Statistická data

Zdrojovou Databázi KROK (krajská a okresní statistika) přebíráme od Českého statistického úřadu bez možnosti zásahu do této databáze. Použitím základních ukazatelů z této databáze a jejich kombinací ve výpočtu je možné zobrazit ještě množství tzv.odvozených ukazatelů.
Velké množství ukazatelů, které jsou seskupeny do logických kapitol podle metodiky Databáze KROK (ČSÚ), je sledováno od roku již 1995 v několika územních úrovních (NUTS II, kraj, okres). Skladba těchto ukazatelů se do značné míry nemění. Přesto u některých ukazatelů dochází v průběhu let ke změnám ve sledování nebo dokonce nejsou v některém roce některé ukazatele v databázi uvedeny vůbec.

Hledej ukazatel

Kapitoly ukazatelů KROK


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz