Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Klimkovice (okres Ostrava-město)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 599549
NUTS5: CZ0806599549
LAU 1 (NUTS 4): CZ0806 - okres Ostrava-město
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Ostrava
Obec s rozšířenou působností: Ostrava
Katastrální plocha (ha): 1464
Počet bydlících obyvatel k 2021: 4469
Nadmořská výška (m n.m.): 252
První písemná zpráva (rok): 1386
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Klimkovice      
Lidická 1      
74283 Klimkovice   Starosta/tka: Jaroslav Varga
    Telefon: 556420303
Pošta: Klimkovice E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
IČ: 00298051    
Úřední hodiny: Po,St:8-11.30,12.30-17    
Telefon: 556 420 303    
Datová schránka: ximbfsi E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
Web: www.mesto-klimkovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Klimkovice

Základní sídelní jednotka díl

Fonovice Hýlov díl 1 Hýlov díl 2
Josefovice Klimkovice Mexiko II
Václavovice

Část obce díl

Hýlov Josefovice Klimkovice
Václavovice

Územně technická jednotka

UTJ Klimkovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Ostrava III
Opavská 6177/ 74a
70813
596905111
podatelna3203@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3203
Hygienická stanice KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle  7
70200
595138111
podatelna@khsova.cz
www.khsova.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Ostrava
Vítkovická 3056/2
70200
596944111
kp.ostrava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ostrava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ostrava/Katastralni-pracoviste-Ostrava.aspx
Matriční úřad Městský úřad Klimkovice - Matrika
Lidická 1
74283
556420752
podatelna@mesto-klimkovice.cz
www.mesto-klimkovice.cz
Městský úřad Městský úřad
Lidická 1
74283
556 420 303
podatelna@mesto-klimkovice.cz
www.mesto-klimkovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Ostrava
Zelená  3158/34a
70200
596662111
posta.os@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/ostrava#obsah
Státní zastupitelství Vrchní státní zastupitelství Olomouc - pobočka Ostrava
17. listopadu 44
70135
585202111
podatelna@vsz.olc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=204&j=214&k=2037
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Ostrava
U Soudu 6187/4
72802
596972111
podatelna@osz.ova.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=71&j=81&k=836
Soud Okresní soud v Ostravě
U Soudu 4/6187
70882
596972111
podatelna@osoud.ova.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=157&j=167&k=1610
Stavební úřad Městský úřad Bílovec - Odbor stavební úřad
17. listopadu 411
74315
556312151
vystavba@bilovec.cz
www.bilovec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12374
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ostrava (Moravská Ostrava)
30. dubna 3130/2c
70110
950143555
podatelna.ot@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ostrava
Živnostenský úřad Magistrát města Ostravy - Živnostenský úřad
Prokešovo nám. 8
72930
844121314
zu@ostrava.cz
www.ostrava.cz

MAS

MAS Regionu Poodří, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Bartošovice 1/x, 742 54 Bartošovice
Založeno: 20.4.2004
Kontaktní telefon: 556720491
E-mail: mas@regionpoodri.cz
WWW: www.mas.regionpoodri.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 4 469 743 2 613 252 861 4 475
Muži 2 188 376 1 276 133 342 2 191
Ženy 2 281 367 1 337 119 519 2 284

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 41 45 -4 134 112 22 18
Muži 17 22 -5 57 56 1 -4
Ženy 24 23 1 77 56 21 22

Data pro rok 2021

Počet sňatků 24
Počet rozvodů 9

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 770
z toho muži 1 840
z toho ženy 1 930

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 770
v tom ve věku 0-14 644
15-64 2 622
65 a více let 504

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 126
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 691
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 216
úplné střední s maturitou 810
vyšší odborné a nástavbové 102
vysokoškolské 292

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3 646
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 442
Nezjištěné vyznání 266

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 927
v tom zaměstnaní celkem 1 652
nezaměstnaní celkem 214

