Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nový Jičín (okres Nový Jičín)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 599191
NUTS5: CZ0804599191
LAU 1 (NUTS 4): CZ0804 - okres Nový Jičín
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín
Katastrální plocha (ha): 3652
Počet bydlících obyvatel k 2023: 22993
Nadmořská výška (m n.m.): 285
První písemná zpráva (rok): 1313
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Nový Jičín      
Masarykovo nám. 1      
74101 Nový Jičín   Starosta/tka: Stanislav Kopecký
    Telefon: 556768222
Pošta: Nový Jičín 1 E-mail: posta@novyjicin-town.cz
IČ: 00298212    
Úřední hodiny: Po,St:8-11,12-17.00, Čt:12-14.00    
Telefon: 556 768 222    
Datová schránka: ywmb4nc E-mail: posta@novyjicin-town.cz
Web: www.novy-jicin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bludovice u Nového Jičína Kojetín u Starého Jičína Loučka u Nového Jičína
Nový Jičín-Dolní Předměstí Nový Jičín-Horní Předměstí Nový Jičín-město
Straník Žilina u Nového Jičína

Základní sídelní jednotka díl

Bludovice Bocheta Černá strana
Dlouhá Dvořákova Hoblíkova
Hrabí Hřbitovní Kojetín
Křivopotoční Loučka Nový Jičín-střed
Plavá strana Puntík Sídliště Loučka
Skalka Smetanovy sady Straník
U bazénu U mostu U nemocnice
Za císařskou Žilina-jih Žilina-sever

Část obce díl

Bludovice Kojetín Loučka
Nový Jičín Straník Žilina

Územně technická jednotka

UTJ Bludovice u Nového Jičína UTJ Kojetín u Starého Jičína UTJ Loučka u Nového Jičína
UTJ Nový Jičín-Dolní Předměstí UTJ Nový Jičín-Horní Předměstí UTJ Nový Jičín-město
UTJ Straník UTJ Žilina u Nového Jičína

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Novém Jičíně
Svatopluka Čecha 2027/ 47
74101
556788111
podatelna3215@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3215
Hygienická stanice Územní pracoviště Nový Jičín
Štefánikova 9
74101
556770370
podatelna.nj@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-novy-jicin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nový Jičín
Slovanská  232/5
74101
556312911
kp.njicin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/njicin, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Novy-Jicin/Katastralni-pracoviste-Novy-Jicin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Nový Jičín - Matrika
Masarykovo nám. 1
74101
+420 556 768 222 
posta@novyjicin-town.cz
www.novy-jicin.cz
Městský úřad Městský úřad
Masarykovo nám. 1
74101
556 768 222
posta@novyjicin-town.cz
www.novy-jicin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nový Jičín
Svatopluka Čecha  1697/15
74101
556769111
posta.nj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin#obsah
Soud Okresní soud v Novém Jičíně
Tyršova 3
74111
556779511
podatelna@osoud.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=153&j=163&k=1574
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Nový Jičín
Divadelní 7
74100
556766411
podatelna@osz.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=67&j=77&k=800
Stavební úřad Městský úřad Nový Jičín - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Masarykovo nám. 1
74101
556768380
e-podatelna@novyjicin-town.cz
www.novyjicin.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12377
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Jičín
Msgr. Šrámka  1030/8
74101
950139111
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-jicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bílovec
Pivovarská 556/41
74301
950139204
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bilovec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frenštát pod Radhoštěm
Místecká 1660
74401
950139240
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frenstat-pod-radhostem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221
950139540
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/koprivnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Odry
Nádražní 670/30
74235
950139261
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/odry
Živnostenský úřad MÚ Nový Jičín - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1
74101
556768311
pavlina.hastikova@novyjicin.cz
www.novy-jicin.cz

Euroregiony

Silesia

Účel: Zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu, přeshraniční komunikace.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Horní nám. 69, 746 26 Opava
Kraj: Středočeský kraj
Rok založení: 1998
Předseda: Ing. Jana Novotná Galuszková
Kontaktní telefon: 553 756 209 (předseda)
E-mail: info@euroregion-silesia.cz‍
WWW: euroregion-silesia.cz
Dokumenty: Stanovy Euroregionu Silesia-CZ, Stanovy Sdružení obcí povodí Horní Odry-PL, Smlouva o spolupráci,

MAS

MAS Lašsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dolní Bašta 269/x, 742 66 Štramberk
Založeno: 5.4.2006
Kontaktní telefon: 604526114
E-mail: maslassko@centrum.cz
WWW: www.maslassko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 22 993 3 565 14 490 1 341 4 960 22 993
Muži 11 113 1 823 7 318 624 1 988 11 067
Ženy 11 700 1 742 7 172 717 2 972 11 744

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 168 221 -78 824 793 31 -22
Muži 125 181 -56 362 274 68 32
Ženy 111 167 -56 243 287 212 -100

Data pro rok 2023

Počet sňatků 111
Počet rozvodů 39

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 26 970
z toho muži 12 945
z toho ženy 14 025

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 26 970
v tom ve věku 0-14 4 732
15-64 19 125
65 a více let 3 113

