Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Fryčovice (okres Frýdek-Místek)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 598135
NUTS5: CZ0802598135
LAU 1 (NUTS 4): CZ0802 - okres Frýdek-Místek
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Frýdek-Místek
Obec s rozšířenou působností: Frýdek-Místek
Katastrální plocha (ha): 1645
Počet bydlících obyvatel k 2023: 2395
Nadmořská výška (m n.m.): 262
První písemná zpráva (rok): 1267
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Fryčovice      
Fryčovice 83      
73945 Fryčovice   Starosta/tka: Pavel Janša
    Telefon: 558668119
Pošta: Fryčovice E-mail: podatelna@frycovice.cz
IČ: 00296635    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 558 668 119    
Datová schránka: f86behq E-mail: podatelna@frycovice.cz
Web: www.frycovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Fryčovice

Základní sídelní jednotka díl

Fryčovice Ptáčník

Část obce díl

Fryčovice Ptáčník

Územně technická jednotka

UTJ Fryčovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Frýdku-Místku
Na Poříčí 3208
73801
558605111
podatelna3207@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3207
Hygienická stanice Územní pracoviště Frýdek-Místek
tř. Palackého 121
73802
558418111
podatelna.fm@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-frydek-mistek
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
tř. T.G. Masaryka  453
73801
558604000
kp.fmistek@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/frydekmistek, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Frydek-Mistek/Katastralni-pracoviste-Frydek-Mistek.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Fryčovice - Matrika
Fryčovice 83
73945
558668119
podatelna@frycovice.cz
www.frycovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
83
73945
558 668 119
podatelna@frycovice.cz
www.frycovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Frýdek-Místek
Palackého  115
73801
558604700
posta.fm@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek#obsah
Soud Okresní soud ve Frýdku-Místku
Na Poříčí 3206
73801
558411111
podatelna@osoud.frm.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-frydku-mistku/#:~:text=Okresní soud ve Frýdku-Místku Na Poříčí 3206 738,111 - ústředna fax: +420 558 627 707
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek
Na Poříčí 3206
73801
558411104
podatelna@osz.frm.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-frydek-mistek/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Brušperk - Stavební úřad
K Náměstí 22
73944
591144461
urad@brusperk-mesto.cz
www.brusperk-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12996
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
Na Poříčí 3510
73801
950113111
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydek-mistek
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 10
73911
950113211
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant-nad-ostravici
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třinec
Poštovní 621
73961
950113611
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trinec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jablunkov
Dukelská 600
739
950113621
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jablunkov
Živnostenský úřad Magistrát městaFrýdek-Místek - Obecní živnostenský úřad
Radniční  1147
73801
558609190
zivnost@frydekmistek.cz
www.frydekmistek.cz

Euroregiony

Beskydy

Účel: Hlavním cílem vytvoření EUROREGIONU "Beskydy" jsou společné aktivity za účelem rovnoměrného a vyváženého rozvoje regionu a sbližování jeho obyvatel a institucí v příhraničních oblastech.
Forma: česko-polsko-slovenské společenství
Adresa sídla: Náměstí Svobody 6, 738 02 Frýdek-Místek
Kraj: Kraj Vysočina
Rok založení: 2000
Předseda: Dagmar Valášková
Kontaktní telefon: 739203934 (sekretariat)
E-mail: valaskova.dagmar@regionbeskydy.cz
WWW: regionbeskydy.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Pobeskydí, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Třanovice 1/x, 739 53 Hnojník
Založeno: 26.3.2004
Kontaktní telefon: 558431068
E-mail: mas@pobeskydi.cz 
WWW: www.pobeskydi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 395 386 1 523 115 488 2 395
Muži 1 152 185 770 64 210 1 166
Ženy 1 217 201 753 51 278 1 206

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 28 25 -2 65 70 -5 -2
Muži 11 22 -11 23 23 12 -11
Ženy 15 13 2 23 18 18 7

