Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Háje (okres Příbram)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 598402
NUTS5: CZ020B598402
LAU 1 (NUTS 4): CZ020B - okres Příbram
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Příbram
Obec s rozšířenou působností: Příbram
Katastrální plocha (ha): 399
Počet bydlících obyvatel k 2023: 593
Nadmořská výška (m n.m.): 575
První písemná zpráva (rok): 1603

Informace

Samospráva

Obecní úřad Háje      
Háje 39      
26101 Háje   Starosta/tka: David Lukšan
    Telefon: 318621418
Pošta: Příbram 1 E-mail: ou.haje@volny.cz
IČ: 00662828    
Úřední hodiny: Čt: 15:30-18:00    
Telefon: 318 621 418    
Datová schránka: kjra5xr E-mail: ou.haje@volny.cz
Web: www.haje-obec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Háje u Příbramě

Základní sídelní jednotka díl

Háje

Část obce díl

Háje

Územně technická jednotka

UTJ Háje u Příbramě

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Příbrami
Čs. armády 175
26134
318473404
podatelna2120@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2120
Hygienická stanice Územní pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180
318622055
Khs-PB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-pribram
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Příbram
Pod Šachtami 353
26101
318401611
kp.pribram@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pribram
Matriční úřad Městský úřad Příbram - Matrika
ul. Gen. Tesaříka 19
26101
318402580
meu-ooa@pribram.eu
www.pribram.eu
Obecní úřad Obecní úřad
39
26101
318 621 418
ou.haje@volny.cz
www.haje-obec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Příbram
Hailova 133
26180
318649111
posta.pb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/pribram#obsah
Soud Okresní soud v Příbrami
Milínská 176
26128
318650115
podatelna@osoud.pbr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1808
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Příbrami
U nemocnice 89
26180
318474253
podatelna@osz.prb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=92&j=102&k=1025
Stavební úřad Městský úřad Příbram - Stavební úřad a územní plánování
Na Příkopech 105
26101
318402460
stavebni.urad@pribram.eu
pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad.html, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12450
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram
nám. T. G. Masaryka 145
26101
950156111
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dobříš
Na Zlaté stezce 1075
26301
950156204
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dobris
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Březnice)
Náměstí 2
26272
950156202
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#breznice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Rožmitál pod Třemšínem)
Komenského 646
26242
950156216
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#rozmital-pod-tremsinem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sedlčany
Kapitána Jaroše 482
26401
950156218
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sedlcany
Živnostenský úřad MÚ Příbram - Živnostenský úřad
Gen. R. Tesaříka  19
26101
318402533
meu-ozu@pribram.eu
www.pribram-city.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 593 118 388 21 66 593
Muži 283 54 205 11 32 280
Ženy 269 64 183 10 34 267

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 3 2 33 16 17 21
Muži 3 1 2 14 2 6 14
Ženy 4 4 0 14 5 12 9

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 242
z toho muži 122
z toho ženy 120

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 242
v tom ve věku 0-14 41
15-64 174
65 a více let 27

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 201
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 61
vyučení a stř. odborné bez mat. 91
úplné střední s maturitou 37
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 236
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 63
Nezjištěné vyznání 12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 357
v tom zaměstnaní celkem 108
nezaměstnaní celkem 11

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 357
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 34
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava, pošty a telekomunikace 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 87
denně mimo obec 63
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 71
Cenzové domácnosti 102
v tom úplné rodiny 55
neúplné rodiny 15
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 31

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 66
Trvale obydlené domy - rodinné domy 64
Neobydlené obydlené domy celkem 7
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 4
Průměrné stáří trvale obydlených domů 38
Domy podle vlastnictví soukromých osob 65
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 66
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 64
plynem 8
ústředním topením 53

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 71
Trvale obydlené byty v rodin. domech 68
Neobydlené byty 7

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 71
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 62
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 71
Byty podle vybavení plyn v bytě 9
vodovod v bytě 68
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 58
vlastní koupelna, sprchový kout 66

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 382
z toho muži 192
z toho ženy 190

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 382
v tom ve věku 0-14 55
15-64 277
65 a více let 49

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 327
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 72
vyučení a stř. odborné bez mat. 117
úplné střední s maturitou 92
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 33
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 204
v tom zaměstnaní celkem 185
nezaměstnaní celkem 19

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 204
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 37
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 29
doprava a skladování 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
vzdělávání 8
zdravotní a sociální péče 11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 78
denně mimo obec 73
Dojíždějící do zaměstnání 40
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 98
Obydlené rodinné domy 97
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 91
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 118
Obydlené byty v rodinných domech 117
Neobydlené byty 18

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 118
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 87
v osobním vlastnictví 0
nájemní 6
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 118
Byty podle vybavení plyn v bytě 6
vodovod v bytě 99
připojení na veřejnou kanalizační síť 65
ústřední topení 104
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 11 4 1 2 5 2 4 3 3
Muži 5 2 1 3 2 2 0
Ženy 7 2 0 1 2 1 2 1 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 11
Muži 7
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,835%
Muži 2,105%
Ženy 2,186%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 5

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1

Data pro rok 1998

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.145
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců90
s 1-9 zaměst.- mikropodniky15
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno74

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem27
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl25
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví27
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid19
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti8
K Peněžnictví a pojišťovnictví5
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti9
N Administrativní a podpůrné činnosti5
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku399
Orná půda152
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady12
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)26
Pastviny4
Zemědělská půda189
Lesní půda118
Vodní plochy1
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy80