Kvilda

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):550337
NUTS5:CZ0315550337
LAU 1 (NUTS 4):CZ0315 - Prachatice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Vimperk
Obec s rozšířenou působností:Vimperk
Katastrální plocha (ha):4 518
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:139
Nadmořská výška (m n.m.):1 062
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 34' 46'' E , 49° 1' 9'' N
První písemná zpráva (rok): 1 345
PSČ:38493

Základní sídelní jednotky1.7.2015

BučinaKvilda

Samospráva

Obecní úřad Kvilda
Č.p.: 17
38493 Kvilda

Pošta:Kvilda
IČ:00250511
Úřední hodiny:Po,Stř.,8:00-16:00
Telefon:388 435 532
Datová schránka:ryaefuu
E-mail:ou.kvilda@tiscali.cz
Web:http://www.sumava.net/kvilda/
Starosta:Václav Vostradovský
Telefon:388 435 522
 
Místostarosta:Vojtěch Vocelka

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Městský úřad Vimperk - Stavební úřad
Steinbrenerova 6
38517 Vimperk
388459050
e-podatelna@mesto.vimperk.cz
http://www.vimperk.cz
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vimperku
1. máje 200
38501
388451111
podatelna2216@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2216
Matriční úřad Městský úřad Vimperk - Matrika
Steinbrenerova 6
38517
388402231
urad@mesto.vimperk.cz
http://www.vimperk.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prachatice
Poštovní  113
38301
950153333
podatelna.up@pt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/prachatice/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vimperk
Nad Stadiónem 199
38501
950153474
podatelna.up@pt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/vimperk/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Volary
Soumarská 51
38451
950153581
podatelna.up@pt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/volary/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Prachatice
Za Baštou  232
38301
388302331
kp.prachatice@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/prachatice
OSSZ OSSZ Prachatice
Nádražní  1121
38311
388304111
posta.pt@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Vimperk - Obecní živnostenský úřad
Nad Stadionem 199
38517
388459054
urad@mesto.vimperk.cz
http://www.vimperk.cz
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Prachaticích
Pivovarská  3
38318
388305111
podatelna@osoud.ptc.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=165&j=175&k=1682
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Prachatice
Pivovarská  3
38311
388312921
posta@osz.ptc.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=78&j=88&k=899
Hygienická stanice Územní pracoviště Prachatice
Hradební 435
38301
387712906
pt@khscb.cz
http://www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050008

