Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Oleksovice (okres Znojmo)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 594571
NUTS5: CZ0647594571
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 1833
Počet bydlících obyvatel k 2023: 667
Nadmořská výška (m n.m.): 199
První písemná zpráva (rok): 1220
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Oleksovice      
Oleksovice 69      
67162 Oleksovice   Starosta/tka: Zdeněk Koukal
    Telefon: 515 271 413, 724 186 551
Pošta: Oleksovice E-mail: starosta.oleksovice@tiscali.cz
IČ: 00637475    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,7:00-11:30,12:30-17:00, Út.,Čt.,7:00-11:30,12:30-16:00, Pá.,7:00-13:00    
Telefon: 515 271 413    
Datová schránka: wbebvxg E-mail: podatelna.oleksovice@tiscali.cz, obec.oleksovice@tiscali.cz
Web: www.oleksovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Oleksovice

Základní sídelní jednotka díl

Oleksovice

Část obce díl

Oleksovice

Územně technická jednotka

UTJ Oleksovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Úřad městyse Prosiměřice - Matrika
Prosiměřice 197
67161
515271136
matrika@prosimerice.cz
www.prosimerice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
69
67162
515 271 413
podatelna.oleksovice@tiscali.cz, obec.oleksovice@tiscali.cz
www.oleksovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Úřad městyse Prosiměřice - Stavební úřad
Prosiměřice 197
67161
515271432
stavebni@prosimerice.cz
www.prosimerice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13441
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dvořákova 21/x, 669 02 Znojmo
Založeno: 7.10.2005
Kontaktní telefon: 774073004
E-mail: MASZV@seznam.cz
WWW: www.znojemskevinarstvi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 667 101 430 40 140 667
Muži 336 49 227 22 66 329
Ženy 325 52 203 18 74 315

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 9 8 -4 14 19 -5 -4
Muži 2 5 -3 13 7 8 3
Ženy 3 4 -1 19 7 6 11

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 696
z toho muži 342
z toho ženy 354

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 696
v tom ve věku 0-14 140
15-64 464
65 a více let 92

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 556
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 190
vyučení a stř. odborné bez mat. 285
úplné střední s maturitou 62
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 668
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 324
Nezjištěné vyznání 28

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 426
v tom zaměstnaní celkem 287
nezaměstnaní celkem 50

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 426
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 67
průmysl 78
stavebnictví 79
obchod,opravy motor. vozidel 31
doprava, pošty a telekomunikace 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 12

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 210
denně mimo obec 158
denně mimo obec nad 60min. 11

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 215
Cenzové domácnosti 244
v tom úplné rodiny 165
neúplné rodiny 22
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 53

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 190
Trvale obydlené domy - rodinné domy 185
Neobydlené obydlené domy celkem 25
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 15
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52
Domy podle vlastnictví soukromých osob 178
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 190
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 187
plynem 3
ústředním topením 119

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 215
Trvale obydlené byty v rodin. domech 192
Neobydlené byty 28

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 215
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 172
v osobním vlastnictví 2
nájemní 18
člena bytového družstva 11

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 215
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 210
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 144
vlastní koupelna, sprchový kout 201

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 673
z toho muži 335
z toho ženy 338

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 673
v tom ve věku 0-14 112
15-64 471
65 a více let 88

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 561
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 169
vyučení a stř. odborné bez mat. 252
úplné střední s maturitou 99
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 13
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 315
v tom zaměstnaní celkem 255
nezaměstnaní celkem 60

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 315
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 26
průmysl 52
stavebnictví 54
obchod,opravy motor. vozidel 24
doprava a skladování 16
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
vzdělávání 6
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 102
denně mimo obec 89
Dojíždějící do zaměstnání 7
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 192
Obydlené rodinné domy 185
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 151
obce, státu 5
spoluvlastnictví vlastníků bytů 31
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 223
Obydlené byty v rodinných domech 196
Neobydlené byty 35

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 223
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 165
v osobním vlastnictví 6
nájemní 22
družstevní 5

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 223
Byty podle vybavení plyn v bytě 92
vodovod v bytě 205
připojení na veřejnou kanalizační síť 203
ústřední topení 168
etážové topení 15

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 29 4 1 6 10 3 7 22 2
Muži 16 3 0 4 5 4 12 0
Ženy 15 1 1 2 5 1 3 10 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 29
Muži 17
Ženy 12

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,744%
Muži 6,926%
Ženy 5,911%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 5

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Oleksovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.126
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel9
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců44
s 1-9 zaměst.- mikropodniky7
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno112

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství13
B-E Průmysl celkem29
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl9
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví27
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 833
Orná půda1 275
Chmelnice0
Vinice42
Zahrady20
Ovocné sady16
Trvalé travní porosty (býv.louky)3
Pastviny2
Zemědělská půda1 356
Lesní půda272
Vodní plochy76
Zastavěné plochy18
Ostatní plochy111