Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Frenštát pod Radhoštěm (okres Nový Jičín)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 599344
NUTS5: CZ0804599344
LAU 1 (NUTS 4): CZ0804 - okres Nový Jičín
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Frenštát pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Frenštát pod Radhoštěm
Katastrální plocha (ha): 1143
Počet bydlících obyvatel k 2021: 10569
Nadmořská výška (m n.m.): 401
První písemná zpráva (rok): 1382
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm      
náměstí Míru 1      
74401 Frenštát pod Radhoštěm   Starosta/tka: Jan Rejman
    Telefon: 556833111
Pošta: Frenštát pod Radhoštěm E-mail: podatelna@mufrenstat.cz
IČ: 00297852    
Úřední hodiny: Po,St:8-12,13-17; Út:8-12    
Telefon: 556 833 111    
Datová schránka: vz9a8t8 E-mail: podatelna@mufrenstat.cz
Web: www.mufrenstat.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Frenštát pod Radhoštěm

Základní sídelní jednotka díl

Beskydské sídliště Frenštát pod Radhoštěm-střed Horečky
Horní Kopaná Kopanská-Martinská čtvrť
Papratná Planiska Školská čtvrť
U soutoku Závodí

Část obce díl

Frenštát pod Radhoštěm

Územně technická jednotka

UTJ Frenštát pod Radhoštěm

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Kopřivnici
Kpt. Jaroše 395/ 1
74221
556882111
podatelna3213@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3213
Hygienická stanice Územní pracoviště Nový Jičín
Štefánikova 9
74101
556770370
podatelna.nj@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-novy-jicin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nový Jičín
Slovanská  232/5
74101
556312911
kp.njicin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/njicin, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Novy-Jicin/Katastralni-pracoviste-Novy-Jicin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm - Matrika
nám. Míru 1
74401
556833142
podatelna@mufrenstat.cz
www.mufrenstat.cz
Městský úřad Městský úřad
náměstí Míru 1
74401
556 833 111
podatelna@mufrenstat.cz
www.mufrenstat.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nový Jičín
Svatopluka Čecha  1697/15
74101
556769111
posta.nj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin#obsah
Soud Okresní soud v Novém Jičíně
Tyršova 3
74111
556779511
podatelna@osoud.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=153&j=163&k=1574
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Nový Jičín
Divadelní 7
74100
556766411
podatelna@osz.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=67&j=77&k=800
Stavební úřad Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm - Odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1
74401
556833236
podatelna@mufrenstat.cz
www.mufrenstat.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12375
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Jičín
Msgr. Šrámka  1030/8
74101
950139111
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-jicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bílovec
Pivovarská 556/41
74301
950139204
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bilovec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frenštát pod Radhoštěm
Místecká 1660
74401
950139240
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frenstat-pod-radhostem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221
950139540
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/koprivnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Odry
Nádražní 670/30
74235
950139261
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/odry
Živnostenský úřad MÚ Frenštát pod Radhoštěm - Obecní živnostenský úřad
nám. Míru  1
74401
556833270
milan.holis@mufrenstat.cz
www.mufrenstat.cz

MAS

MAS Lašsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dolní Bašta 269/x, 742 66 Štramberk
Založeno: 5.4.2006
Kontaktní telefon: 604526114
E-mail: maslassko@centrum.cz
WWW: www.maslassko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 10 569 1 571 6 083 626 2 289 10 607
Muži 5 160 830 2 940 297 890 5 178
Ženy 5 409 741 3 143 329 1 399 5 429

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 98 168 -70 267 274 -7 -77
Muži 55 93 -38 147 143 4 -34
Ženy 43 75 -32 120 131 -11 -43

Data pro rok 2021

Počet sňatků 51
Počet rozvodů 23

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 11 361
z toho muži 5 461
z toho ženy 5 900

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 11 361
v tom ve věku 0-14 2 067
15-64 7 856
65 a více let 1 438

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 9 294
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 866
vyučení a stř. odborné bez mat. 3 713
úplné střední s maturitou 2 279
vyšší odborné a nástavbové 352
vysokoškolské 819

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 10 774
Cizinci s dlouhodobým pobytem 18
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 20
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 7

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 4 129
Nezjištěné vyznání 1 320

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 6 849
v tom zaměstnaní celkem 5 106
nezaměstnaní celkem 534

