Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Podmolí (okres Znojmo)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 594644
NUTS5: CZ0647594644
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 1383
Počet bydlících obyvatel k 2023: 160
Nadmořská výška (m n.m.): 402
První písemná zpráva (rok): 1433

Informace

Samospráva

Obecní úřad Podmolí      
Podmolí 70      
66902 Podmolí   Starosta/tka: Tomáš Šturala
    Telefon: 515236551
Pošta: Znojmo 2 E-mail:
IČ: 00637491    
Úřední hodiny: Po.,8:00-14:00, Stř.,8:00-12:00,13:00-17:00, Pá.,16:00-18:00    
Telefon: 515 236 551    
Datová schránka: p6ha2uy E-mail: obec@podmoli.cz
Web: www.podmoli.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Podmolí

Základní sídelní jednotka díl

Podmolí

Část obce díl

Podmolí

Územně technická jednotka

UTJ Podmolí

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Městský úřad Znojmo - Matrika
Obroková 12
66922
515216297
monika.mala@muznojmo.cz
www.znojmocity.cz
Obecní úřad Obecní úřad
70
66902
515 236 551
obec@podmoli.cz
www.podmoli.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Městský úřad Znojmo - Stavební úřad
Obroková 2/10
66922
515216267
info@muznojmo.cz
www.znojmocity.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12314
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dvořákova 21/x, 669 02 Znojmo
Založeno: 7.10.2005
Kontaktní telefon: 774073004
E-mail: MASZV@seznam.cz
WWW: www.znojemskevinarstvi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 160 20 98 7 48 160
Muži 87 14 53 3 22 86
Ženy 78 6 45 4 26 76

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 2 0 2 9 -7 -6
Muži 0 0 0 2 0 1 2
Ženy 0 4 -4 4 0 0 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 162
z toho muži 73
z toho ženy 89

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 162
v tom ve věku 0-14 21
15-64 125
65 a více let 16

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 141
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 54
vyučení a stř. odborné bez mat. 53
úplné střední s maturitou 28
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 159
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 64
Nezjištěné vyznání 26

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 96
v tom zaměstnaní celkem 77
nezaměstnaní celkem 10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 96
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 20
průmysl 20
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 7
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 65
denně mimo obec 57
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 52
Cenzové domácnosti 61
v tom úplné rodiny 35
neúplné rodiny 10
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 16

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 49
Trvale obydlené domy - rodinné domy 48
Neobydlené obydlené domy celkem 29
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 11
Průměrné stáří trvale obydlených domů 54
Domy podle vlastnictví soukromých osob 43
obce, státu 5
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 49
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 45
plynem 13
ústředním topením 39

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 52
Trvale obydlené byty v rodin. domech 48
Neobydlené byty 29

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 52
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 41
v osobním vlastnictví 0
nájemní 9
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 52
Byty podle vybavení plyn v bytě 12
vodovod v bytě 48
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 42
vlastní koupelna, sprchový kout 48

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 160
z toho muži 72
z toho ženy 88

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 160
v tom ve věku 0-14 20
15-64 119
65 a více let 21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 140
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 43
vyučení a stř. odborné bez mat. 46
úplné střední s maturitou 32
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 7
nezjištěné vzdělání 3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 75
v tom zaměstnaní celkem 65
nezaměstnaní celkem 10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 75
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 15
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 2

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 39
denně mimo obec 38
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 55
Obydlené rodinné domy 54
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 47
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 58
Obydlené byty v rodinných domech 55
Neobydlené byty 32

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 58
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 42
v osobním vlastnictví 2
nájemní 6
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 58
Byty podle vybavení plyn v bytě 28
vodovod v bytě 50
připojení na veřejnou kanalizační síť 49
ústřední topení 47
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 1 0 1 5 1 2 4 1
Muži 3 0 0 0 3 0 0 2
Ženy 4 1 0 1 2 1 2 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 3
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 7,143%
Muži 5,882%
Ženy 8,889%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.35
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců14
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno28

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství5
B-E Průmysl celkem8
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl5
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti0
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 383
Orná půda232
Chmelnice0
Vinice9
Zahrady5
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)25
Pastviny10
Zemědělská půda272
Lesní půda1 022
Vodní plochy30
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy54