Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Čilec (okres Nymburk)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 599671
NUTS5: CZ0208599671
LAU 1 (NUTS 4): CZ0208 - okres Nymburk
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nymburk
Obec s rozšířenou působností: Nymburk
Katastrální plocha (ha): 460
Počet bydlících obyvatel k 2023: 231
Nadmořská výška (m n.m.): 196
První písemná zpráva (rok): 1398

Informace

Samospráva

Obecní úřad Čilec      
Čilec 11      
28925 Čilec   Starosta/tka: Pavel Ženatý
    Telefon: 325532058
Pošta: Straky E-mail: cilec@cilec.cz
IČ: 00875961    
Úřední hodiny: St:17-19.00    
Telefon: 325 532 058    
Datová schránka: ww6a7cg E-mail: cilec@cilec.cz
Web: www.cilec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Čilec

Základní sídelní jednotka díl

Čilec

Část obce díl

Čilec

Územně technická jednotka

UTJ Čilec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Nymburku
Bedřicha Smetany 55
28802
325535399
podatelna2118@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2118
Hygienická stanice Územní pracoviště Nymburk
Palackého řída 1484/52
28801
325512665
Khs-NB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-nymburk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54
28837
325501001
kp.nymburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nymburk
Matriční úřad Městský úřad Nymburk - Matrika
U Staré sladovny 470
28828
325501537
mail@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz
Obecní úřad Obecní úřad
11
28925
325 532 058
cilec@cilec.cz
www.cilec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nymburk
U Prádelny 384
28802
325503503
posta.nb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/nymburk#obsah
Soud Okresní soud v Nymburku
Soudní 996
28862
325519300
podatelna@osoud.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1583
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Nymburku
Boleslavská třída 139
28820
325503150
podatelna@osz.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=68&j=78&k=809
Stavební úřad Městský úřad Nymburk - Odbor výstavby
Nám. Přemyslovců 163
28828
325501406
vystavba@meu-nbk.cz
www.meu-nbk.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12444
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk
Dělnická 402/4
28802
950140111
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milovice (Lysá nad Labem)
Topolová 911
28924
950140250
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Městec Králové
nám. Republiky 213
28903
950140240
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#mestec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Milovice)
Topolová 911
289
950140251
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Poděbrady)
nám. T.G.Masaryka 1130/18
29001
950140220
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#podebrady
Živnostenský úřad MÚ Nymburk - Odbor živnostenského úřadu
U Staré sladovny  470
28828
325501541
zivnost@meu-nbk.cz
www.meu-nbk.cz

MAS

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Nymburská 345/x, 289 37 Loučeň
Založeno: 18.4.2006
Kontaktní telefon: 605214434
E-mail: benes@svatojirskyles-mas.cz
WWW: www.svatojirskyles-mas.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 231 32 144 15 48 231
Muži 118 16 80 8 21 121
Ženy 110 16 64 7 27 109

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 4 -4 12 5 7 7
Muži 1 3 -2 3 2 0 -1
Ženy 1 1 0 0 0 0 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 193
z toho muži 95
z toho ženy 98

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 193
v tom ve věku 0-14 20
15-64 132
65 a více let 41

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 173
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 56
vyučení a stř. odborné bez mat. 85
úplné střední s maturitou 22
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 187
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 57
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 147
v tom zaměstnaní celkem 94
nezaměstnaní celkem 6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 147
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 26
stavebnictví 6
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava, pošty a telekomunikace 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 82
denně mimo obec 66
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 76
Cenzové domácnosti 87
v tom úplné rodiny 48
neúplné rodiny 8
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 30

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 75
Trvale obydlené domy - rodinné domy 73
Neobydlené obydlené domy celkem 27
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 21
Průměrné stáří trvale obydlených domů 59
Domy podle vlastnictví soukromých osob 73
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 75
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 5
vodovodem 73
plynem 5
ústředním topením 23

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 76
Trvale obydlené byty v rodin. domech 73
Neobydlené byty 28

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 76
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 69
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 76
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 74
připojení na veřejnou kanalizační síť 6
ústřední topení, etážové topení 40
vlastní koupelna, sprchový kout 70

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 216
z toho muži 108
z toho ženy 108

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 216
v tom ve věku 0-14 34
15-64 135
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 182
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 44
vyučení a stř. odborné bez mat. 90
úplné střední s maturitou 28
vyšší odborné a nástavbové 10
vysokoškolské 1
nezjištěné vzdělání 7

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 87
v tom zaměstnaní celkem 78
nezaměstnaní celkem 9

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 87
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 24
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 37
denně mimo obec 37
Dojíždějící do zaměstnání 5
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 78
Obydlené rodinné domy 77
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 75
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 79
Obydlené byty v rodinných domech 78
Neobydlené byty 26

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 79
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 66
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 79
Byty podle vybavení plyn v bytě 41
vodovod v bytě 58
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 54
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 2 1 1 1 0 2 2 1
Muži 3 0 0 0
Ženy 4 1 1 0 1 0 2 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 4
Muži 0
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,778%
Muži 3,659%
Ženy 6,250%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.44
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní2

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců19
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno25

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem7
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl5
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid6
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku460
Orná půda421
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady12
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)0
Pastviny0
Zemědělská půda435
Lesní půda3
Vodní plochy1
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy14