Horní Planá

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Pověřený obecní úřad
ZUJ (kód obce):545511
NUTS5:CZ0312545511
LAU 1 (NUTS 4):CZ0312 - Český Krumlov
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Horní Planá
Obec s rozšířenou působností:Český Krumlov
Katastrální plocha (ha):9 926
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:2 078
Nadmořská výška (m n.m.):776
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 1' 57'' E , 48° 46' 3'' N
První písemná zpráva (rok): 1 332
PSČ:38226

Základní sídelní jednotky1.7.2015

Bližší LhotaHodňovHorní PlanáHoryHůrkaMaňava-PihlovOlšinaPernekPestřicePřední ZvonkováStará HůrkaU nádražíŽlábek

Samospráva

Městský úřad Horní Planá
Náměstí 54
38226 Horní Planá

Pošta:Horní Planá
IČ:00245895
Úřední hodiny:Po,St: 7.30-11, 12-17
Telefon:380 724 410
Datová schránka:re7bd6q
E-mail:mu@horniplana.cz
Web:http://www.horniplana.cz
Starosta:Jiří Hůlka
Telefon:380 724 411
E-mail:starosta@horniplana.cz
 
Místos.:František Kundrát

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Městský úřad Horní Planá - Stavební úřad
Náměstí 54
38226 Horní Planá
380724417
stavebniurad1@horniplana.cz
http://www.horniplana.cz
Finanční úřad Územní pracoviště v Českém Krumlově
Vyšehrad 169
38101
380760111
podatelna2203@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2203
Matriční úřad Městský úřad Horní Planá - Matrika
Náměstí 54
38226
380724415
matrika@horniplana.cz
http://www.horniplana.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Krumlov
Věncova  248
38101
950110111
podatelna@ck.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/cesky_krumlov/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kaplice
Tržní 84
38241
950110201
podatelna@ck.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/kaplice/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Český Krumlov
Za soudem 285
38111
380301841
kp.ckrumlov@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/ckrumlov
OSSZ OSSZ Český Krumlov
Plešivec  268
38129
380777111
posta.ck@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Český Krumlov - Obecní živnostenský úřad
Kaplická  439
38101
380766900
mail@mu.ckrumlov.cz
http://obcan.ckrumlov.info
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Českém Krumlově
Linecká  284
38120
380706111
podatelna@osoud.ckr.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=124&j=134&k=1313
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Český Krumlov
Kaplická  162
38111
380301011
posta@osz.ckr.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=38&j=48&k=539
Hygienická stanice Územní pracoviště Český Krumlov
Havraní 594
38101
387712720
ck@khscb.cz
http://www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050005

Historie

Městečko, které bylo založené na levém břehu horní Vltavy klášterem ve Zlaté Koruně, dnes stojí u lipenského přehradního jezera. První zmínka o Horní Plané, rodišti šumavského spisovatele Adalberta Stiftera, pochází z roku 1332. V roce 1349 císař Karel IV. udělil Horní Plané práva městyse. V době husitských válek uchvátil Oldřich z Rožmberka značnou část zlatokorunského majetku a mimo jiné získal i Horní Planou. Roku 1568 obdržel městys znak od Maxmiliána II. (sedící medvěd drží v tlapách pětilistou růži).Ve 13. století byl v Plané postaven kostel svaté Markéty, přestavěný koncem 17. a počátkem 18. století, kdy byl rozšířen o východní část lodi a presbytář. Vnitřní prostor je členěn do dvou lodí sklenutých křížovou klenbou a presbytáře, sklenutého valeně. Stěny dvojlodí nesou renesanční figurální malby z let 1530-1560. U vchodu do kostela je zazděna část náhrobku Magdaleny Stifterové, matky slavného spisovatele. Před kostelem stojí středověký pranýř. Fara (č.p. 1) původně raně barokní, pochází v dnešní podobě z roku 1826. Na vrchu nad městem, zvaném Dobrá Voda, byla u studánky postavena v roce 1667 dřevěná kaple, která byla v roce 1777 nahrazena velkou zděnou kaplí P. Marie Sedmibolestné. Pověst o nalezení zázračného obrazu P. Marie Sedmibolestné a stavbě kaple zaznamenal A. Stifter v povídce Popsaná jedlička. Za obcí při silnici do Hodňova stojí památkově chráněná výklenková kaplička.V roce 1791 byla Horní Planá spojena umělým plavebním kanálem, kterým se mohlo dopravovat dříví k Dunaji. To přispělo stejně jako později vybudování železniční tratě z Českých Budějovic do Černého Kříže k výraznému hospodářskému rozmachu města. V roce 1855 byl na náměstí založen park z lip a jasmínu a ve stejném roce postavil Wenzel Hossiger na náměstí kašnu. V 1910 zde stálo 187 domů a žilo 1701 obyvatel, většinou německého jazyka (1688). V letech 1952-58 byla stavěna a napouštěna lipenská nádrž, která zcela změnila okolí Horní Plané a zaplavila některé přidružené obce.Roku 1922 zde bylo založeno muzeum Šumavy, které fungovalo do konce 2. světové války. Později byly jeho sbírky rozděleny mezi mueza v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, část jich je také využita ve Stifterově památníku.Památník Adalberta Stiftera je dnes umístěn ve spisovatelově rodném domě, jehož existence je archivně doložena již na začátku 17. století. V roce 1934 objekt vyhořel. Domek byl opraven do původní podoby, ale vyhořelá hospodářská stavení ve dvoře (stodola s přístavky) již nebyla obnovena. Dvůr tak zůstal na dlouhá léta otevřený a ke změně došlo až při stavebních úpravách v letech 1995 - 96, kdy byl prostor opět uzavřen obvodovými zdmi a získal podobu atria. Domek, který patřil až do roku 1904 příslušníkům Stifterovy rodiny, je zapsán do seznamu státem chráněných památkových objektů. Památník Adalberta Stiftera byl slavnostně otevřen v den 155. Stifterových narozenin, dne 23. října 1960. V průběhu dalších let byla expozice několikrát pozměněna, naposledy v roce 1993. Od památníku vede naučná stezka alejí Adalberta Stiftera směrem na Dobrou Vodu, kde stojí Stifterova socha od Karla Wilferta. Zadní Zvonková - dnes samota, bývala kdysi velkou obecí nedaleko Horní Plané. Byla založená v 2. polovině 17. století dřevorubci a uhlíři. Její dominantou je kostel svatého Jana Nepomuckého, který byl v roce 1880 novogoticky přestavěn z původní stavby z konce 18. století. V devadesátých letech minulého století byl kostel za významné pomoci rodáků z Německa opraven a znovu vysvěcen. Ve vsi se narodil v roce 1861 vlastivědný spisovatel J. Micko. Odehrávají se zde povídky pražského německého spisovatele Johanna Urzidila, který zde v letech 1933-1938 také pobýval. Dva kilometry od Zadní Zvonkové leží obec Přední Zvonková.

Obyvatelstvorok 2015

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2015 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2015
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem2 1142631 2351594572 141
Muži1 063135661791881 081
Ženy1 051128574802691 060

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem2538-133561-26-39
Muži1015-51329-16-21
Ženy1523-82232-10-18

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2016

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem %
Muži %
Ženy %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 109 9 14 40 5 37 49 16
Muži 57 3 10 20 4 19 27 9
Ženy 52 6 4 20 1 18 22 7
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem34231
Muži159
Ženy1914

Počet hlášených volných míst20

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem104
Muži54
Ženy50

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*1
PSČ38226
Veřejný vodovodano
Kanalizaceano
ČOVano
Plynofikace obcene
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*ano
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linkyano
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlakuano

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny1
Pojišťovny a jejich úřadovny1

Byty rok 2016

Počet dokončených bytů13
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba5
Hřbitov3
Krematorium
Smuteční síň1

Členství, turistika

Euroregiony rok 2015

Infocentra rok 2015

Mikroregiony rok2015

Působnost MAS rok2015

Nevládní neziskové organizace - NNO rok 2015

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)2
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť0
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)2
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)5
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)5

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2016

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa1
Samost.ord.lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení2
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2016

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2016

Azylové domy
Noclehárny
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2015

Zemědělství, lesnictví, rybářství64
Zpracovatelský průmysl43
Stavebnictví66
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel65
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství133
Činnosti v oblasti nemovitostí38
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti49
Nezařazeno18
Státní organizace - počet subjektů3
Akciové společnosti - počet subjektů0
Obchodní společnosti - počet subjektů50
Družstevní organizace - počet subjektů0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů402
Svobodná povolání - počet subjektů20
Ostatní právní formy - počet subjektů72
Počet subjektů bez zaměstnanců159
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky35
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky11
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.2
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky0

Druhy pozemků rok 2015

Celková výměra pozemku (ha)9 887
Orná půda (ha)53
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)3 474
Zemědělská půda (ha)3 555
Lesní půda (ha)3 448
Vodní plochy (ha)1 983
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)858
Koeficient ekologické stability (%)9,37

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz