy16
Ostatní plochy54