Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Olbramkostel (okres Znojmo)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 594555
NUTS5: CZ0647594555
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 1077
Počet bydlících obyvatel k 2023: 532
Nadmořská výška (m n.m.): 363
První písemná zpráva (rok): 1263

Informace

Samospráva

Úřad městyse Olbramkostel      
Olbramkostel 69      
67151 Olbramkostel   Starosta/tka: Josef Veselý
    Telefon: 515 255 268, 720 511 265
Pošta: Kravsko E-mail:
IČ: 00636886    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-13:00,16:00-18:00, Út.,Čt.,Pá.,8:00-13:00    
Telefon: 515 255 268    
Datová schránka: pdpbmfj E-mail: ou.olbramkostel@tiscali.cz
Web: www.olbramkostel.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Olbramkostel

Základní sídelní jednotka díl

Olbramkostel

Část obce díl

Olbramkostel

Územně technická jednotka

UTJ Olbramkostel

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Městský úřad Znojmo - Matrika
Obroková 12
66922
515216297
monika.mala@muznojmo.cz
www.znojmocity.cz
Obecní úřad Úřad městyse
69
67151
515 255 268
ou.olbramkostel@tiscali.cz
www.olbramkostel.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Městský úřad Znojmo - Stavební úřad
Obroková 2/10
66922
515216267
info@muznojmo.cz
www.znojmocity.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12314
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Okružní 394/x, 672 01 Moravský Krumlov
Založeno: 28.6.2006
Kontaktní telefon: 725488725
E-mail: office@zivepomezi.cz
WWW: zivepomezi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 532 104 331 27 96 532
Muži 264 53 177 19 44 261
Ženy 257 51 154 8 52 250

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 3 6 15 13 2 1
Muži 2 5 -3 9 8 5 -2
Ženy 3 2 1 11 10 -1 2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 517
z toho muži 258
z toho ženy 259

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 517
v tom ve věku 0-14 98
15-64 347
65 a více let 72

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 419
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 147
vyučení a stř. odborné bez mat. 169
úplné střední s maturitou 75
vyšší odborné a nástavbové 13
vysokoškolské 13

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 509
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 223
Nezjištěné vyznání 75

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 325
v tom zaměstnaní celkem 220
nezaměstnaní celkem 36

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 325
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 47
průmysl 69
stavebnictví 28
obchod,opravy motor. vozidel 28
doprava, pošty a telekomunikace 16
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 140
denně mimo obec 120
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 167
Cenzové domácnosti 193
v tom úplné rodiny 127
neúplné rodiny 21
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 44

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 142
Trvale obydlené domy - rodinné domy 136
Neobydlené obydlené domy celkem 36
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 2
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46
Domy podle vlastnictví soukromých osob 132
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 142
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 25
vodovodem 126
plynem 105
ústředním topením 99

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 167
Trvale obydlené byty v rodin. domech 137
Neobydlené byty 37

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 167
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 116
v osobním vlastnictví 5
nájemní 10
člena bytového družstva 15

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 167
Byty podle vybavení plyn v bytě 121
vodovod v bytě 150
připojení na veřejnou kanalizační síť 25
ústřední topení, etážové topení 130
vlastní koupelna, sprchový kout 143

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 504
z toho muži 259
z toho ženy 245

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 504
v tom ve věku 0-14 85
15-64 340
65 a více let 77

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 419
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 116
vyučení a stř. odborné bez mat. 161
úplné střední s maturitou 89
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 18
nezjištěné vzdělání 16

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 231
v tom zaměstnaní celkem 196
nezaměstnaní celkem 35

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 231
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 23
průmysl 48
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 20
doprava a skladování 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
vzdělávání 6
zdravotní a sociální péče 9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 108
denně mimo obec 95
Dojíždějící do zaměstnání 55
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 143
Obydlené rodinné domy 137
Obydlené bytové domy 5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 131
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 175
Obydlené byty v rodinných domech 146
Neobydlené byty 48

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 175
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 119
v osobním vlastnictví 6
nájemní 7
družstevní 14

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 175
Byty podle vybavení plyn v bytě 125
vodovod v bytě 159
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 126
etážové topení 18

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 25 4 0 2 10 2 5 13 4
Muži 9 1 0 1 5 1 2 5 2
Ženy 14 3 0 1 5 1 3 8 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 24
Muži 15
Ženy 9

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 7,251%
Muži 5,233%
Ženy 5,844%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 8

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace2
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.88
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní18

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců27
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno89

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem16
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl8
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví6
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid2
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí5
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 077
Orná půda532
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady10
Ovocné sady5
Trvalé travní porosty (býv.louky)25
Pastviny3
Zemědělská půda571
Lesní půda421
Vodní plochy23
Zastavěné plochy12
Ostatní plochy49