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 6 849
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 84
průmysl 2 365
stavebnictví 280
obchod,opravy motor. vozidel 560
doprava, pošty a telekomunikace 229
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 212
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 601

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 607
denně mimo obec 1 090
denně mimo obec nad 60min. 114

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 4 244
Cenzové domácnosti 4 658
v tom úplné rodiny 2 549
neúplné rodiny 635
nerodinné domácnosti 58
domácnosti jednotlivců 1 416

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 314
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 002
Neobydlené obydlené domy celkem 176
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 65
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 010
obce, státu 91
bytové družstvo - SBD 66
ostatní vlastnictví 139

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 314
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 789
vodovodem 1 300
plynem 937
ústředním topením 1 017

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 4 244
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 152
Neobydlené byty 403

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 4 244
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 985
v osobním vlastnictví 821
nájemní 1 466
člena bytového družstva 746

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 4 244
Byty podle vybavení plyn v bytě 3 369
vodovod v bytě 4 215
připojení na veřejnou kanalizační síť 3 623
ústřední topení, etážové topení 3 856
vlastní koupelna, sprchový kout 4 183

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 10 915
z toho muži 5 222
z toho ženy 5 693

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 10 915
v tom ve věku 0-14 1 548
15-64 7 554
65 a více let 1 789

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 9 367
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 675
vyučení a stř. odborné bez mat. 3 415
úplné střední s maturitou 2 458
vyšší odborné a nástavbové 421
vysokoškolské 1 067
nezjištěné vzdělání 313

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 5 218
v tom zaměstnaní celkem 4 729
nezaměstnaní celkem 489

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 5 218
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 60
průmysl 2 058
stavebnictví 212
obchod,opravy motor. vozidel 406
doprava a skladování 147
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 174
vzdělávání 284
zdravotní a sociální péče 218

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2 113
denně mimo obec 1 032
Dojíždějící do zaměstnání 2 406
do škol 779

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 466
Obydlené rodinné domy 1 136
Obydlené bytové domy 301
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 111
obce, státu 54
spoluvlastnictví vlastníků bytů 189
nezjištěno 26

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 4 441
Obydlené byty v rodinných domech 1 310
Neobydlené byty 507

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 4 441
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 070
v osobním vlastnictví 947
nájemní 1 532
družstevní 511

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 4 441
Byty podle vybavení plyn v bytě 3 390
vodovod v bytě 4 189
připojení na veřejnou kanalizační síť 3 597
ústřední topení 3 361
etážové topení 784

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 195 30 1 16 90 5 31 82 51
Muži 107 18 10 49 2 22 47 24
Ženy 88 12 1 6 41 3 9 35 27

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 174
Muži 98
Ženy 76

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,541%
Muži 2,806%
Ženy 2,264%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé9
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa7
Zařízení lékárenské péče (lékárny)5

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 5
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 3
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 5
LDN Ne
Lekárna Ano 4
most Ano 23
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 21
Ordinace lékaře Ano 19
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 12
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 67
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 4
Sportoviště Ano 52
Škola Ano 7
Trafostanice Ano 42
Vodojem Ano 7

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola2
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.3
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk2
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,| Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže
Základní škola,|Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže
ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace Středisko volného času

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace8
Akciové společnosti17
Obchodní společnosti295
Družstevní organizace2
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.2 009
Svobodná povolání66
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel20
Ostatní222

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců826
s 1-9 zaměst.- mikropodniky193
s 10-49 zaměst.- malé podniky34
s 50-249 zaměst.- střed.podn.10
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno1 575

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství82
B-E Průmysl celkem360
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl345
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného7
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa8
F Stavebnictví306
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid538
H Doprava a skladování80
I Ubytování; stravování a pohostinství182
J Informační a komunikační činnosti27
K Peněžnictví a pojišťovnictví11
L Činnosti v oblasti nemovitostí141
M Profesní; vědecké a technické činnosti309
N Administrativní a podpůrné činnosti44
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání50
Q Zdravotní a sociální péče56
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti77
S Ostatní činnosti236
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno136

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 143
Orná půda342
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady149
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)220
Pastviny46
Zemědělská půda710
Lesní půda70
Vodní plochy29
Zastavěné plochy86
Ostatní plochy249