Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jablunkov (okres Frýdek-Místek)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 598259
NUTS5: CZ0802598259
LAU 1 (NUTS 4): CZ0802 - okres Frýdek-Místek
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jablunkov
Obec s rozšířenou působností: Jablunkov
Katastrální plocha (ha): 1039
Počet bydlících obyvatel k 2023: 5257
Nadmořská výška (m n.m.): 386
První písemná zpráva (rok): 1447

Informace

Samospráva

Městský úřad Jablunkov      
Dukelská 144      
73991 Jablunkov   Starosta/tka: Jiří Hamrozi
    Telefon: 558340611
Pošta: Jablunkov E-mail: posta@jablunkov.cz
IČ: 00296759    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00; Út:8-13    
Telefon: 558 340 311    
Datová schránka: dj4bppi E-mail: posta@jablunkov.cz
Web: www.jablunkov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Jablunkov

Základní sídelní jednotka díl

Bachratá Jablunkov-střed Lísky
Městská Lomná Purkrechtní Bělá Radvanov
Vitališov Vojtěchov Žihla

Část obce díl

Jablunkov

Územně technická jednotka

UTJ Jablunkov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Třinci
náměstí Svobody 1141
73963
558382111
podatelna3218@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3218
Hygienická stanice Územní pracoviště Frýdek-Místek
tř. Palackého 121
73802
558418111
podatelna.fm@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-frydek-mistek
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Třinec
Oldřichovice 869
73961
558340350
kp.trinec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/trinec, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Trinec/Katastralni-pracoviste-Trinec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Jablunkov - Matrika
Dukelská 144
73991
558340622
irena.widenkova@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz
Městský úřad Městský úřad
Dukelská 144
73991
558 340 311
posta@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Frýdek-Místek
Palackého  115
73801
558604700
posta.fm@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek#obsah
Soud Okresní soud ve Frýdku-Místku
Na Poříčí 3206
73801
558411111
podatelna@osoud.frm.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-frydku-mistku/#:~:text=Okresní soud ve Frýdku-Místku Na Poříčí 3206 738,111 - ústředna fax: +420 558 627 707
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek
Na Poříčí 3206
73801
558411104
podatelna@osz.frm.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-frydek-mistek/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Jablunkov - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Dukelská 144
73991
558340640
posta@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12367
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
Na Poříčí 3510
73801
950113111
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydek-mistek
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 10
73911
950113211
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant-nad-ostravici
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třinec
Poštovní 621
73961
950113611
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trinec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jablunkov
Dukelská 600
739
950113621
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jablunkov
Živnostenský úřad MÚ Jablunkov - Obecní živnostenský úřad
Dukelská  144
73991
558340670
stanislav.szlauer@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz

Euroregiony

Těšínské Slezsko

Účel: Hospodářský rozvoj včetně jeho integrální součásti, tj. rozvoj turismu a cestovního ruchu. Společné přeshraniční plánovací a rozvojové studie vč. adekvátních aktivit v oblasti životního prostředí.
Forma: Dobrovolné společenství českých a polských sdružení obcí a měst Těšínského Slezska
Adresa sídla: Hlavní 1a/147, 737 01 Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský kraj
Rok založení: 1998
Předseda: Ing. Vít Slováček
Kontaktní telefon: 558711474
E-mail: irsts@irsts.cz
WWW: www.euregio-teschinensis.eu
Dokumenty: http://www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-tesinske-slezsko/zakladni-dokumenty/

MAS

MAS Jablunkovsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Bystřice 334/x, 739 95 Bystřice
Založeno: 6.8.2012
Kontaktní telefon: 732279193
E-mail: info@masjablunkovsko.cz
WWW: www.masjablunkovsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 5 257 816 3 354 342 1 122 5 257
Muži 2 537 395 1 709 160 430 2 546
Ženy 2 747 421 1 645 182 692 2 752

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 47 73 -3 130 139 -9 -35
Muži 17 40 -23 40 51 -6 -34
Ženy 33 44 -11 51 55 17 -15

Data pro rok 2023

Počet sňatků 27
Počet rozvodů 13

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 5 934
z toho muži 2 886
z toho ženy 3 048

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 5 934
v tom ve věku 0-14 1 158
15-64 4 058
65 a více let 718