Historie

Jedna z nejvýše položených obcí v Čechách byla založena ve 14. století na významné cestě z Pasova přes Kašperské Hory, Sušici, Klatovy a Plzeň do Prahy u soutoku Teplé Vltavy (Černého potoka) a Kvildského potoka. První zmínka pochází z roku 1345, kdy je zde zmiňován prales, zvaný Gewilde. Jan Lucemburský tehdy potvrdil jeho držení synům píseckého správce a udělil jim právo těžit zde kovy, jsou-li tu jaké. Od nich možná začíná tradice zdejšího rýžování zlata. Na Kvildském potoku se dodnes zachovaly sejpy. Vedla tudy Horní zlatá stezka z Pasova do Kašperských Hor. Týdně tudy procházelo až 1300 mezků s nákladem. Dnešní osada je doložena až k 16. století. V druhé polovině 18. století se v okolí zakládaly první sklárny (1785 Filipova Huť, 1796 Tobiášova nebo Tafelberská, 1802 sklárna U pivního hrnce, 1852 Franzenshütte). Od roku 1788 pracovala v obci dílna na výrobu podmaleb, kterou založili Johann Kaspar Hilgart a jeho synovci Bernhard a Johann Peterhanselovi, vyhlášená především malbou svatých obrázků. V 19. století na tuto tradici navázala rodinná dílna Verderberů, která nabízela hlavně malby poprsí světců. Výroba na Kvildě zanikla po požáru dílny v roce 1881. Od roku 1878 zde fungovala i vyhlášená pila na rezonanční desky. Pracovaly zde také čtyři hamry, vyrábějící zemědělské a domácí náčiní. První postavil Matyáš Zoglauer v roce 1786. V osmdesátých letech 19. století zde fungoval dřevařský podnik Adolfa Strunze, který vyráběl rolety, šindel, dřeváky, krabice, bedny, resonanční dřevo a sirkařský drát. Tento továrník prý býval tak šetrný, že se na služební cesty do Prahy nebo Vídně vydával jen pěšky. K významným podnikům patřilo i kamenictví rodiny Lukešů. Kvilda se rychle rozrůstala a stala se jednou z nejvýznamnějších osad této oblasti. V roce 1889 postihl Kvildu velký požár, který zničil dřevěný kostel svatého Štěpána z roku 1765, faru a domy na severní straně obce. Po požáru byla obec obnovena, dřevěné stavby nahradily převážně zděné. V roce 1910 jich zde stálo 122 a žilo v nich 1146 obyvatel, bez výjimky německojazyčných. V letech 1892-94 byl po vzoru kostela na Knížecích Pláních postaven pseudogotický kostel se šindelovou střechou a dřevěnými stropy. Zajímavostí je mešní stůl připevněný k mohutnému pařezu. Kostel zdobí obrazy Františka Sequense. Hřbitov u kostela byl zlikvidován v roce 1978, kříže odvezeny do sběrny a náhrobní kameny z větší části zahrabány v lese. V roce 2004 se obec postarala o nalezení více než 60 těchto kamenů a připravuje pietní úpravu bývalého hřbitova. Severně od Kvildy byla roku 1709 vysvěcena kaple P. Marie, sv. Štěpána a sv. Rocha, která byla roku 1860 nahrazena o něco větší stavbou. Jižně od obce nad Vltavou byla postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého.Na východní straně obce si hrabě Vilém Wurmbrand postavil v 19. století dvoupatrový dřevěný zámeček ve švýcarském stylu Wilhelmswald s kaplí Blahoslavené Panny Marie Pomocné a parkem. Zámek vyhořel na konci 19. století a nebyl obnoven, dodnes se ale zachovaly základy. Od roku 1768 zde působila škola, do které docházely děti ze širokého okolí. Postupně rostla, stěhovala se, ale po požáru v roce 1889 musela být postavena znovu. Roku 1936 zde byla zřízena česká státní jednotřídní škola (i v ní měli převahu žáci z německých rodin lesních dělníků, sociálních demokratů). Jedním ze společenských center se roku 1912 stal obecní dům postavený z peněz amerických krajanů. Obec byla známa převahou sociálních demokratů, dokonce i v květnových volbách v r. 1938 zde byl zvolen sociálně demokratický starosta. Místní sociální demokraté také tvořili poslední, šestou odsunovou vlnu v roce 1946 - asi 180 osob.První pováleční dosídlenci byli často lidé bez zkušeností a většina se jich opět vrátila do měst. V říjnu 1947 dorazila skupina 16 rodin reemigrantů z Rumunska. Další rozvoj obce negativně poznamenalo zřízení hraničního pásma.V drsné a opuštěné krajině okolí se natáčela řada filmů - Král Šumavy, Markéta Lazarová, Pod jezevčí skálou, Za trnkovým keřem. V prostorách bývalé budovy pohraniční stráže hodlá zřídit Nadace železná opona muzeum. Součástí instalace by se měla stát i rekonstrukce části drátěných zátarasů. Na Kvildě začíná i končí pětikilometrový naučný okruh ,,Nelesní krajina". Na šesti informačních panelech podává přehled o vytváření krajiny člověkem. Františkov - malá osada, patřící do katastru obce Kvilda, poprvé zmiňována v roce 1802. Už v 18. století byla jihovýchodně od Kvildy založena sklárna U pivního hrnce, která dostala jméno podle tvaru nedaleké skály, připomínající svým tvarem pivní sud. V roce 1802 nechal majitel panství hrabě František ze Sickingenu postavit v jejím sousedství novou huť a dal jí své jméno. V roce 1852 přibyla na popud hraběte Thuna-Hohensteina další. Lokalita dostala úřední název Františkov, i když místní jí dále říkali Biertopfhütte. Sklárny několikrát vyhořely a produkce na konci 19. století zcela zanikla. V roce 1890 koupil opuštěnou sklárnu vídeňský podnikatel Jakub Kraus, který v roce 1895 zahájil výrobu papíru. Prosperující papírna v dobách největší slávy zaměstnávala až 200 dělníků. V roce 1930 byla výroba papíru zastavena. Opuštěné stavby koupil v roce 1939 Oskar Knäbel z Volar, který zde hodlal vyrábět nábytek. Druhá světová válka ale změnila jeho plány - vznikl strojírenský podnik, produkující díly pro letadla messerchmidt. Současnou zajímavostí je památník převaděčům, kteří pomáhali lidem utíkat z bývalého komunistického Československa na Západ. Vilémov - samota u obce Kvilda. Zachované základy zámečku z 19. století a soubor dřevených domků dřevařů z 19. století.

Obyvatelstvorok 2017

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2017 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2017
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem13612881125139
Muži7094461170
Ženy6634451469

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem11047-3-3
Muži01-13210
Ženy10115-4-3

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2017

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem %
Muži %
Ženy %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 5 1 1 1 1 1 4
Muži 1 0 0 0 0 0 1
Ženy 4 1 1 1 1 1 3
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem11
Muži00
Ženy11

Počet hlášených volných míst19

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem5
Muži1
Ženy4

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*1
PSČ38493
Veřejný vodovodano
Kanalizaceano
ČOVano
Plynofikace obcene
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linkyano
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlaku

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty rok 2016

Počet dokončených bytů4
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba1
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Členství, turistika

Euroregiony rok 2015

Infocentra rok 2015

Mikroregiony rok2015

Působnost MAS rok2015

Nevládní neziskové organizace - NNO rok 2015

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola0
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť0
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)1
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)1

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2016

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa
Samost.ord.lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2016

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2016

Azylové domy
Noclehárny
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2017

Zemědělství, lesnictví, rybářství15
Zpracovatelský průmysl5
Stavebnictví6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel6
Doprava a skladování0
Ubytování, stravování a pohostinství12
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti7
Nezařazeno2
Státní organizace - počet subjektů0
Akciové společnosti - počet subjektů1
Obchodní společnosti - počet subjektů13
Družstevní organizace - počet subjektů0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů44
Svobodná povolání - počet subjektů2
Ostatní právní formy - počet subjektů12
Počet subjektů bez zaměstnanců30
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky0

Druhy pozemků rok 2017

Celková výměra pozemku (ha)4 519
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)0
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)379
Zemědělská půda (ha)379
Lesní půda (ha)3 778
Vodní plochy (ha)32
Zastavěné plochy (ha)6
Ostatní plochy (ha)324
Koeficient ekologické stability (%)12,72

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz