Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Morašice (okres Znojmo)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 594474
NUTS5: CZ0647594474
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 558
Počet bydlících obyvatel k 2023: 219
Nadmořská výška (m n.m.): 246
První písemná zpráva (rok): 1253
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Morašice      
Morašice 121      
67171 Morašice   Starosta/tka: Adéla Šotkovská
    Telefon: 515 339 154, 731 119 336
Pošta: Hostěradice E-mail: starosta@morasiceuznojma.cz
IČ: 00637441    
Úřední hodiny: Po.,11:00-17:00, Út.,Stř.,Čt.,Pá.,7:00-13:00    
Telefon: 515 339 154    
Datová schránka: ytebgr7 E-mail: obecmorasice@tiscali.cz
Web: morasiceuznojma.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Morašice

Základní sídelní jednotka díl

Morašice

Část obce díl

Morašice

Územně technická jednotka

UTJ Morašice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Úřad městyse Višňové - Matrika
Višňové 212
67138
515339130
 info@visnove.cz
www.visnove.cz
Obecní úřad Obecní úřad
121
67171
515 339 154
obecmorasice@tiscali.cz
morasiceuznojma.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Úřad městyse Višňové - Stavební úřad
Višňové 212
67138
515339108
info@visnove.cz
www.visnove.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13487
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Okružní 394/x, 672 01 Moravský Krumlov
Založeno: 28.6.2006
Kontaktní telefon: 725488725
E-mail: office@zivepomezi.cz
WWW: zivepomezi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 219 28 129 16 67 219
Muži 113 14 67 6 28 114
Ženy 118 14 62 10 39 119

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 5 -6 4 6 -2 -5
Muži 2 2 0 0 0 -1 0
Ženy 1 2 -1 5 1 0 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 238
z toho muži 112
z toho ženy 126

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 238
v tom ve věku 0-14 29
15-64 152
65 a více let 57

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 209
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 96
vyučení a stř. odborné bez mat. 74
úplné střední s maturitou 35
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 237
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 174
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 133
v tom zaměstnaní celkem 86
nezaměstnaní celkem 17

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 133
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 26
stavebnictví 20
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 11

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 72
denně mimo obec 53
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 91
Cenzové domácnosti 100
v tom úplné rodiny 60
neúplné rodiny 12
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 28

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 89
Trvale obydlené domy - rodinné domy 89
Neobydlené obydlené domy celkem 32
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 25
Průměrné stáří trvale obydlených domů 55
Domy podle vlastnictví soukromých osob 88
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 89
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 84
plynem 75
ústředním topením 47

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 91
Trvale obydlené byty v rodin. domech 91
Neobydlené byty 32

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 91
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 89
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 91
Byty podle vybavení plyn v bytě 76
vodovod v bytě 85
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 56
vlastní koupelna, sprchový kout 81

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 236
z toho muži 119
z toho ženy 117

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 236
v tom ve věku 0-14 28
15-64 152
65 a více let 56

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 208
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 66
vyučení a stř. odborné bez mat. 90
úplné střední s maturitou 36
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 10
nezjištěné vzdělání 2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 105
v tom zaměstnaní celkem 84
nezaměstnaní celkem 21

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 105
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 18
stavebnictví 16
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava a skladování 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 50
denně mimo obec 47
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 86
Obydlené rodinné domy 86
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 77
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 8
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 89
Obydlené byty v rodinných domech 89
Neobydlené byty 34

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 89
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 73
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 89
Byty podle vybavení plyn v bytě 64
vodovod v bytě 82
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 58
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 2 1 1 3 1 2 5 3
Muži 4 1 0 0 1 1 2 1
Ženy 6 1 1 1 2 1 1 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 2
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,651%
Muži 5,882%
Ženy 6,452%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti0
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.36
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců9
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno32

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem10
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl4
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví3
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku558
Orná půda480
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady5
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)2
Pastviny2
Zemědělská půda488
Lesní půda31
Vodní plochy0
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy31