Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Šatov (okres Znojmo)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 594881
NUTS5: CZ0647594881
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 1344
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1168
Nadmořská výška (m n.m.): 248
První písemná zpráva (rok): 1201

Informace

Samospráva

Úřad městyse Šatov      
Šatov 124      
67122 Šatov   Starosta/tka: Lenka Stupková
    Telefon: 515221690
Pošta: Šatov E-mail: ousatov@volny.cz
IČ: 00293580    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.30,12-17.00, Út,Čt:7-11.30,12-15.00, Pá:7-11.30,12-13.30    
Telefon: 515 221 662    
Datová schránka: fzab7i7 E-mail: ousatov@volny.cz
Web: www.obecsatov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Šatov

Základní sídelní jednotka díl

Šatov

Část obce díl

Šatov

Územně technická jednotka

UTJ Šatov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Úřad městyse Šatov - Matrika
Šatov 124
67122
515221662
dagmar.stojanova@obecsatov.cz
www.obecsatov.cz
Matriční úřad Obecní úřad Šumná - Matrika
Šumná 149
67102
515291300
ousumna@volny.cz
www.obecsumna.cz
Obecní úřad Úřad městyse
124
67122
515 221 662
ousatov@volny.cz
www.obecsatov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Městský úřad Znojmo - Stavební úřad
Obroková 2/10
66922
515216267
info@muznojmo.cz
www.znojmocity.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12314
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dvořákova 21/x, 669 02 Znojmo
Založeno: 7.10.2005
Kontaktní telefon: 774073004
E-mail: MASZV@seznam.cz
WWW: www.znojemskevinarstvi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 168 197 768 68 218 1 168
Muži 529 99 370 37 88 527
Ženy 572 98 398 31 130 562

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 13 14 -3 69 83 -14 -15
Muži 7 13 -6 19 16 32 -3
Ženy 6 7 -1 26 10 53 15

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 174
z toho muži 580
z toho ženy 594

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 174
v tom ve věku 0-14 201
15-64 825
65 a více let 148

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 973
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 384
vyučení a stř. odborné bez mat. 375
úplné střední s maturitou 165
vyšší odborné a nástavbové 17
vysokoškolské 30

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 078
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 378
Nezjištěné vyznání 90

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 729
v tom zaměstnaní celkem 475
nezaměstnaní celkem 109

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 729
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 63
průmysl 173
stavebnictví 78
obchod,opravy motor. vozidel 53
doprava, pošty a telekomunikace 26
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 36
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 31

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 287
denně mimo obec 223
denně mimo obec nad 60min. 19

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 387
Cenzové domácnosti 438
v tom úplné rodiny 287
neúplné rodiny 59
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 87

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 290
Trvale obydlené domy - rodinné domy 268
Neobydlené obydlené domy celkem 55
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 11
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49
Domy podle vlastnictví soukromých osob 262
obce, státu 10
bytové družstvo - SBD 8
ostatní vlastnictví 9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 290
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 131
vodovodem 266
plynem 229
ústředním topením 195

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 387
Trvale obydlené byty v rodin. domech 273
Neobydlené byty 63

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 387
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 260
v osobním vlastnictví 2
nájemní 73
člena bytového družstva 31

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 387
Byty podle vybavení plyn v bytě 284
vodovod v bytě 356
připojení na veřejnou kanalizační síť 206
ústřední topení, etážové topení 306
vlastní koupelna, sprchový kout 351

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 132
z toho muži 558
z toho ženy 574

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 132
v tom ve věku 0-14 170
15-64 804
65 a více let 157

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 962
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 274
vyučení a stř. odborné bez mat. 372
úplné střední s maturitou 208
vyšší odborné a nástavbové 18
vysokoškolské 45
nezjištěné vzdělání 31

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 542
v tom zaměstnaní celkem 459
nezaměstnaní celkem 83

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 542
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 40
průmysl 121
stavebnictví 46
obchod,opravy motor. vozidel 48
doprava a skladování 36
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 25
vzdělávání 12
zdravotní a sociální péče 17

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 238
denně mimo obec 206
Dojíždějící do zaměstnání 50
do škol 19

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 300
Obydlené rodinné domy 277
Obydlené bytové domy 20
Domy podle vlastnictví soukromých osob 242
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 46
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 427
Obydlené byty v rodinných domech 291
Neobydlené byty 67

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 427
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 243
v osobním vlastnictví 68
nájemní 57
družstevní 10

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 427
Byty podle vybavení plyn v bytě 326
vodovod v bytě 389
připojení na veřejnou kanalizační síť 362
ústřední topení 314
etážové topení 45

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 69 6 1 5 18 1 13 21 6
Muži 22 4 0 1 13 0 4 14 2
Ženy 22 2 1 4 5 1 9 7 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 67
Muži 31
Ženy 36

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 8,724%
Muži 5,722%
Ženy 9,045%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 18

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska3
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 8
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.204
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel9
Ostatní25

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců76
s 1-9 zaměst.- mikropodniky16
s 10-49 zaměst.- malé podniky5
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno164

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství15
B-E Průmysl celkem37
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl10
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví18
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid13
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství15
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti7
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti14
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 344
Orná půda995
Chmelnice0
Vinice94
Zahrady28
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)3
Pastviny3
Zemědělská půda1 122
Lesní půda15
Vodní plochy5
Zastavěné plochy25
Ostatní plochy177