Data pro rok 2023

Počet sňatků 11
Počet rozvodů 5

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 122
z toho muži 1 053
z toho ženy 1 069

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 122
v tom ve věku 0-14 332
15-64 1 523
65 a více let 267

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 790
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 355
vyučení a stř. odborné bez mat. 760
úplné střední s maturitou 502
vyšší odborné a nástavbové 50
vysokoškolské 117

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 057
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 894
Nezjištěné vyznání 175

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 592
v tom zaměstnaní celkem 1 001
nezaměstnaní celkem 112

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 592
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 71
průmysl 467
stavebnictví 64
obchod,opravy motor. vozidel 123
doprava, pošty a telekomunikace 65
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 55
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 86

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 585
denně mimo obec 541
denně mimo obec nad 60min. 23

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 729
Cenzové domácnosti 817
v tom úplné rodiny 554
neúplné rodiny 73
nerodinné domácnosti 7
domácnosti jednotlivců 183

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 565
Trvale obydlené domy - rodinné domy 561
Neobydlené obydlené domy celkem 86
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 21
Průměrné stáří trvale obydlených domů 38
Domy podle vlastnictví soukromých osob 553
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 8
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 565
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 63
vodovodem 563
plynem 386
ústředním topením 515

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 729
Trvale obydlené byty v rodin. domech 691
Neobydlené byty 108

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 729
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 568
v osobním vlastnictví 0
nájemní 26
člena bytového družstva 24

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 729
Byty podle vybavení plyn v bytě 458
vodovod v bytě 725
připojení na veřejnou kanalizační síť 78
ústřední topení, etážové topení 657
vlastní koupelna, sprchový kout 712

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 314
z toho muži 1 154
z toho ženy 1 160

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 314
v tom ve věku 0-14 311
15-64 1 639
65 a více let 350

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 003
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 286
vyučení a stř. odborné bez mat. 759
úplné střední s maturitou 580
vyšší odborné a nástavbové 68
vysokoškolské 236
nezjištěné vzdělání 71

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 162
v tom zaměstnaní celkem 1 070
nezaměstnaní celkem 92

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 162
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 405
stavebnictví 57
obchod,opravy motor. vozidel 107
doprava a skladování 49
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 66
vzdělávání 53
zdravotní a sociální péče 48

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 452
denně mimo obec 383
Dojíždějící do zaměstnání 264
do škol 18

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 630
Obydlené rodinné domy 622
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 606
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 14
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 800
Obydlené byty v rodinných domech 755
Neobydlené byty 85

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 800
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 605
v osobním vlastnictví 0
nájemní 42
družstevní 16

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 800
Byty podle vybavení plyn v bytě 559
vodovod v bytě 764
připojení na veřejnou kanalizační síť 61
ústřední topení 753
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 45 10 0 7 21 3 3 14 18
Muži 25 6 0 6 13 2 8 9
Ženy 17 4 0 1 8 1 1 6 9

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 43
Muži 26
Ženy 17

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,823%
Muži 2,970%
Ženy 2,258%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 6

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 2018

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 18
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ano 5
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti60
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.383
Svobodná povolání18
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel15
Ostatní23

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců183
s 1-9 zaměst.- mikropodniky47
s 10-49 zaměst.- malé podniky9
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno268

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství27
B-E Průmysl celkem80
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl47
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného7
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví30
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid41
H Doprava a skladování8
I Ubytování; stravování a pohostinství6
J Informační a komunikační činnosti6
K Peněžnictví a pojišťovnictví10
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti46
N Administrativní a podpůrné činnosti9
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání6
Q Zdravotní a sociální péče3
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti5
S Ostatní činnosti25
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno11

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 645
Orná půda862
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady73
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)249
Pastviny47
Zemědělská půda1 186
Lesní půda291
Vodní plochy28
Zastavěné plochy38
Ostatní plochy103