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 927
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 53
průmysl 577
stavebnictví 142
obchod,opravy motor. vozidel 222
doprava, pošty a telekomunikace 127
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 97
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 305

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 112
denně mimo obec 978
denně mimo obec nad 60min. 112

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 347
Cenzové domácnosti 1 506
v tom úplné rodiny 912
neúplné rodiny 169
nerodinné domácnosti 19
domácnosti jednotlivců 406

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 867
Trvale obydlené domy - rodinné domy 824
Neobydlené obydlené domy celkem 119
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 38
Průměrné stáří trvale obydlených domů 40
Domy podle vlastnictví soukromých osob 818
obce, státu 24
bytové družstvo - SBD 9
ostatní vlastnictví 15

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 867
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 434
vodovodem 856
plynem 517
ústředním topením 766

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 347
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 082
Neobydlené byty 210

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 347
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 817
v osobním vlastnictví 36
nájemní 124
člena bytového družstva 92

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 347
Byty podle vybavení plyn v bytě 702
vodovod v bytě 1 334
připojení na veřejnou kanalizační síť 740
ústřední topení, etážové topení 1 187
vlastní koupelna, sprchový kout 1 297

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4 165
z toho muži 2 054
z toho ženy 2 111

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4 165
v tom ve věku 0-14 632
15-64 2 871
65 a více let 653

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 533
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 583
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 112
úplné střední s maturitou 1 009
vyšší odborné a nástavbové 142
vysokoškolské 592
nezjištěné vzdělání 85

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 058
v tom zaměstnaní celkem 1 919
nezaměstnaní celkem 139

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 058
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 47
průmysl 474
stavebnictví 121
obchod,opravy motor. vozidel 208
doprava a skladování 90
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 88
vzdělávání 148
zdravotní a sociální péče 172

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 897
denně mimo obec 797
Dojíždějící do zaměstnání 190
do škol 54

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 013
Obydlené rodinné domy 969
Obydlené bytové domy 38
Domy podle vlastnictví soukromých osob 943
obce, státu 13
spoluvlastnictví vlastníků bytů 28
nezjištěno 6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 522
Obydlené byty v rodinných domech 1 247
Neobydlené byty 249

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 522
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 989
v osobním vlastnictví 56
nájemní 116
družstevní 107

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 522
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 006
vodovod v bytě 1 441
připojení na veřejnou kanalizační síť 705
ústřední topení 1 346
etážové topení 76

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 72 17 1 2 34 1 7 35 20
Muži 41 8 1 19 0 3 23 11
Ženy 31 9 0 1 15 1 4 12 9

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 71
Muži 40
Ženy 31

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,426%
Muži 2,701%
Ženy 2,144%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa2
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1
Lázeňské léčebny - počet1

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 26
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 6
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 21
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 10
Škola Ano 7
Trafostanice Ano 15
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o. Střední škola
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Mateřská škola Klimkovice, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace6
Akciové společnosti16
Obchodní společnosti135
Družstevní organizace5
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.843
Svobodná povolání35
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel10
Ostatní55

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců433
s 1-9 zaměst.- mikropodniky84
s 10-49 zaměst.- malé podniky17
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno566

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství35
B-E Průmysl celkem146
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl128
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného11
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa7
F Stavebnictví97
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid233
H Doprava a skladování35
I Ubytování; stravování a pohostinství66
J Informační a komunikační činnosti22
K Peněžnictví a pojišťovnictví9
L Činnosti v oblasti nemovitostí47
M Profesní; vědecké a technické činnosti166
N Administrativní a podpůrné činnosti19
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání26
Q Zdravotní a sociální péče22
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti37
S Ostatní činnosti97
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno45

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 464
Orná půda951
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady119
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)51
Pastviny5
Zemědělská půda1 121
Lesní půda114
Vodní plochy21
Zastavěné plochy48
Ostatní plochy159