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 22 238
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 5 103
vyučení a stř. odborné bez mat. 8 260
úplné střední s maturitou 5 696
vyšší odborné a nástavbové 847
vysokoškolské 1 987

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 25 451
Cizinci s dlouhodobým pobytem 50
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 42
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 11

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 9 283
Nezjištěné vyznání 2 764

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 14 563
v tom zaměstnaní celkem 12 151
nezaměstnaní celkem 1 985

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 14 563
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 334
průmysl 4 785
stavebnictví 950
obchod,opravy motor. vozidel 1 393
doprava, pošty a telekomunikace 618
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1 125
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1 703

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 3 325
denně mimo obec 2 431
denně mimo obec nad 60min. 165

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 10 022
Cenzové domácnosti 11 171
v tom úplné rodiny 5 871
neúplné rodiny 1 669
nerodinné domácnosti 221
domácnosti jednotlivců 3 410

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 2 876
Trvale obydlené domy - rodinné domy 2 172
Neobydlené obydlené domy celkem 232
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 52
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2 115
obce, státu 288
bytové družstvo - SBD 126
ostatní vlastnictví 330

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 2 876
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 738
vodovodem 2 835
plynem 2 480
ústředním topením 2 320

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 10 022
Trvale obydlené byty v rodin. domech 2 672
Neobydlené byty 619

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 10 022
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2 133
v osobním vlastnictví 1 260
nájemní 4 060
člena bytového družstva 1 967

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 10 022
Byty podle vybavení plyn v bytě 8 594
vodovod v bytě 9 938
připojení na veřejnou kanalizační síť 8 360
ústřední topení, etážové topení 8 759
vlastní koupelna, sprchový kout 9 748

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 23 202
z toho muži 11 043
z toho ženy 12 159

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 23 202
v tom ve věku 0-14 3 430
15-64 16 287
65 a více let 3 415

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 19 772
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 3 481
vyučení a stř. odborné bez mat. 6 568
úplné střední s maturitou 5 489
vyšší odborné a nástavbové 952
vysokoškolské 2 510
nezjištěné vzdělání 681

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 11 237
v tom zaměstnaní celkem 10 095
nezaměstnaní celkem 1 142

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 11 237
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 142
průmysl 3 168
stavebnictví 562
obchod,opravy motor. vozidel 1 013
doprava a skladování 459
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 639
vzdělávání 694
zdravotní a sociální péče 850

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 4 418
denně mimo obec 1 933
Dojíždějící do zaměstnání 4 394
do škol 1 356

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 2 633
Obydlené rodinné domy 1 895
Obydlené bytové domy 656
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 874
obce, státu 135
spoluvlastnictví vlastníků bytů 386
nezjištěno 54

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 9 695
Obydlené byty v rodinných domech 2 318
Neobydlené byty 906

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 9 695
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 860
v osobním vlastnictví 3 045
nájemní 2 391
družstevní 1 549

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 9 695
Byty podle vybavení plyn v bytě 7 728
vodovod v bytě 9 132
připojení na veřejnou kanalizační síť 8 513
ústřední topení 8 306
etážové topení 695

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 618 79 3 63 191 15 159 156 146
Muži 260 49 0 35 98 6 77 86 66
Ženy 269 30 3 28 93 9 82 70 80

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 597
Muži 314
Ženy 283

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,120%
Muži 3,301%
Ženy 3,946%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 129

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé13
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost3
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa22
Zařízení lékárenské péče (lékárny)12
Dětský domov1

Data pro rok 1998

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola6
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.7
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk4
Počet škol v oboru nástavbového studia2
Počet středisek praktického vyučování1
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy2

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o. Mateřská škola
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola
EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. Střední škola
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže
Základní škola a Mateřská škola,|Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální,|Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum
Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace Dětský domov
Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín Střední škola, Výchovný ústav, Středisko výchovné péče
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace Mateřská škola
Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace Středisko volného času
Mateřská škola Bludovice Mateřská škola
Základní škola Galaxie s.r.o. Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy1
Domy na půl cesty0
Noclehárny1
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení2
Sociální poradny3
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace25
Akciové společnosti17
Obchodní společnosti545
Družstevní organizace10
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.3 594
Svobodná povolání219
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel60
Ostatní550

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců1 661
s 1-9 zaměst.- mikropodniky382
s 10-49 zaměst.- malé podniky79
s 50-249 zaměst.- střed.podn.24
s >249 zaměst.- velké podniky5
Nezjištěno2 895

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství105
B-E Průmysl celkem563
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl319
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného28
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa5
F Stavebnictví278
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid335
H Doprava a skladování66
I Ubytování; stravování a pohostinství134
J Informační a komunikační činnosti35
K Peněžnictví a pojišťovnictví104
L Činnosti v oblasti nemovitostí103
M Profesní; vědecké a technické činnosti426
N Administrativní a podpůrné činnosti75
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
P Vzdělávání89
Q Zdravotní a sociální péče104
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti98
S Ostatní činnosti227
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno84

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 652
Orná půda1 231
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady235
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)712
Pastviny339
Zemědělská půda2 181
Lesní půda792
Vodní plochy38
Zastavěné plochy147
Ostatní plochy495