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 776
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 349
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 892
úplné střední s maturitou 1 108
vyšší odborné a nástavbové 116
vysokoškolské 293

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 4 496
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 14
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 4 804
Nezjištěné vyznání 266

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3 529
v tom zaměstnaní celkem 2 425
nezaměstnaní celkem 333

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3 529
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 95
průmysl 990
stavebnictví 195
obchod,opravy motor. vozidel 317
doprava, pošty a telekomunikace 160
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 180
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 389

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 425
denně mimo obec 1 245
denně mimo obec nad 60min. 133

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 879
Cenzové domácnosti 2 100
v tom úplné rodiny 1 389
neúplné rodiny 259
nerodinné domácnosti 29
domácnosti jednotlivců 423

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 844
Trvale obydlené domy - rodinné domy 732
Neobydlené obydlené domy celkem 84
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 11
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 734
obce, státu 37
bytové družstvo - SBD 45
ostatní vlastnictví 28

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 844
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 329
vodovodem 836
plynem 388
ústředním topením 757

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 879
Trvale obydlené byty v rodin. domech 968
Neobydlené byty 149

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 879
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 782
v osobním vlastnictví 68
nájemní 375
člena bytového družstva 471

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 879
Byty podle vybavení plyn v bytě 805
vodovod v bytě 1 866
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 179
ústřední topení, etážové topení 1 752
vlastní koupelna, sprchový kout 1 823

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 5 732
z toho muži 2 786
z toho ženy 2 946

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 5 732
v tom ve věku 0-14 876
15-64 4 006
65 a více let 840

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 856
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 080
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 668
úplné střední s maturitou 1 288
vyšší odborné a nástavbové 170
vysokoškolské 461
nezjištěné vzdělání 164

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 688
v tom zaměstnaní celkem 2 463
nezaměstnaní celkem 225

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 688
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 48
průmysl 774
stavebnictví 200
obchod,opravy motor. vozidel 259
doprava a skladování 131
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 126
vzdělávání 171
zdravotní a sociální péče 220

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 315
denně mimo obec 943
Dojíždějící do zaměstnání 808
do škol 336

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 897
Obydlené rodinné domy 777
Obydlené bytové domy 101
Domy podle vlastnictví soukromých osob 762
obce, státu 16
spoluvlastnictví vlastníků bytů 60
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 951
Obydlené byty v rodinných domech 1 016
Neobydlené byty 239

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 951
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 799
v osobním vlastnictví 431
nájemní 219
družstevní 276

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 951
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 063
vodovod v bytě 1 858
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 222
ústřední topení 1 809
etážové topení 75

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 123 20 1 8 47 3 14 37 31
Muži 56 9 0 6 27 8 25 17
Ženy 41 11 1 2 20 3 6 12 14

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 116
Muži 65
Ženy 51

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,459%
Muži 2,865%
Ženy 3,100%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 24

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska18
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé4
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa4
Zařízení lékárenské péče (lékárny)5

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 3
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 2
Dům s pečovatelskou službou Ano 2
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 3
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ano 1
Lekárna Ano 4
most Ano 24
Obecní úřad Ano 3
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 14
Parkoviště Ano 8
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 43
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 20
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 17
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola2
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.2
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Mateřská škola - Przedszkole Jablunkov, Školní 800, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, |Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Střední škola
Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Mateřská škola Jablunkov, Školní 800, příspěvková organizace Mateřská škola
Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace Středisko volného času

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory2
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace9
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti197
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.846
Svobodná povolání33
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel30
Ostatní93

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců419
s 1-9 zaměst.- mikropodniky138
s 10-49 zaměst.- malé podniky24
s 50-249 zaměst.- střed.podn.11
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno658

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství55
B-E Průmysl celkem164
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl122
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa7
F Stavebnictví98
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid121
H Doprava a skladování19
I Ubytování; stravování a pohostinství37
J Informační a komunikační činnosti6
K Peněžnictví a pojišťovnictví11
L Činnosti v oblasti nemovitostí21
M Profesní; vědecké a technické činnosti91
N Administrativní a podpůrné činnosti17
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání18
Q Zdravotní a sociální péče22
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti7
S Ostatní činnosti41
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno19

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 039
Orná půda170
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady120
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)337
Pastviny232
Zemědělská půda627
Lesní půda171
Vodní plochy34
Zastavěné plochy46
Ostatní plochy161